Wikipedie:Senioři píší Wikipedii/Návody/Revert (zrušení editace)

Revert (zrušení editace)

editovat
 1. Tzv. revert je ve Wikipedii situace, kdy někdo klasicky zasáhne do článku/stránky (edituje), ale v daném článku místo vlastní změny pouze zruší aktuální verzi, a vrátí tak stav článku na verzi předchozí.
  1. To se děje zvláště u vandalismů, kdy někdo poškodí článek a nějaký kontrolor ho vrací do předchozího, nepoškozeného stavu.
  2. Nebo když se někdo dopustí ve své editaci chyby a spíše než oprava (editace) chyby je na místě vrácení na předchozí verzi. Je tedy možné revertovat i svou vlastní editaci.
  3. Pokud problematická editační verze (změna) obsahuje jak část, kterou je potřeba vrátit, tak část, kterou je vhodné nechat, je lepší funkci revertu nepoužít, článek normálně editovat a manuálně opravit/smazat pouze problematickou část dané změny.
 2. K revertu slouží odkaz zrušit editaci, který najdete v sekci Zobrazit historii u každé jednotlivé editace, na konci příslušného řádku.
 3. Odkaz najdete i v režimu Porovnání verzí. Ten vyvoláte kliknutím na tlačítko Porovnat vybrané verze v historii článku, případně kliknutím na odkaz rozdíl v Posledních změnách. V tomto režimu vidíte dva sloupce, vlevo předchozí verzi, kterou chcete obnovit, a vpravo novou verzi, kterou chcete zrušit. Odkaz zrušit editaci je v prvním řádku pravého sloupce, mezi odkazy editovat a poděkovat.
 4. V režimu Porovnání verzí si můžete přímo ověřit, co je to za změnu a jestli ji opravdu chcete zrušit, proto je lepší dělat revert odtud, ne rovnou z historie článku.
 5. Po kliknutí na zrušit editaci se dostanete do režimu Editovat zdroj. V horní části vidíte dvousloupcové porovnání vaší změny, tedy navrácení předchozí verze, níže je editační okno, do kterého ale vůbec nezasahujte, a pod editačním oknem je políčko Shrnutí editace, kde je předvyplněn text: Verze XYZ uživatele ABC zrušena. Toto shrnutí editace buď můžete nechat být, nebo ho ještě doplňte o vysvětlení, na konec připište např. „vandalismus“ nebo „oprava vlastní chyby“. Níže je zaškrtávací políčko Tato změna je malá editace, které v případě revertu nikdy nezaškrtávejte. A ještě níže je modré tlačítko Zveřejnit změny, na které klikněte. Tím je revert hotový.
 6. Procvičování
  1. Na vlastním Pískovišti proveďte nějakou drobnou, nesmyslnou změnu, kterou normálně uložte (zveřejněte).
  2. Následně v režimu Zobrazit historii a Porovnání změn editaci najděte a revertujte.
  3. Poté běžte znovu do historie vašeho Pískoviště. Všimněte si, že z historie revertem zrušená verze nezmizí, jen se vytvoří další, nová verze, která je identická s předpředposlední verzí. Díky tomu je možné i revertovat revert.
  4. Další procvičení: zkuste se podívat na stránku Poslední změny a najít tam aspoň jeden revert. (Reverty v seznamech změn i v historii stránek poznáte podle typického shrnutí editace.) Zdůvodněte, proč byl daný revert potřebný (a pokud potřebný nebyl, co s tím můžete udělat?).
  5. Další procvičení: zkuste kontrolovat Poslední změny, najít tam nějaký zjevný vandalismus, a ten revertovat. Jen musíte být rychlí, další patrolující wikipedisté to možná napraví dřív. :-)
 7. Při používání revertů je důležité mít na paměti Pravidlo tří revertů, které zjednodušeně říká, že spory v článku se nemají řešit tím, že se dva wikipedisté přetahují o nějaký článek tím, že si vzájemně opakovaně ruší editace (tomu se říká „editační válka“). Spory se mají řešit na diskusní stránce, kde se dohodne kompromisní verze článku.