Wikipedie:Senioři píší Wikipedii/Návody/Reference

Návod z této strany existuje i ve formátu pdf (vhodné k tisku)

Reference editovat

 1. Články ve Wikipedii musí obsahovat odkazy na zdroje, ze kterých čerpají. Encyklopedie shromažďují pouze už dříve publikované informace, a proto je třeba na tyto zdroje odkázat, aby si čtenář mohl informace ve Wikipedii ověřit a také aby byl přiznán kredit autorům zdroje. Je možné odkazovat jak na tištěné, tak elektronické (případně audiovizuální) zdroje, pokud jsou kvalitní. Stejně tak je v české Wikipedii možné odkazovat na cizojazyčné zdroje, nicméně pokud jsou k dispozici i české zdroje, je důležité je neopomíjet.
 2. Jedním ze způsobů, jak odkázat na zdroje, je pomocí závěrečných sekcí Literatura a Externí odkazy, kam se tištěné, respektive elektronické zdroje vypíší.
 3. Dalším ze způsobů, který je pracnější, ale pro čtenáře užitečnější, je odkazovat pomocí tzv. referencí na daný zdroj přímo v textu článku. Postup je následující:
 4. V režimu Editovat za konkrétní formulaci, ke které chcete připojit zdroj (bývá to konec věty či odstavce nebo třeba za nějaký konkrétní číselný či hodnotící údaj), umístěte kurzor (je li to konec věty, dejte kurzor až za tečku).
 5. Nyní klikněte nahoře v editačním panelu na tlačítko   Citace. Za slovem se objeví malé číslo v hranatých závorkách a pod slovem se objeví tabulka nazvaná Přidat citaci.
 6. Nyní si můžete vybrat ze tří možností: Automaticky, Ručně a Použít existující.
  1. Automatické vkládání je nejjednodušší: Stačí do nabízeného políčka zkopírovat internetovou adresu (u online zdroje), případně kód ISBN (u knihy), a poté vedle kliknout na tlačítko Vytvořit. Po chvíli se vytvoří náhled, jak bude daná reference vypadat. Vložení potvrďte modrým tlačítkem Vložit.
  2. Možnost ručně nabízí citaci knihy či časopisu a novin (a další možnosti). Po kliknutí na Kniha se objeví formulář Citace monografie (či Citace periodika po kliknutí na Časopis / noviny), kde je potřeba vyplnit jednotlivá políčka. Hlavně jméno autora, název knihy či článku, vydavatele, rok vydání a konkrétní stranu v knize, na kterou odkazujete. Poté klikněte na Vložit a tím se reference vytvoří.
  3. Použít existující je možné zvolit až ve chvíli, kdy na stránce už nějaké reference máte. Hodí se ve chvíli, kdy v jednom článku potřebujete na konkrétní zdroj (internetovou stránku či stránku nějaké knihy) odkázat na více různých místech. Ukáže vám seznam existujících referencí, na jednu z nich klikněte a tím ji přidáte na další místo.
 7. V článku je nyní modrá jednička fungující jako odkaz, ale samotný text reference není vidět. Je potřeba udělat ještě další krok. Na konci článku vytvořte sekci Reference, poté klikněte na tlačítko Vložit v horním editačním menu, tam vyberte možnost Více a úplně na konci klikněte na Seznam referencí. Nyní by se v sekci Reference měl rozepsaný odkaz automaticky zobrazit.
 8. Pokaždé, když do článku vložíte další referenci, automaticky se přidá i do seznamu referencí na konci článku. Také (pře)číslování referencí probíhá automaticky.