Wikipedie:Senioři píší Wikipedii/Návody/Externí odkazy

Návod z této strany existuje i ve formátu pdf (vhodné k tisku)

Externí odkazy editovat

 1. Podobně jako můžete do Wikipedie vkládat tzv. modré odkazy (odkazy na další články v české Wikipedii), tak můžete vytvářet i tzv. externí odkazy, vedoucí pryč z Wikipedie na jakékoli jiné internetové stránky. (Od běžných „interních“ modrých odkazů se odlišují trochu jinou barvou a ikonkou šipky  .)
 2. Nelze ovšem odkazovat kdekoli a na cokoli, je potřeba řídit se určitými pravidly (všechna jsou popsána na stránce Wikipedie:Externí odkazy).
 3. Přímo v textu, v těle článku, by se externí odkazy vyskytovat neměly. Když už, tak jen např. v tabulkách apod. Mělo by tak být vždy zdůrazněno, že tento odkaz vede pryč z Wikipedie.
 4. Externí odkazy patří především do samostatné závěrečné sekce nazvané Externí odkazy. Tato sekce bývá úplně na konci článku. Buď jako samostatná sekce, nebo jako podsekce nadřazené sekce Odkazy (kam patří i Reference a Literatura, případně i Související články).
 5. Samotné vložení externího odkazu probíhá velmi podobně jako vložení modrého odkazu:
  1. V režimu Editovat vytvořte závěrečnou sekci Externí odkazy (v horním menu změňte Odstavec na Nadpis, případně Podnadpis 1).
  2. Pod nadpis vložte seznam s odrážkami (tlačítko   v horním editačním menu).
  3. Napište prostý text, který chcete, aby se zobrazoval čtenáři. Měl by to být název odkazované internetové stránky (z názvu povede odkaz) a stručný popisek (který zůstane běžným písmem). Může to vypadat například takto:
   • Český statistický úřad – oficiální stránky
  4. Ve vedlejším panelu prohlížeče si vyhledejte a otevřete internetové stránky, na které chcete odkázat, a pomocí Ctrl+c si zkopírujte jejich celou internetovou adresu (z adresního řádku úplně nahoře, v našem příkladě to je https://www.czso.cz/).
  5. Vraťte se zpět do editace Wikipedie do rozpracované sekce Externí odkazy. Vámi před chvílí napsaný název dané stránky (v našem příkladě „Český statistický úřad“) přetáhněte myší (zamodřete) a klikněte na ikonku řetězu   v horním editačním menu.
  6. Zobrazí se malé okno nazvané Odkaz. Do políčka uprostřed okna vložte pomocí Ctrl+v zkopírovanou internetovou adresu a vpravo nahoře potvrďte modrým tlačítkem Hotovo.
  7. Tím je odkaz vytvořen. V našem příkladě vede ze sousloví „Český statistický úřad“ odkaz na webové stránky https://www.czso.cz/ a popisek „oficiální stránky“ zůstal běžným černým písmem.
 6. Jakoukoli internetovou adresu je možné vložit pomocí Ctrl+c a Ctrl+v i přímo do článku, tedy bez předchozího klikání na ikonku řetězu a psaní názvu a popisku. V článku je pak vidět jen text internetové adresy, který funguje jako odkaz. Pro čtenáře je ale užitečnější napsaný název a popisek, protože samotná internetová adresa může být nesrozumitelná či dlouhá.