Wikipedie:Vzhled a styl/Návrh


Tato stránka popisuje doporučený vzhled a styl stránky Wikipedie. Má za úkol ukázat základní pravidla psaní a typografického zpracování jednotlivých hesel. Každý čtenář ocení konsistentní styl a jednotnou úpravu všech hesel.

Účelem této stránky nejsou rady jak vytvořit článek nebo jak editovat jednotlivé stránky.

Následující tabulka obsahu se generuje automaticky, použijete-li v článku strukturované nadpisy.

Struktura článku

Tento odstavec obsahuje doporučené uspořádání článku z hlediska struktury jeho jednotlivých částí. Bližší popis jednotlivých položek naleznete níže.

Struktura článku by měla schematicky vypadat následovně:

 • Na začátku článku ještě před jakýmkoli textem by měl být použit infobox, případně vložen obrázek (samozřejmě pokud k danému článku vhodný infobox či obrázek existuje).
 • Následuje krátký úvod, v němž je tučně zvýrazněn název článku.
 • Dále by měl být uveden vlastní text článku rozčleněný do sekcí a podsekcí.
 • Za samotným textem by se měla nacházet sekce s názvem Odkazy obsahující podsekce (pokud možno v tomto pořadí):
  • Související články
  • Externí odkazy
  • Literatura
  • Reference
 • Úplný závěr článku tvoří seznam kategorií, v nichž je článek zařazen, a mezijazykové odkazy.

Zapsáno ve zdrojovém kódu tedy:

{{Infobox}} případně [[Soubor:Obrazek.jpg|thumb|Obrázek]]
Krátký úvod obsahující tučně zvýrazněný '''název článku'''.

== První sekce ==
Nějaký text (nemusí zde ale být – může hned následovat podsekce).

=== První podsekce ===
Nějaký text.

=== Druhá podsekce ===
Nějaký text.

== Druhá sekce ==
Nějaký text

== Třetí sekce ==
=== První podsekce ===
Nějaký text.

=== Druhá podsekce ===
Nějaký text

== Odkazy ==
=== Použité zdroje ===
{{Překlad|en|Heslo z cizojazyčné wikipedie}}
* {{Citace monografie}}
* [http://www.kdesi.cz/ Použitá webová stránka]
<references />

=== Související články ===
{{Odkaz na portál}}
* [[Název prvního souvisejícího článku]]
* [[Název druhého souvisejícího článku]]

=== Literatura ===
* {{Citace monografie}}
* {{Citace novin}}
* {{Citace časopisu}}

=== Externí odkazy ===
{{Odkaz na wikiprojekt}}
* [http://www.priklad1.cz/text.html Výstižný název odkazu] – případné další informace
* [http://www.priklad2.com/doc.pdf Dokument pdf] – případné další informace

[[Kategorie:Název kategorie]]
[[Kategorie:Název další kategorie]]

[[de:Název německé verze článku]]
[[en:Název anglické verze článku]]
[[ru:Název ruské verze článku]]
[[sk:Název slovenské verze článku]]

Dále následují podrobnější informace k jednotlivým bodům.

Infobox

Související informace naleznete také na stránce Wikipedie:Infobox.

Slouží k jednotnému a přehlednému shrnutí základních údajů o článku daného druhu; stejná struktura naplněná jinými údaji se vyskytuje ve všech článcích tohoto druhu. Příkladem může být Infobox české obce a města používaný v článcích o obcích.

Obrázek

Související informace naleznete také na stránce Nápověda:Obrázky.

Pokud existuje obrázek ilustrující téma článku, měl by být uveden hned na jeho začátku. Takový obrázek se zobrazí vpravo od textu úvodu.

Úvod

Konkrétní heslo, kterému je článek věnován, by se mělo objevit '''tučně napsané''' na vhodném místě na začátku textu. Ideální je do úvodu zařadit pár vět nebo alespoň jeden odstavec. Dva až tři odstavce vypadají ještě lépe. První odstavce je možné také pojmout jako krátké (tak do 700 úhozů) shrnutí celého článku.

Je dobré, když je heslo uvedeno ve stejném tvaru jako název stránky (např. Vzhled a styl), ale v případě nutnosti se může i trochu lišit (např. Ve vzhledu a stylu se…). Dejte pozor, ať nezmatete čtenáře.

Jestliže je popis hesla delší a je rozdělen do několika odstavců, první odstavec by měl být vždy stručný a měl by obsahovat výstižný a krátký popis hesla. Podrobnosti můžete vložit do dalších odstavců.

Neváhejte v prvních odstavcích (i jinde) vložit hypertextové odkazy na další související články Wikipedie. Jako odkazy se také systematicky označují letopočty, přesná data pak jako dvojice odkazů na den v roce a rok (např. [[4. únor]]a [[2006]]). Nebojte se „červených odkazů“, tedy takových, které vedou na neexistující články – na tom není nic špatného a třeba právě díky tomu vašemu se někdo článek rozhodne založit. Je však u těchto odkazů dobré ověřit, zda již daný pojem ve Wikipedii není popsán ve článku s mírně odlišným názvem nebo v rámci jiného článku (nezapomeňte, že se můžete odkazovat i na podkapitoly článku).

Nezapomínejte však, že Wikipedie není výkladový slovník, takže nemá smysl odkazovat na běžná slova použitá v jejich normálním významu. K tomu viz zejména en:Wikipedia:Only make links that are relevant to the context.

Příklad vhodně provázaného úvodu

Kovářství je řemeslo zabývající se zpracováním železa, oceli a zřídka i jiných kovů, zpravidla za tepla.
Kovářství patřilo k nejvýznamnějším oborům lidské činnosti; lze říci, že schopnost zpracovávat železnou rudu patří k jednomu ze základních hledisek, podle nichž hodnotíme vyspělost starověkých civilizací. Podle stupně vývoje lze hodnotit nejen kvalitu zpracování předmětů, ale i stupeň specializace.
V dnešní době je kovářství ve vyspělých zemích okrajovým a spíše uměleckým řemeslem; kvůli zániku mnoha oborů navazuje kovářství dnešní doby ve velké míře na kovářství vesnické, kde kovář prováděl veškerou práci s železem za tepla. Ceny kovářských výrobků jsou dnes velmi vysoké a z důvodu nedostatku kovářů mají tendenci dále růst.

Seznamy

Prvkem, který dotváří strukturu textu článku, jsou seznamy. Ty umožňují zpřehlednit článek tím, že z lineárního textu vyčlení skupinu vzájemně spolu souvisejících tvrzení či hesel a graficky zvýrazní logické vazby mezi nimi.

Bližší informace o tom, jak seznamy vytvořit, naleznete v této přehledné tabulce.

Sekce a podsekce

Samotný text článku by měl být logicky rozdělen do kratších sekcí. Pro pohodlí čtenáře je vhodné, aby jednotlivé sekce byly relativně krátké (cca do délky jedné obrazovky) a strukturované do odstavců. Nový odstavec vytvoříte vynecháním jednoho řádku. Pokud je nějaká sekce příliš dlouhá nebo sestává ze dvou logicky samostatných částí, měla by být rozdělena do podsekcí. Tyto podsekce mohou být opět dále děleny. Jak toto dělení technicky provést, se dočtete níže.

Pamatujte, že jednotlivé odstavce by měly být relativně krátké, neboť číst souvislé úseky textu je obtížné a nepohodlné. Nechte oko trochu odpočinout.

Nadpisy

Nadpisy sekcí pomáhají článek zpřehlednit. Pokud jsou jednotlivé nadpisy hierarchicky uspořádány, měli byste tuto hierarchii nějak vyjádřit. Udělejte vždy == Nadpis == a pak === Podnadpis ===, ==== Podpodnadpis ==== atd.

Nevkládejte do nadpisů odkazy na jiná hesla, pokud to není nezbytně nutné nebo vhodné (např. u seznamů). Nevypadá to hezky. V naprosté většině případů se odkaz na pojem v nadpisu dá zařadit do první věty příslušného odstavce. Buďte kreativní a nebojte se tu jednu větu napsat.

Před nadpisem a případně i mezi nadpisem a dalším textem vynechte jednu řádku.

Doporučené názvy některých sekcí

Dokonalý článek by měl obsahovat i sekci == Odkazy == s následujícími podsekcemi, uvedenými nejlépe v tomto pořadí:

=== Použité zdroje ===
=== Související články ===
=== Literatura ===
=== Externí odkazy ===

Pokud je v článku pouze jedna z těchto čtyř podsekcí, je možné sekci == Odkazy == neuvádět a danou podsekci psát jako nadpis druhé úrovně samostatně.

Použité zdroje

Sekce by měla obsahovat přesné odkazy na zdroje potvrzující skutečnosti uváděné v článku. V textu se vytváří pomocí značek <ref></ref>, mezi nimiž je uveden zdroj daného tvrzení. Je vhodné i zde užívat citační šablony. Umístění textu všech odkazů se vyvolá pomocí <references/> a mělo by být obsaženo právě v této sekci.

Pokud chcete odkazovat na jednu poznámku z více míst, můžete přidat ke značce identifikaci <ref name="jméno">...</ref> a pak na stejnou poznámku odkázat pomocí <ref name="jméno"/>.

Příklad

Podle vědců je Slunce pěkně velké.<ref>Musil, C: "Naše Slunce.", strana 23, vlastním nákladem, 1974</ref>
Naproti tomu Měsíc není zase tak velký.<ref>Zadražil, R: "Jak je velký Měsíc?", Vědci a věda, 46(78):46</ref>

Toto je příklad vícenásobného odkazování do poznámek. <ref name="odkazovač">Pokud odkazujete vícekrát, je použit pouze text první reference</ref>

Takové odkazování je užitečné, pokud více citací pochází ze stejného zdroje.<ref name="odkazovač">Tento text je zbytečný a nikde se neobjeví, klidně jsme mohli použít prázdnou značku</ref>

Pak je nejjednodušším způsobem odkazování použití prázdné značky ref s lomítkem na konci.<ref name="odkazovač"/>

<references/>

Výsledek předchozího kódu bude následující:

Podle vědců je Slunce pěkně velké.[1] Naproti tomu Měsíc není zase tak velký.[2]
Toto je příklad vícenásobného odkazování do poznámek.[3]
Takové odkazování je užitečné, pokud více citací pochází ze stejného zdroje.[3]
Pak je nejjednodušším způsobem odkazování použití prázdné značky ref s lomítkem na konci.[3]
 1. Musil, C: „Naše Slunce.“, strana 23, vlastním nákladem, 1974
 2. Zadražil, R: „Jak je velký Měsíc?“, Vědci a věda, 46(78):46
 3. a b c Pokud odkazujete vícekrát, je použit pouze text první reference Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „odkazovač“ použit vícekrát s různým obsahem

Pokud stránka vznikla (celá nebo zčásti) překladem z jiné jazykové verze Wikipedie, je vhodné uvést to zde pomocí šablony {{Překlad}}, například takto:

{{Překlad|de|Schmied}}

Související články

Obsahuje seznam článků, které s daným článkem nějakým způsobem souvisejí.

Např. do této sekce v článku Kovářství přijde kód:

* [[Hamr]]
* [[Podkovářství]]
* [[Platnéřství]]

V sekci je možné uvést šablony odkazující na související portály. Toho dosáhnete vložením příslušné šablony, která je pro každý portál jiná. Například pro vložení odkazu na Portál matematika stačí napsat {{Portál Matematika}}. Tyto šablony vkládejte na začátek sekce.

Literatura

Tato sekce by měla odkazovat vhodnou literaturu, která může čtenáři posloužit jako další zdroj informací. Literatura by měla být uvedena jako seznam s použitím citačních šablon:

Externí odkazy

Související informace naleznete také na stránce Wikipedie:Externí odkazy.

Tato sekce by měla obsahovat seznam relevantních a kvalitních internetových zdrojů, z nichž může čtenář získat další informace.

Příklad z článku Kovářství:

* [http://www.mittner.cz/index.htm Stránky uměleckého kováře s mnoha ukázkami kovářského díla]
* [http://www.perkunas.wz.cz/remesla/historiekovarstvi.html Historie kovářství z jiného pohledu]
* [http://www.muzeum-turnov.cz/index.php?id=1&jazyk=cs Turnovské muzeum] (v muzeu je stálá expozice)

Také se zde mohou objevit šablony odkazující na sesterské projekty nadace Wikimedia – konkrétně na ty jejich stránky, které souvisí s tématem daného článku. Tyto šablony vkládejte na začátek sekce. Úplný seznam šablon pro odkazy na sesterské projekty je k nalezení na Wikipedie:Šablony/Sesterské projekty.

Například v článku Kovářství:

{{Commons|smithing}}
{{Wikicitáty|kovářství}}

Jak na poznámky pod čarou?

V dobrém článku by se neměly míchat odkazy na zdroje a poznámky pod čarou. Pokuste se poznámkám pod čarou úplně vyhnout – pro příslušný text můžete vytvořit nový odstavec (a napojit jej pomocí odkazu v rámci článku, například takto: #Infobox), případně i celý nový článek.

Pokud chcete poznámku pod čarou přece jen vložit, můžete použít aparát ref/note:

Běžný text odstavce <ref group="pozn">Text poznámky</ref>
...
----
<references group="pozn" />

V článku se to pak projeví takto:

Běžný text odstavce[pozn 1] ...


 1. Text poznámky

Odkazy

Související články