Seznam chráněných území v okrese Sokolov

Seznam chráněných území v okrese Sokolov

Toto je seznam chráněných území v okrese Sokolov aktuální k roku 2017, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Sokolov.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1142 Dominova skalka PP Dominova skalka &0000000000000006.6100006,61
Kategorie „Dominova skalka (nature monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dominova skalka (nature monument)“ na Wikimedia Commons
Hadcová skalka s typickými společenstvy 50°4′17″ s. š., 12°47′5″ v. d.
672 Kamenný hřib PP Kamenný hřib &-1000000000000000.0800000,08
Kategorie „Kamenný hřib“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kamenný hřib“ na Wikimedia Commons
Zachování bizarního balvanu, který je typickou ukázkou zvětrávání a rozpadu žul karlovarského masivu. 50°19′11″ s. š., 12°36′47″ v. d.
166 Dřevěný chodník v NPR NPR Kladské rašeliny &0000000000000264.600000264,60
Kategorie „Kladské rašeliny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kladské rašeliny“ na Wikimedia Commons
Rašeliny (vrchoviště) s typickou květenou. 50°1′34″ s. š., 12°40′16″ v. d.
1852 Moučné pytle PP Moučné pytle &0000000000000000.6100000,61
Kategorie „Moučné pytle“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Moučné pytle“ na Wikimedia Commons
Ukázka blokové odlučnosti žuly 50°10′56″ s. š., 12°49′36″ v. d.
6142 Na Vážkách PP Na Vážkách &0000000000000002.6260002,626
Kategorie „Na Vážkách“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Vážkách“ na Wikimedia Commons
Rybník s druhově bohatým společenstvem vážek 50°7′18″ s. š., 12°44′49″ v. d.
6147 Opuštěná pískovna v Sokolovské pánvi NPP Pískovna Erika &0000000000000020.29260020,2926
Kategorie „Pískovna Erika“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pískovna Erika“ na Wikimedia Commons
Ochrana mokřadních a vodních ekosystémů s vegetací parožnatek a lokalita čolka velkého. Evropsky významná lokalita je od roku 2018 Národní přírodní památka 50°12′49″ s. š., 12°36′16″ v. d.
320 Pluhův bor NPR Pluhův bor &0000000000000087.23000087,23
Kategorie „Pluhův bor (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pluhův bor (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana typických hadcových společenstev ve Slavkovském lese. 50°3′14″ s. š., 12°46′49″ v. d.
1542 PP Přebuzské vřesoviště &0000000000000089.78000089,78
Kategorie „Přebuzské vřesoviště“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Přebuzské vřesoviště“ na Wikimedia Commons
Ochrana komplexu polopřirozených biotopů, vzniklých po těžbě rašeliny, sloužící jako refugium vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. 50°22′44″ s. š., 12°36′17″ v. d.
363 PP Rašeliniště Haar &0000000000000009.8700009,87
Kategorie „Rašeliniště Haar (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rašeliniště Haar (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Rašelina s klečí bahenní a vrchovištní květenou. 50°20′45″ s. š., 12°35′6″ v. d.
3381 PR Rašeliniště u myslivny &0000000000000028.72000028,72
Kategorie „Rašeliniště u myslivny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rašeliniště u myslivny“ na Wikimedia Commons
rostlinná společenstva rašelinných, slatinných a střídavě vlhkých luk, pramenišť a vřesovišť; populace vzácného motýla hnědáska chrastavcového 50°5′31″ s. š., 12°44′50″ v. d.
5703 Rolavská vrchoviště NPR Rolavská vrchoviště &0000000000000751.150000751,15
Kategorie „Rolavská vrchoviště (National natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rolavská vrchoviště (National natural monument)“ na Wikimedia Commons
Přirozené lesní porosty tvořené především společenstvy rašelinných smrčin, podmáčených smrčin a horských třtinových smrčin, společenstva vrchovišť s klečí, otevřených vrchovišť, vrchovištních šlenků, přechodových rašelinišť a horských a podhorských vřesovišť, jedinečná společenstva rostlin a bezobratlých živočichů vázaná na ruiny areálu a zbytky staveb bývalé úpravny cínové rudy 50°23′31″ s. š., 12°37′49″ v. d.
373 Popis obrazku PP Rotava &0000000000000000.4000000,40
Kategorie „Rotava (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rotava (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ukázka sloupcovitého rozpadu čediče 50°18′12″ s. š., 12°34′25″ v. d.
41 Slavkovský les CHKO Slavkovský les &0000000000064000.00000064 000
Kategorie „slavkovský les“ na Wikimedia Commons
Kategorie „slavkovský les“ na Wikimedia Commons
50°4′16″ s. š., 12°41′45″ v. d.
1168 Popis obrazku PP Studenec &0000000000000002.7800002,78
Kategorie „Studenec (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Studenec (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Mokřadní louka s porostem ďáblíku bahenního 50°15′17″ s. š., 12°31′22″ v. d.
6148 Odvaly po těžbě rud v Krušných horách na svahu vrchu Tisovec u Kraslic PP Tisovec &0000000000000010.52320010,5232
Kategorie „Tisovec (evropsky významná lokalita)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tisovec (evropsky významná lokalita)“ na Wikimedia Commons
Ochrana vegetace druhotných vřesovišť a stanovišť s výskytem terestrických a saxikolních druhů lišejníků. Evropsky významná lokalita je od roku 2018 Přírodní památka 50°21′15″ s. š., 12°30′25″ v. d.
628 v údolí Ohře u Starého Sedla PP Údolí Ohře &0000000000000034.19000034,19
Kategorie „Údolí Ohře“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Údolí Ohře“ na Wikimedia Commons
Ochrana pseudokrasových jevů, které se spolu s významnými geologickými profily, obsahujícími četné fosilní části třetihorní flóry nalézají v sedimentech sokolovské pánve po obou březích morfologicky výrazného údolí řeky Ohře u Starého Sedla a ochrana na ně vázaných rostlinných a živočišných společenstev. 50°11′8″ s. š., 12°42′27″ v. d.
1366 PR Údolí Teplé &0000000000000172.000000172,00
Kategorie „Údolí Teplé“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Údolí Teplé“ na Wikimedia Commons
Údolí řeky s přilehlými zalesněnými svahy 50°2′58″ s. š., 12°49′24″ v. d.
1299 Popis obrazku PR V rašelinách &0000000000000023.19000023,19
Kategorie „V rašelinách“ na Wikimedia Commons
Kategorie „V rašelinách“ na Wikimedia Commons
Rašelinný bor s typickým podrostem 50°15′45″ s. š., 12°30′54″ v. d.
610 Vysoký kámen PP Vysoký kámen &0000000000000003.0000003,00
Kategorie „Vysoký kámen 773m“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vysoký kámen 773m“ na Wikimedia Commons
Zachování geologicky, geomorfologicky a esteticky významného skalního útvaru – drobového kvarcitu, který je důležitým korelačním horizontem v metamorfovaných horninách ordovického stáří, s kamenným mořem, které je vzorovým příkladem kryogenního zvětrávání hornin ve čtvrtohorách – a na něj vázaných rostlinných a živočišných společenstev. 50°18′8″ s. š., 12°24′22″ v. d.

Zrušená chráněná území Editovat

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
496   NPR Velké Jeřábí jezero &0000000000000026.90000026,90 Botanicko-rašelinářská rezervace. Dne 1. července 2012 byla národní přírodní rezervace zrušena a stala se součástí nově vyhlášené národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště. 50°24′18″ s. š., 12°35′21″ v. d.
501   NPR Velký močál &0000000000000050.27000050,27
 
Kategorie „Rašeliniště Velký močál“ na Wikimedia Commons
Ochrana horského rašeliniště s porosty kleče a význačnou květenou a zvířenou. Dne 1. července 2012 byla národní přírodní rezervace zrušena a stala se součástí nově vyhlášené národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště. 50°23′40″ s. š., 12°38′29″ v. d.

Reference Editovat

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.