Wikipedie:Senioři píší Wikipedii/Návody/Nadpisy a odrážky

Návod z této strany existuje i ve formátu pdf (vhodné k tisku)

Nadpisy a odrážky editovat

 1. Wikipedie je založená na souvislém textu. Ten je ale potřeba vhodně členit. Základní členění je do klasických odstavců (postup v návodu Základní formátování). Pokud ale píšete text, který je delší, je potřeba ho rozdělit do tzv. sekcí (kapitol, částí).
 2. Každá sekce má mít svůj Nadpis. První, úvodní sekce, má svůj nadpis vytvořený automaticky a tento nadpis nejde změnit. Je to totiž název samotné stránky, na které zrovna jste, tedy například „Pražský hrad“ nebo „Wikipedista:[VašeJméno/Pískoviště]“.
 3. Pod úvodní sekcí, která by měla zachycovat to nejdůležitější z celé stránky, jakési její shrnutí, už následují další sekce (kapitoly). Ty můžete nazvat, jak uznáte za vhodné. Pokud píšete např. něčí biografii, může po úvodní sekci následovat třeba sekce nazvaná Životopis nebo Dětství.
 4. Pro vložení nadpisu nové sekce nejprve v režimu Editovat vytvořte prázdný řádek (zmáčkněte klávesu Enter). V horním editačním menu klikněte na políčko nazvané Odstavec. Objeví se nabídka, ve které zvolte Nadpis.
 5. Nyní napište název dané sekce (např. Životopis) a na klávesnici zmáčkněte Enter. Tím je nadpis vytvořen a pod ním už můžete rovnou začít psát další klasický odstavec textu.
 6. Je také možné vytvářet tzv. podnadpisy. Tedy nejprve vytvořit nadpis (např. Životopis) a potom několik podnadpisů (např. Dětství, Studia, Kariéra, Smrt).
 7. Pokud na jednu stránku vložíte čtyři a více nadpisů či podnadpisů, po zveřejnění změn se na stránce (pod úvodní sekcí a nad prvním nadpisem) automaticky objeví tabulka s obsahem. Zkuste si na pískovišti nejprve uložit např. jenom tři nadpisy a poté více a porovnat rozdíl. Tabulku s obsahem se proto nikdy nesnažte vytvořit sami, objeví se automaticky. Trochu matoucí může být, že v režimu Editovat není tabulka s obsahem vidět.
 8. Kromě nadpisů (sekcí) lze text členit také pomocí odrážek. To se hodí hlavně při výčtu nějakých prvků, například v seznamu literatury apod.
 9. Odrážky se vkládají a používají velmi podobně jako třeba ve Wordu. Slouží k tomu ikonka seznamu   v horním editačním menu (mezi tlačítky „Citace“ a „Vložit“).
 10. Po kliknutí je na výběr nečíslovaný seznam s odrážkami a číslovaný seznam. Jeden z nich si kliknutím vyberte a začněte v textu vytvářet seznam. Pokaždé, když zmáčknete klávesu Enter, objeví se další položka seznamu. Pokud chcete seznam ukončit, stiskněte Enter dvakrát za sebou.
 11. V horním editačním menu můžete pomocí ikonky seznamu také zvětšit či zmenšit odsazení jednotlivých bodů, případně seznam ukončit opětovným kliknutím na vybrané (zamodřené) políčko.
 12. Seznam s odrážkami můžete udělat i z již existujícího textu (když máte třeba pod sebou několik krátkých odstavců). Stačí celý zvolený text označit myší, kliknout na ikonku seznamu a vybrat typ seznamu. Z každého odstavce se tak stane samostatný bod v seznamu.