Záložky sloužící ke spuštění editace

Editace je označení pro vytvoření nebo úpravu libovolné stránky Wikipedie.

Editace se provádí úpravou zdroje (zdrojového kódu) stránky nebo úpravou Vizuálním editorem v té podobě, jak se zobrazuje při čtení. Editace existující stránky se spouští záložkou Editovat zdroj nebo Editovat nad jejím nadpisem, editace nové stránky se spouští otevřením červeného odkazu, případně následnou volbou záložky Editovat místo Editovat zdroj. Provedenou editaci je nutné uložit tlačítkem Zveřejnit změny. Před uložením je potřeba zkontrolovat výsledek (náhled), vyplnit shrnutí editace a nepodstatné změny označit jako malá editace.

V případě, že během vaší editace jiný uživatel uložil změnu stejné stránky, musíte vyřešit editační konflikt. Zvláštním druhem editace je zrušení předchozí editace, tedy návrat k předešlé verzi stránky. Zrušení editace se též nazývá revert a slouží k odstraňování vandalismu, chyb a omylů, její užití ve sporech o obsah článku (revertační válka) je nežádoucí, neshody je potřeba diskutovat, případně využít další způsoby řešení sporů.

Přehled editací je možné najít v posledních změnách, v uživatelem sledovaných stránkách a v historii libovolné stránky.

Související stránky editovat