Seznam chráněných území v okrese Prostějov

Seznam chráněných území v okrese Prostějov

Toto je seznam chráněných území v okrese Prostějov aktuální ke konci roku 2020.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1244 PR Andělova zmola &0000000000000008.6200008,62
Kategorie „Andělova zmola“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Andělova zmola“ na Wikimedia Commons
Doubrava s podrostem mechů a lišejníků. 49°32′30″ s. š., 17°3′19″ v. d.
1014 Popis obrazku PR Blátka &0000000000000019.25000019,25
Kategorie „Blátka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Blátka“ na Wikimedia Commons
Lokalita řady chráněných druhů rostlin. 49°24′14″ s. š., 17°4′20″ v. d.
2429 PP Brániska &0000000000000001.9400001,94
Kategorie „Brániska“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Brániska“ na Wikimedia Commons
Travnatá step s řadou významných druhů. 49°28′47″ s. š., 16°59′57″ v. d.
899 Popis obrazku PP Brus &0000000000000037.88000037,88
Kategorie „Brus (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Brus (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Krajinářsky hodnotné území s mozaikou políček, luk, pastvin a starých sadů spolu s druhově bohatou bylinnou a křovinnou formací. 49°32′27″ s. š., 17°0′53″ v. d.
1201 PR Bučina u Suché louky &0000000000000007.5300007,53
Kategorie „Bučina u Suché louky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bučina u Suché louky“ na Wikimedia Commons
Zbytek přirozené bučiny ve smrkové monokultuře. 49°30′23″ s. š., 16°51′41″ v. d.
5842 PP Čechy pod Kosířem &0000000000000000.2700000,27
Kategorie „Castle in Čechy pod Kosířem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Castle in Čechy pod Kosířem“ na Wikimedia Commons
Biotop evropský významného druhu vrápence malého. 49°33′ s. š., 17°2′19″ v. d.
2471 PP Čubernice &0000000000000002.2900002,29
Kategorie „Čubernice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Čubernice“ na Wikimedia Commons
Suťový svah se stepní vegetací. 49°28′24″ s. š., 17°1′17″ v. d.
2480 PP Dolní vinohrádky &0000000000000003.7300003,73
Kategorie „Dolní vinohrádky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dolní vinohrádky“ na Wikimedia Commons
Ostrůvek teplomilné květeny (lýkovec vonný, hořec křížatý, hvězdnice chlumní, konvalinka vonná) aj. 49°27′10″ s. š., 17°3′22″ v. d.
1456 Hamerská stráň PP Hamerská stráň &0000000000000000.5700000,57
Kategorie „Hamerská stráň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hamerská stráň“ na Wikimedia Commons
Křovinatá stráň s teplomilnými společenstvy. 49°28′9″ s. š., 16°58′25″ v. d.
1252 NPP Hrdibořické rybníky &0000000000000039.84000039,84
Kategorie „Hrdibořické rybníky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hrdibořické rybníky“ na Wikimedia Commons
Na zrašelinělých půdách vznikly Velký a Malý rybník a jako následek drobné těžby rašeliny čtyři další malá jezírka. 49°29′5″ s. š., 17°13′26″ v. d.
Přírodní park Kladecko PřP Kladecko &0000000000003554.0000003 554
Kategorie „Kladecko“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kladecko“ na Wikimedia Commons
49°38′11″ s. š., 16°50′53″ v. d.
1216 Kněží hora PR Kněží hora &0000000000000004.9200004,92
Kategorie „Kněží hora (nature reserve, Prostějov District)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kněží hora (nature reserve, Prostějov District)“ na Wikimedia Commons
Ostrůvek teplomilné a vlhkomilné květeny 49°27′12″ s. š., 17°1′13″ v. d.
1246 Kopaniny PP Kopaniny &0000000000000012.38000012,38
Kategorie „Kopaniny (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kopaniny (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Lokalita trličníku brvitého, refugium obojživelníků. 49°21′29″ s. š., 17°3′2″ v. d.
6125 Státní lom NPP Kosířské lomy &0000000000000023.52000023,52
Kategorie „Kosířské lomy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kosířské lomy“ na Wikimedia Commons
Území s výskytem ekosystémů suchých trávníků, luk, pastvin, skal a drolin s biotopy vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů; geologický profil a naleziště zkamenělin prvohorní fauny a krasových jevů v souvrství devonských vápenců. 49°31′42″ s. š., 17°5′7″ v. d.
1217 Kozí horka PP Kozí horka &0000000000000001.1800001,18
Kategorie „Kozí horka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kozí horka“ na Wikimedia Commons
Zbytek travnaté stepi s teplomilnou květenou. 49°28′19″ s. š., 16°58′44″ v. d.
1199 PR Lipovské upolínové louky &0000000000000006.2700006,27
Kategorie „Lipovské úpolínové louky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lipovské úpolínové louky“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita upolínu nejvyššího. 49°31′59″ s. š., 16°50′13″ v. d.
1202 PP Louky pod Skalami &0000000000000002.6000002,60
Kategorie „Louky pod Skalami“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Louky pod Skalami“ na Wikimedia Commons
Mokřadní ostřicové louky s bohatou květenou. 49°29′17″ s. š., 16°48′26″ v. d.
1245 PP Na hůrkách &0000000000000004.1300004,13
Kategorie „Na hůrkách“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na hůrkách“ na Wikimedia Commons
Pastviny s bohatou teplomilnou květenou. 49°30′40″ s. š., 17°0′23″ v. d.
1012 PP Na Kozénku &0000000000000000.5900000,59
Kategorie „Na Kozénku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Kozénku“ na Wikimedia Commons
Lokalita sasanky lesní. 49°37′1″ s. š., 16°50′52″ v. d.
1213 Chráněné území uprostřed obce Niva PP Návesní niva &0000000000000000.8600000,86
Kategorie „Návesní niva (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Návesní niva (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Podmáčené louky s bohatou květenou a zvířenou (obojživelníci). 49°26′28″ s. š., 16°51′23″ v. d.
1251 Nebeský rybník PP Nebeský rybník &0000000000000006.3600006,36
Kategorie „Nebeský rybník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nebeský rybník“ na Wikimedia Commons
Zarostlý rybník – útočiště vodního ptactva a obojživelníků. 49°25′53″ s. š., 16°52′38″ v. d.
1214 Podmáčená část území PP Nivské louky PP Nivské louky &0000000000000004.5900004,59
Kategorie „Nivské louky (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nivské louky (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Mokřady s vlhkomilnou flórou a faunou. 49°26′47″ s. š., 16°51′33″ v. d.
5653 Ohrozim-Horka PP Ohrozim-Horka &0000000000000000.1100000,11
Kategorie „Ohrozim-Horka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ohrozim-Horka“ na Wikimedia Commons
Biotop čolka velkého. 49°29′29″ s. š., 17°0′36″ v. d.
5848 PP Otaslavice – kostel &-1000000000000000.0400000,04
Kategorie „Otaslavice-kostel“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Otaslavice-kostel“ na Wikimedia Commons
Biotop evropsky významného netopýra velkého. 49°23′8″ s. š., 17°4′8″ v. d.
900 Pavlečkova skála PP Pavlečkova skála &0000000000000001.2500001,25
Kategorie „Pavlečkova skála“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pavlečkova skála“ na Wikimedia Commons
Kulmské jílovité břidlice. Teplomilná vegetace s význačnými druhy: koniklec velkokvětý, trávnička prodloužená, rozrazil rozprostřený, ostřice nízká aj. 49°27′44″ s. š., 16°58′47″ v. d.
1203 PP Pod Liščím kupem &0000000000000001.4400001,44
Kategorie „Pod Liščím kupem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod Liščím kupem“ na Wikimedia Commons
Ostřicová lada s bohatým porostem prstnatce májového. 49°30′10″ s. š., 16°48′56″ v. d.
1215 Pod Obrovou nohou PP Pod Obrovou nohou &0000000000000019.26000019,26
Kategorie „Pod Obrovou nohou“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod Obrovou nohou“ na Wikimedia Commons
Pestrá mozaika luk, pastvin a lesíků se suchomilnou květenou a bohatou avifaunou. -
1250 PR Pod Švancarkou &0000000000000000.6600000,66
Kategorie „Pod Švancarkou“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod Švancarkou“ na Wikimedia Commons
Zbytek přirozené bikové bučiny s typickým podrostem. 49°32′36″ s. š., 16°44′32″ v. d.
1218 Přírodní památka Pod zápovědským kopcem PP Pod zápovědským kopcem &0000000000000023.26000023,26
Kategorie „Pod zápovědským kopcem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod zápovědským kopcem“ na Wikimedia Commons
Úsek meandrujícího toku Romže se zachovalými břehovými porosty. 49°29′45″ s. š., 17°3′50″ v. d.
2066 PP Pohorská louka &0000000000000001.4200001,42
Kategorie „Pohorská louka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pohorská louka“ na Wikimedia Commons
Mokřadní louky s cennými společenstvy rašelinných luk, komplex mokřadních biotopů. 49°33′36″ s. š., 16°45′27″ v. d.
5718 PP Protivanov &0000000000000002.6900002,69
Kategorie „Protivanov (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Protivanov (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Biotop modráska bahenního. 49°29′26″ s. š., 16°50′39″ v. d.
1013 PR Průchodnice &0000000000000020.71000020,71
Kategorie „Průchodnice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Průchodnice“ na Wikimedia Commons
Skalisko budované devonským vápencem s jeskyní a dvěma branami. 49°39′27″ s. š., 16°53′9″ v. d.
1196 PP Rašeliniště v Klozovci &0000000000000003.4300003,43
Kategorie „Rašeliniště v Klozovci“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rašeliniště v Klozovci“ na Wikimedia Commons
Lesní rašeliniště s porosty rašeliníku a ostřic. 49°31′0″ s. š., 16°49′23″ v. d.
1248 PR Rudka &0000000000000021.00000021,00
Kategorie „Rudka (Prostějov District)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rudka (Prostějov District)“ na Wikimedia Commons
Smíšený les přirozeného složení s bohatým podrostem. 49°37′54″ s. š., 16°52′27″ v. d.
1249 PP Skalky &0000000000000000.6000000,60
Kategorie „Skalky (natural monument, Prostějov District)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Skalky (natural monument, Prostějov District)“ na Wikimedia Commons
Skalnaté návrší se smíšeným lesem a bohatým bylinným podrostem. 49°38′3″ s. š., 16°52′41″ v. d.
1200 PR Skály &0000000000000012.03000012,03
Kategorie „Skály (Drahanská vrchovina)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Skály (Drahanská vrchovina)“ na Wikimedia Commons
Lesní porost složením velmi blízký lesním porostům tohoto vegetačního stupně, území je rovněž biocentrem regionálního významu. 49°29′30″ s. š., 16°47′41″ v. d.
1079 PR Skelná Huť &0000000000000010.09000010,09
Kategorie „Přírodní rezervace Skelná Huť“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Přírodní rezervace Skelná Huť“ na Wikimedia Commons
Mokré louky se vzácnou květenou. 49°28′7″ s. š., 16°48′3″ v. d.
1455 PP Skřípovský mokřad &0000000000000002.8900002,89
Kategorie „Skřípovský mokřad“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Skřípovský mokřad“ na Wikimedia Commons
Mokřadní louky s tůněmi, výskyt vzácného zevaru nejmenšího, refugium obojživelníků. 49°35′22″ s. š., 16°49′42″ v. d.
1752 PP Studený kout &0000000000000006.3200006,32
Kategorie „Studený kout“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Studený kout“ na Wikimedia Commons
Lokalita mravenišť (Formica rufa). 49°33′2″ s. š., 17°3′50″ v. d.
440 NPR Špraněk &0000000000000102.290000102,29
Kategorie „Špraněk“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Špraněk“ na Wikimedia Commons
Krasové území s jeskyněmi s bohatou výzdobou (část Javoříčského krasu). 49°40′5″ s. š., 16°54′38″ v. d.
1078 PP Taramka &0000000000000025.36000025,36
Kategorie „Taramka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Taramka“ na Wikimedia Commons
Zbytky květnatých a bikových bučin. 49°38′49″ s. š., 16°54′15″ v. d.
3371 PR Terezské údolí &0000000000000085.75000085,75
Kategorie „Terezské údolí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Terezské údolí“ na Wikimedia Commons
Soubor biotopů, tvořený menadrující říčkou Šumicí v inverzním zaříznutém údolí, luční nivou, údolními jasanoolšovými luhy a teplomilnou rozvolněnou doubravou na jižních svazích údolí s populacemi ohrožených druhů rostlin a živočichů. 49°35′42″ s. š., 17°1′32″ v. d.
1226 PP U nádrže &0000000000000002.3900002,39
Kategorie „U nádrže“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U nádrže“ na Wikimedia Commons
Mokřady poblíž vodní nádrže s bohatou květenou, útočiště obojživelníků. 49°38′11″ s. š., 16°50′53″ v. d.
2171 PP U žlíbku &0000000000000000.5000000,50
Kategorie „U Žlíbku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Žlíbku“ na Wikimedia Commons
Ochrana louky s cenným společenstvem hořečku českého (Gentianella bohemica) na acidofilních suchých trávnících svazu Violion caninae. 49°28′26″ s. š., 16°48′54″ v. d.
1077 PR Uhliska &0000000000000015.97000015,97
Kategorie „Uhliska“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Uhliska“ na Wikimedia Commons
Enkláva mokřadních luk uprostřed polních kultur s bohatou květenou. 49°32′16″ s. š., 16°47′50″ v. d.
1195 V chaloupkách PP V chaloupkách &0000000000000004.6100004,61
Kategorie „V chaloupkách“ na Wikimedia Commons
Kategorie „V chaloupkách“ na Wikimedia Commons
Přírodní rezervace a meništní louka s bohatou květenou, hl. mečík střechovitý. 49°32′42″ s. š., 16°47′5″ v. d.
Pohled na Velký Kosíř ze silnice od Přemyslovic do Pěnčína PřP Velký Kosíř &0000000000001960.0000001 960
Kategorie „Nature park Velký Kosíř“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Velký Kosíř“ na Wikimedia Commons
49°32′54″ s. š., 17°3′42″ v. d.
1197 PR Vitčický les &0000000000000097.26000097,26
Kategorie „Vitčický les“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vitčický les“ na Wikimedia Commons
Lesní porost složením velmi blízký lesním porostům tohoto vegetačního stupně. Cenné je i bylinné patro se zastoupením brčálu menšího, konvalinky vonné, kokoříku mnohokvětého aj. 49°18′10″ s. š., 17°14′39″ v. d.
523 NPP Za Hrnčířkou &0000000000000005.6200005,62
Kategorie „Za Hrnčířkou“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Za Hrnčířkou“ na Wikimedia Commons
Společenstva acidofilních suchých trávníků a populace vzácných a ohrožených druhů rostlin ostřice přítupé a koniklece velkokvětého 49°29′12″ s. š., 16°59′24″ v. d.

Zrušená chráněná území Editovat

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1247   PP Pod Panským lesem &0000000000000000.8100000,81
 
Kategorie „Pod Panským lesem“ na Wikimedia Commons
Vlhká louka s hojným výskytem upolínu evropského. Ochrana území zanikla v roce 2014.[1] 49°29′29″ s. š., 16°51′59″ v. d.
1198   PP Prameniště Hamerského potoka U velké jedle &0000000000000005.0000005,00
 
Kategorie „Prameniště Hamerského potoka U velké jedle“ na Wikimedia Commons
Komplex lesních pramenišť s porosty olše a vlhkomilného podrostu. Ochrana území zanikla v roce 2012.[2] 49°30′30″ s. š., 16°48′9″ v. d.
685   NPP Růžičkův lom &0000000000000001.3200001,32
 
Kategorie „Růžičkův lom“ na Wikimedia Commons
Paleontologické naleziště fosilií. Od roku 2017 chráněno jako NPP Kosířské lomy. 49°31′41″ s. š., 17°5′7″ v. d.
684   NPP Státní lom &0000000000000000.5700000,57
 
Kategorie „Státní lom“ na Wikimedia Commons
Paleontologické naleziště devonských fosilií. Od roku 2017 chráněno jako NPP Kosířské lomy. 49°31′53″ s. š., 17°5′8″ v. d.
1253   PP Údolí Velké Hané &0000000000000031.93000031,93
 
Kategorie „Údolí Velké Hané (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Říční údolí, refugium obojživelníků, plazů a ptactva. Ochrana území zanikla v roce 2014.[3] 49°24′32″ s. š., 16°53′28″ v. d.
1243   PP Vápenice &0000000000000019.02000019,02
 
Kategorie „Vápenice (nature monument)“ na Wikimedia Commons
Území je tvořeno několika typy velmi cenných společenstev. Od roku 2017 chráněno jako NPP Kosířské lomy. 49°32′25″ s. š., 17°5′32″ v. d.

Reference Editovat

  1. Věstník právních předpisů Olomouckého kraje [online]. Olomoucký kraj, 8. 6. 2012 [cit. 2021-01-09]. Dostupné online. 
  2. Olomoucký kraj. Nařízení Olomouckého kraje [online]. 5.6.2012 [cit. 2015-03-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2020-07-16. 
  3. Olomoucký kraj. Údolí Velké Hané už nebude přírodní památkou [online]. 04. 05. 2014, rev. 05. 05. 2014 [cit. 2015-10-29]. Dostupné online. 
  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.