Wikipedie:WikiProjekt Chráněná území/Inventura

Facebook Google+
Mapka ukazující okresy, ve kterých je alespoň jeden článek o tématice chráněných území ohodnocen jako dobrý článek (průběžně aktualizováno).

ČlánkyEditovat

ObrázkyEditovat

Wikipedie:WikiProjekt Chráněná území/Nafocenost chráněných území

Procento nafocených chráněných území dle okresů
2010-12-26. Celkem nafoceno 23,45 %
2011-6-26. Celkem nafoceno 34,55 %
2011-11-11. Celkem nafoceno 45,62 %
2012-06-18. Celkem nafoceno 54,27 %
Stav k 2015-08-02. Celkem 69,2 %

Právě jsem musel počítat stav nafocenosti pro report Mediagrantu a zdá se, že máme nafoceno 69,2 % všech chráněných území v ČR. Jak se vyhlašují stále nové a nové chráněné území, máme problém, že okresy, které byly již hotové, jsou zas nenafoceny. Taktéž je ze statistiky vidět, že Morava (vyjma okresu Prostějov, kde skvělých výsledků dosahuje Jiří Komárek) a Slezsko zaostává za Čechami, kde se daří mít lepší pokrytí snímky. Skvělých výsledků dosahují západní Čechy, kde je spousta okresů nově nafocena, či chybí jen pár území k tomu, aby to bylo hotové (to je velká zásluha Lubora Ference, kterému za to moc díky). Dobře jsou na tom stále pak i jižní Čechy a okolí Prahy a nově i Pardubicko a severní Čechy.

Jinak celkově máme nafoceno 7 okresů (Seznam chráněných území v okrese Písek, Strakonice, Brno-město, Česká Lípa, Karlovy Vary, Sokolov, Praha). --Chmee2 (diskuse) 2. 8. 2015, 17:56 (CEST)

Vzhledem k vyhlášení nových chráněných území chybí opět chybí fotky z okresů Strakonice a Karlovy Vary. Naopak okres Chomutov je kompletní. Místa bez fotografií jsou v kategorii Kategorie:Údržba:Chráněná území v Česku bez obrázku (aktuálně asi 200 lokalit). --Petr Kinšt (diskuse) 26. 12. 2022, 20:57 (CET)

Aktuální úkolyEditovat

 1. aktualizovat seznamy CHÚ podle okresů ke stavu z roku 2017
 2. založit hesla nově vyhlášených CHÚ (od roku 2010 dál)
 3. Dopracovat kategorizaci na Commons. Jednotlivé fotky zařadit do správných a vlastních kategorií a ty přiřadit do již existujícího stromu kategorií dle okresu či kraje.
 4. V rámci zamodření dopsat přísně chráněné rostliny a kriticky ohrožené živočiny - viz Wikipedie:WikiProjekt Chráněná území/Flóra v chráněných oblastech
 5. Památné stromy psát, fotit a taktéž je zapojit do projektu
 6. Doplnit do všech seznamů jednotlivých okresů přírodní parky
 7. Aspoň jeden dobrý článek pro každý okres!
 8. Založit články o všech chráněných územích
 9. Existující odkazované články - zkontrolovat a projít nejvíce odkazované články z projektu
 10. Neexistující odkazované články - zakládat nejvíce požadované články ze spravovaných hesel
 11. Doplnit u všech hesel latinské názvy pro druhy rostlin a živočichů

Splněné úkolyEditovat

 1. Dopsat všechny seznamy dle okresů, připravit tak linky k založení článků - viz Wikipedie:WikiProjekt Chráněná území/Seznamy chráněných území dle okresů  
 2. Sjednotit infoboxy na {{Infobox chráněné území v Česku}}  
 3. Upravit infobox, dodat íčko  
 4. Doplnit městské části do hesla Seznam chráněných území v Praze 
 5. Doplnit všude infoboxy  
 6. Rozjet propagaci tohoto projektu a zkusit kontaktovat wikipedisty pracující na přírodní problematice  
 7. Založit a rozjet grant podporující fotografy cestující po ČR  
 8. Připravit návod pro lidi z Facebooku, jak získávat a nahrávat fotografie na Commons (nápověda dostupná na FB)  
 9. Dopsat stránku pro spolupráci s fakultou životního prostředí UK
 10. Založit stránku pro určování květin a zvířat na fotografiích.  
 11. Připravit a vytisknout pexeso s tématikou chráněných území. České PDF, anglické PDF.  
 12. Vyrobit logo projektu (a i jeho anglickou alternativu)  
 13. Uzavřít letošní semestr a následně vyhodnotit spolupráci s PřF UK. Domluvit pokračování na příští rok?  
 14. Ke všem chráněným územím dodat GPS

NáplňEditovat

Níže se nachází jednotlivé kroky, které bude potřeba pro úspěšný průběh projektu vyřešit. Základním krokem je zakládání jednotlivých článků o chráněných územích v rámci celé republiky. K tomuto by měly sloužit níže napsané seznamy článků.

SeznamyEditovat

Seznamy chráněných území dle okresů slouží k několika účelům jak pro čtenáře, tak i pro samotné wikipedisty zapojené v tomto projektu. Již založené seznamy by měly obsahovat správné linky na ještě nezaložené články s rozlišovači, pokud jsou třeba. Dále jsou zde uvedeny fotografie z Commons, pokud existují a odkazy na konkrétní kategorie na Commons.

RozlišovačeEditovat

Používání rozlišovačů u chráněných území se řídí následujícím klíčem.

 1. Pokud se území jmenuje tak, že s ničím nekoliduje, používá se základní název bez rozlišovače například Zelendárky
 2. Pokud název území s něčím koliduje, dává se rozlišovač, do kterého se uvádí druh chráněného území, např. Michovka (přírodní památka)
 3. Občas se může stát, že se např. několik území stejného typu může vyskytovat ve více okresech, pak se do rozlišovače používá Název (druh památky, okres), např. Kopaniny (přírodní památka, okres Písek)

PřesměrováníEditovat

Po založení jakéhokoliv článku, je vhodné založit přesměrování z dalších možných názvů. Postupuje se tak, že se udělají přesměrování z celého možného tvaru chráněného území, například tedy v případě Zelendárek se udělá přesměrování z Přírodní památka Zelendárky a také ze zkratky PP Zelendárky.

Pokud leží chráněné území u některé obce či mezi několika, je vhodné vložit odkaz do článků o těchto obcích, aby se články daly snadněji dohledat a taktéž, aby se udělala článkům „reklama“. Stačí napsat například větu „Na jihu od obce leží přírodní rezervace XXXX chráněná z důvodu YYYY.

Zakládání článkůEditovat

Pokud zakládáte nový článek, zkuste dodržovat několik základních zásad

 1. Vložte do článku infobox a pokud možno zkuste vyplnit co nejvíce informací. Většinou se dají všechny základní informace získat zde.
 2. Vložte do článku GPS pozici. Dobře využitelné jsou mapy.cz za využití turistických map. Abyste nemuseli přepisovat souřadnice do potřebného formátu ručně, použijte nástroj Wire
 3. Popište ve článku, co je předmětem ochrany a zkuste lokalizovat pozici území za pomocí okolních obcí
 4. Zvolte vhodnou kategorizaci na úroveň okresů u PR a PP, na úroveň krajů u NPR a NPP
 5. Zkontrolujte seznam chráněných území dle okresů, jestli se na Commons nenachází obrázky, případně zkontrolujte přímo Commons

Zakládání článků botemEditovat

Bot Frettiebot zakládá články, bohužel tyto nejsou úplně dokonalé a jsou v nich někdy třeba změny. Vzhledem k tomu, že neexistuje dobrá databáze souřadnic těchto chráněných území, tak jsou přiřazeny vždy k blízké obci - bylo by dobré je při úpravě článku prověřit a případně změnit, také se může stát, že za důvodem ochrany bude chybět tečka či budou chybět wiki odkazy.

 • Bot vždy do článků, jež vytvoří, vkládá šablonu {{WPCHUBot}}, která článek vloží do skryté kategorie Články o chráněných územích vložené robotem .
 • Pokud článek upravujete, je nutné (aby při některých úpravách bot článek opět nezměnil) změnit tuto šablonu na {{WPCHUBot|upraveno}}.
 • Je třeba vkládat odkazy na Commons a samotné fotografie.
 • Je třeba napsat obšírnější text.

FotografováníEditovat

 1. Zkusit aktivovat wiki-fotografy i širší veřejnost k návštěvám a fotografování chráněných území

Pastorius vytvořil KML soubor pro aplikaci Google Earth, která ukazuje všechna nenafocená chráněná území na území Česka. Pro spuštění je potřeba stáhnout text na odkazované stránce, uložit do textového dokumentu a pak přepsat koncovku na .kmz a spustit (případně načíst v Google Earth). S pomocí aplikace je možné snadno a přehledně plánovat fotografické cesty a spatřit nafocené a nenafocené lokality.

Krvesaj vytvořil externí online mapu nenafocených PP, PR, NPR a NPP k začátku května 2017. Mapa není úplná, ale i tak obsahuje v květnu 2017 téměř 500 míst k nafocení.

Katagorizace CommonsEditovat

Související informace naleznete také na stránce Wikipedie:WikiProjekt_Chráněná území/Kategorizace na Commons.

Pořídili jste nějakou fotografii chráněného území a nahráli jí na Commons? Zkuste jí následně i správně zařadit do kategorie. Ideální postup je založit pro každé území vlastní kategorii a tu pak zařadit do nadřazené kategorie dle okresu. Základní strom kategorií na Commons je již založen (věčný díky Podzemnikovi), tudíž zařazení do kategorií by nemělo být složité. Pokud máte tedy fotografii některého území a víte, v jakém okresu se nachází, tak se podívejte na podstránku, kde jsou všechny hlavní kategorie založeny. Stačí pak se jen proklikat a vložit do nově založené kategorie nadřazenou a uložit.

Nahrávání fotografií na CommonsEditovat

Podařilo se Vám pořídit fotografii chráněného území a nevíte, jak jí nahrát do projektů Wikipedie? Podívejte se na následující nápovědu. V případě nejasností se nebojte obrátit na některého z účastníků projektu s dotazem.