Wikipedie:Jak zvítězit ve sporu

 1. Neustále opakujte svůj argument dokola. Počkejte, až protistrana vyčerpá všechny své argumenty, pak ten svůj ještě jednou zopakujte a prohlašte všechny argumenty protistrany za vyvrácené.
 2. Pojistěte si, že ti, co s vámi souhlasí, se budou za vaše stanovisko bít se stejnou vervou, jako vy. Důležité je táhnout za jeden provaz a nevystupovat každý sám za sebe.
 3. Nikomu neustupujte! Pevně si stůjte za svým a nesnažte se dosáhnout jakéhokoliv kompromisu.
 4. Vystupujte autoritativně. Žádné protiargumenty nejsou dostatečně pádným důvodem k tomu, abyste ze svých požadavků slevili.
 5. Nezapomeňte občas okořenit atmosféru nějakým tím nařčením oponentů z porušení Wikietikety, případně použijte doporučení o zdvořilosti nebo o osobních útocích. Dbejte však na to, aby míra obvinění nepřesáhla únosnou mez a nedošlo k vašemu zablokování.
 6. Když s vámi někdo souhlasí, pochvalte ho, že má na věc svůj názor. V momentě, když s vámi někdo permanentně nesouhlasí a navíc je tato osoba správce, upozorněte ho, že jej při nejbližší příležitosti vyzvete k potvrzení ve funkci.
 7. Argumentujte pravidly. Pokud tak činíte, vaše argumenty jsou nezpochybnitelné. Když tak činí protistrana, pak na tyto připomínky vůbec nereagujte a reagujte na jinou část oponentova sdělení. Až půjde do tuhého, nebojte se použít logického klamu a protistranu obviňte z argumentace logickým klamem (nebo argumentačním klamem). Nezapomínejte, že nejlepší obranou je útok.
 8. Vyžadujte po protistraně přísné plnění litery pravidel. Jakoukoliv odchylku nenechte bez povšimnutí, vyčtěte ji oponentům a proces řešení sporu pokud možno bojkotujte tak dlouho, dokud nebude odchylka napravena.
 9. Prosazujte své názory silou! Obcházejte běžné komunitní procesy, editujte s odvahou, mažte s odvahou a nevšímejte si žádných pravidel. K tomu vám může dopomoci i váš bot.
 10. Disponujte dostatečnou dávkou drzosti. Pokud vše selhává a zdá se, že článek (šablona, cokoliv) přece jen zůstane na špatné verzi, přistupte k prosazení svého názoru editační válkou. Sám/sama to nezvládnete, ale vaši druhové (viz bod 2) vám úspěch zajistí. Je zaručené, že ti, kteří se spoléhají na podporu mlčící většiny (která není tak perzistentní, a tak raději vyjádří svůj názor jen jednou a dále se do sporu nezapojuje), to vzdají dříve. V opačném případě zůstanou v boji osamoceni.
 11. Zlikvidujte spory. Beztoho jsou zdraví škodlivé. (Doporučuji savo nebo domestos.)

Související stránkyEditovat