Wikipedie:Žádost o arbitráž/Z/Workshop

Workshop slouží ke shromažďování a rozboru argumentů pro rozhodnutí Arbitrážního výboru. Obsahuje návrhy účastníků řízení, komentáře arbitrů, stran sporu a jiných. Nejprve jsou analyzovány důkazy, následuje rozbor principů, o něž by se mělo opírat rozhodnutí. Hledají se důležitá fakta a možná opatření. Každý editor by měl své návrhy a komentáře podepisovat. Později budou arbitři hlasovat o akceptovatelnosti jednotlivých položek a umístí je případně na stránku Wikipedie:Žádost o arbitráž/Z.

Tato stránka je velmi dlouhá a proto byly její části, nad kterými již neprobíhají diskuse (např. rozhodnuté žádosti), umístěny do archivu. Druhá archivace proběhla při znovuotevření arbitráže 26. 7. 2007 do archivu 2. Třetí archivace proběhla při znovuotevření arbitráže 7. 4. 2009 do archivu 3.

Odstranění celého jména wikipedisty Z provedl podle rozhodnutí Arbitrážního výboru Okino 21:30, 18. 9. 2007 (UTC)

Úvodní fázeEditovat

Podněty a žádosti stranEditovat

ŠablonaEditovat

1) Prosím o dodatečné zařazení důležitého důkazu: Velevážený pan Z nejenže nesmazal velkou část útoků vůči mojí osobě, ale dokonce včera přidal nový. Bez toho, že by k tomu byl nějak vyprovokován. --Cinik 19. 5. 2009, 06:57 (UTC) Přidávám ještě jeden důkaz - dnešní výpad na blogu Z, který už zjevně mluví o Wikipedii i Wikipedistech a označuje zdejší uživatele za soudruhy, opět používá označení agent Stasi (sice přímo neříká proti komu, leč je to IMHO zřejmé). Jinak si zde rovnou troufnu pana Z opravit: na Wikipedii žádný wikipedista Štampach nepůsobí. :-) --Cinik 20. 5. 2009, 06:09 (UTC)

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:

Analýza důkazůEditovat

Sem vkládejte jednotlivé důkazy (s diffy) a detailní analýzou

ŠablonaEditovat

n) {Text s analýzou důkazu}

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:

Navržená dočasná opatřeníEditovat

ŠablonaEditovat

n) {Text navrženého dočasného opatření}

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:

Navržená závěrečná rozhodnutíEditovat

PrincipyEditovat

Blokování a zákaz editaceEditovat

n) Blokování a zákaz editace jsou dva různé prostředky pro ochranu Wikipedie. Zákaz editace nelze zrušit pouze odblokováním, nýbrž jednoznačným vyjádřením toho, kdo je ke zrušení zákazu editace oprávněný.

Komentáře arbitrů:
 1. Souhlasím. V podstatě je tento bod tím, na čem celý problém začal, a to i přesto, že v předchozím rozhodnutí ArbComu jasně stálo, že wikipedista VZ nesmí editovat, ne že bude zablokován. --Reaperman 3. 6. 2009, 15:27 (UTC)
 2. Souhlasím.--Yopie 3. 6. 2009, 16:49 (UTC)
 3. Souhlasím.--Mirek256 5. 6. 2009, 18:14 (UTC)
 4. Nesouhlasím a to jednoznačně. Zákaz editování není trest, zákaz editování je správní opatření jako jakékoliv jiné. Wikipedista buď zablokovaný je, nebo zablokovaný není. Rozdělovat problém na "zablokování" a "zákaz editace" je alibismus ze strany arbitrážního výboru. Kdo a za jakých okolností ho odblokovat smí je druhá věc. Keep It Simple and Stupid. Díky. --Martin Kozák 8. 6. 2009, 22:53 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Nevím, jestli chce arbitrážní výbor konstatovat tento princip v této arbitráži, ale myslím, že by to nebylo na škodu.
Komentáře ostatních:

PřezkoumáníEditovat

n) Komunita má zřetelným vyjádřením konsenzu právo revidovat platná rozhodnutí arbitrážního výboru. Pokud není výstupem konsenzu jasné rozhodnutí pokrývající všechny aspekty posuzovaného rozhodnutí arbitrážního výboru, provádí výbor všechny potřebné formality k nastolení takového přehledného stavu, který je v souladu s vůlí komunity.

Komentáře arbitrů:
 1. Souhlasím. ArbCom je sice ve svém principu konečným orgánem řešení sporů, neznamená to však, že by jeho rozhodnutí nebyla přezkoumatelná. ArbCom ale řeší pouze věci, o jejichž řešení byl požádán, takže automaticky vůli komunity neformalizuje. --Reaperman 3. 6. 2009, 15:27 (UTC)
 2. Souhlasím.--Yopie 3. 6. 2009, 16:49 (UTC)
 3. Souhlasím.--Mirek256 5. 6. 2009, 18:15 (UTC)
 4. Nemohu říci, že souhlasím nebo nesouhlasím (tedy se zdržuji) neboť "provádí výbor" je termín poněkud nejasný. AC pracuje, a u toho by myslím mělo zůstat, na žádost. Krom toho mě to "provádí formality" poněkud děsí. Právě to by AC dělat neměl. --Martin Kozák 8. 6. 2009, 22:53 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Komunita často dospěje ke konsenzu, že nějaké rozhodnutí je třeba změnit, ale obvykle se tak stane jen ve formě vodítek - přesně tak to bylo tady, kde se komunita vyslovila celkem jasně jen o návratu Z (aniž by jasně řekla, že příslušný zákaz editace se ruší - i to je podle mne třeba, aby udělal AC), ostatní věci byly spíš více či méně naznačené. Podobné výroky komunity by vedly k nejistotě o tom, jaká rozhodnutí arbitrážního výboru byla vlastně zrušena, výbor pak v zájmu přehlednosti musí provést příslušné formální změny v souladu s interpretací závěrů komunity, k čemuž je i jinak beze sporu oprávněn (posuzovat výklad doporučení či ŽoKů). Okino 5. 5. 2009, 13:59 (UTC)
Komentáře ostatních:

Konstatování nálezůEditovat

Z nezměnil svůj přístup k WikipediiEditovat

1) Wikipedista Z i po odblokování pokračuje v osobních útocích, předpokládá zlou vůli, a obnovuje staré spory.

Komentáře arbitrů:
 1. Souhlasím. Bohužel musím konstatovat, že chování wikipedisty Z (nyní Guy Peters) je stále velmi útočné a projevuje se snaha o negativizaci wikipedistů, se kterými je nějakým způsobem ve sporu. --Reaperman 3. 6. 2009, 15:27 (UTC)
 2. Souhlasím. --Yopie 3. 6. 2009, 16:49 (UTC)
 3. Nesouhlasím. Zlou vůli snad Wikipedista Z nepředpokládá.--Mirek256 5. 6. 2009, 18:17 (UTC)
 4. Myslím, že nezúčastněný člověk by měl pocit, že jistí lidé poté, co byli někde rok zablokováni, jsou trochu sporným způsobem odblokováni a hned poté podají tři žádosti o arbitráž nemají soudnost. Zdržím se však soudů neboť necítím, že bych měl dostatečné morální právo na zásadní tvrzení tohoto typu. --Martin Kozák 8. 6. 2009, 22:53 (UTC)
  Cože? Podal jsem pouze 2: Jedna byla proto, aby skončila chicana služebně nejstaršího wikipedisty Pastoria, a pouze jedna se týkala mne. Trochu divné počty. —Guy Peters 16. 6. 2009, 20:16 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Naprosto neuvěřitelné tvrzení v duchu předchozích lynchů. Osobní útok mi byl vytknut jednou, a to ještě sporně. Zlou vůli jsem nepředpokládal nikdy. Staré spory obnovil ArbCom touto arbitragí. —Guy Peters 23. 4. 2009, 21:13 (UTC)
Komentáře ostatních:
 1. Podávám ve snaze shrnout aktuální působení Z/Guye Peterse na Wikipedii. Vychází z několika faktů které jsem shromáždil na stránce důkazů. --che 16. 4. 2009, 12:15 (UTC)

Che se dopouští wikistalkinguEditovat

2) Che se dopouštěl wikistalkingu, když shromažďoval "důkazy". —Guy Peters 23. 4. 2009, 21:15 (UTC)

Komentáře arbitrů:
 1. Nesouhlasím. Samotné shromažďování důkazů pro řízení řešení sporů nemůže být v žádném případě posuzováno k tíži toho, kdo se rozhodl tyto důkazy poskytnout. --Reaperman 3. 6. 2009, 15:27 (UTC)
 2. Nesouhlasím. Jednalo se o naprosto běžné shromažďování důkazů.--Yopie
 3. Nesouhlasím.--Mirek256 5. 6. 2009, 18:19 (UTC) jako Yopie
 4. Nesouhlasím, podstatné řekli předemnou. --Martin Kozák 8. 6. 2009, 22:53 (UTC)

3. 6. 2009, 16:51 (UTC)

Komentáře stran:
 1. :-) :-) K tomuhle se už nedá ani nic říci, nad takovýmhle návrhem se lze jen smát. --Cinik 25. 4. 2009, 18:22 (UTC)
Komentáře ostatních:
 1. a jak to měl udělat jinak?--H11 5. 5. 2009, 13:59 (UTC)
  Měl ujasnit, o čem je vlastně spor, a teprve k tvrzením, jejichž pravdivost bych neuznal, měl shromažďovat důkazy. Takový je normální postup, Che bohužel použil svůj. —Guy Peters 16. 6. 2009, 20:19 (UTC)

Členové ArbComu chicanovali odpůrceEditovat

3) Členové ArbComu pod chabou záminkou zabraňovali odpůrci opravit chyby.[1]

Komentáře arbitrů:
 1. Nesouhlasím. Zasahování do uzavřených a zaarchivovaných stránek je obecně nevhodné a nemělo by tedy k němu docházet bez vážných důvodů. --Reaperman 3. 6. 2009, 15:27 (UTC)
  Oprava chyby snad není vážný důvod? —Guy Peters 16. 6. 2009, 20:20 (UTC)
 2. Nesouhlasím.--Yopie 3. 6. 2009, 16:52 (UTC)
 3. Nesouhlasím.--Mirek256 5. 6. 2009, 18:20 (UTC)
 4. Nesouhlasím, archivovaná strana je archivovaná. Proto se archivu říká archiv. Mimochodem, jsou-li námitky proti obsahu, byla by slučnost alespoň se zeptat, jenže právě to někteří poněkud nezvládají. --Martin Kozák 8. 6. 2009, 22:53 (UTC)
Komentáře stran:
 1. :-) K smíchu. --Cinik 25. 4. 2009, 18:22 (UTC)
 2. Archivy se na Wikipedii nemění až na několik málo výjimek, jako je případné odstraňování hrubých osobních útoků nebo osobních údajů. Toto nebyl tento případ. Kromě toho ta stránka vůbec nijak nesouvisela a nesouvisí s touto arbitráží a ani vkladatel tohoto návrhu se nijak neobtěžoval, aby jakoukoli souvislost uvedl. Okino 26. 4. 2009, 18:33 (UTC)
Komentáře ostatních:

Z nesplnil podmínky uložené arbitrážním výborem pro zrušení zákazu editaceEditovat

n) Wikipedista Z (nyní Guy Peters) nesplnil podmínku uloženou mu arbitrážním výborem pro zrušení zákazu editace - a to ani po formální stránce, protože se neobrátil s žádostí na arbitrážní výbor, ani po stránce obsahové, protože se v průběhu posledního roku před pokusem o návrat na Wikipedii dopouštěl osobních útoků.

Komentáře arbitrů:
 1. Souhlasím. Přestože to na rozhodování ArbComu vzhledem k předchozímu rozhodnutí komunity nemění. --Reaperman 3. 6. 2009, 15:27 (UTC)
 2. Souhlasím.--Yopie 3. 6. 2009, 16:49 (UTC)
 3. Souhlasím.--Mirek256 5. 6. 2009, 18:21 (UTC)
 4. Souhlasím, lze s tím souhlasit, ale na věci to z principu nic nemění. --Martin Kozák 8. 6. 2009, 22:53 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Přikládám dva nálezy, které shrnují (myslím) obecně známá stanoviska, nicméně jsou zde uvedena kvůli tomu, aby byly jasné okolnosti celého jednání. Okino 5. 5. 2009, 13:51 (UTC)
Komentáře ostatních:

Komunita souhlasí s návratem wikipedisty ZEditovat

n) Komunita vyjádřila konsenzuálně souhlas s návratem wikipedisty Z (nyní Guy Peters) na Wikipedii v žádosti o komentář Má být wikipedistovi Z povoleno editovat wikipedii?. O podmínkách návratu se komunita vyslovila v žádosti o komentář Podmínky návratu wikipedisty Z.

Komentáře arbitrů:
 1. Souhlasím. Konstatování faktů. --Reaperman 3. 6. 2009, 15:27 (UTC)
 2. Souhlasím.--Yopie 3. 6. 2009, 16:49 (UTC)
 3. Souhlasím.--Mirek256 5. 6. 2009, 18:21 (UTC)
 4. Souhlasím, na této formě uzavření žádostí o komentář jsem se ještě před tímhle obdobím neaktivity s Berenem shodl, takže z mé strany není o čem polemizovat. --Martin Kozák 8. 6. 2009, 23:09 (UTC)
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:

Z nerespektuje podmínky vyjádřené komunitouEditovat

n) Wikipedista Z (nyní Guy Peters) vypověděl svůj souhlas s podmínkami, které dohodl s Vrbou a které později podpořila komunita v žádosti o komentář. Stejně tak nevyvinul žádnou iniciativu směřující k odstranění urážek ze svého blogu. Urážky wikipedistů ze svého blogu odstranil jen částečně.

Komentáře arbitrů:
 1. Zdržuji se. Wikipedista Guy Peters sice vypověděl dohodu s wikipedistou Vrbou, k jejich masivnímu porušování však následně nedošlo. Aktivita při odstraňování urážek jiných osob ze svého blogu rozhodně nemůže být označena jako iniciativní. --Reaperman 3. 6. 2009, 15:27 (UTC)
 2. Souhlasím. Výslovně tuto dohodu vypověděl a choval se podle toho.--Yopie 3. 6. 2009, 16:49 (UTC)
  Podle jaké právní theorie lze vypovědět dohodu, kterou arbitrážní soud prohlásí za neplatnou? To by mne docela zajímalo. —Guy Peters 16. 6. 2009, 20:26 (UTC)
 3. Souhlasím. Podmínky opravdu nedodržel.--Mirek256 5. 6. 2009, 18:23 (UTC)
 4. Zdržuji se, neboť odblokován byl na základě dohody s Vrbou, Danem Baránkem byl zablokován z důvodu zcela správního z jakého jsou blokování i ostatní užvatelé a že ji "vypověděl" je tedy spíše podivuhodné gesto a je to irelevantní. Pokud se domnívá, že to irelevantní není, měl by neprodleně požádat o své zablokování. --Martin Kozák 8. 6. 2009, 23:09 (UTC)
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:
 1. Není pravda, že nevyvinul žádnou iniciativu. Některé urážky a útoky smazal brzy po výzvě. Jiné ale zůstávají. --egg 6. 5. 2009, 05:57 (UTC)
  Dotyčnou větu jsem nahradil za snad přesnější. --che 6. 5. 2009, 14:00 (UTC)
 1. Nebylo třeba. Stačí podívat se do slovníku cizích slov a zjistit, že iniciativa znamená ne něco udělat ale udělat tak z vlastního popudu. A to se nestalo vůbec. Na žádosti pak skutečně jen zčásti, protože jako žádosti a výzvy o smazání lze považovat i všechny kritiky a podněty ke smazání z veškerých minulých arbitráží, žádostí o komentář atd. Takže ona první formulace byla zcela v pořádku. S pozdravem, Google scout vz 6. 5. 2009, 15:44 (UTC)

Navržená opatřeníEditovat

Poznámka: Všechna opatření vztahující se k nějakému časovému úseku, například ban na X měsíců nebo zákaz revertování na Y měsíců, běží zároveň pokud není uvedeno jinak.

Zákaz označovat Cinika sporným jménemEditovat

8) Z (nyní Guy Peters) nebude užívat pro označení wikipedisty Cinika zdrobnělinu křestního jména Ignác (Nácek), která je vnímána jako osobní útok.

Komentáře arbitrů:
 1. Souhlasím. Daný tvar kvůli blízkosti s pejorativním označením z běžného jazyka už téměř vymizel a není důvod jej používat. --Reaperman 3. 6. 2009, 15:27 (UTC)
 2. Souhlasím.--Yopie 3. 6. 2009, 16:49 (UTC)
 3. Souhlasím.Nácek je opravdu zavájící, v češtině každého napadne něco jiného než zdrobnělina Ignáce.--Mirek256 5. 6. 2009, 18:24 (UTC)
 4. Souhlasím, ano, o tom jsme se mohli dohodnout rovnou, jenže ta vůle podle toho co jsem já viděl z obou stran nebyla. Nebo je to jen mé zdání? --Martin Kozák 8. 6. 2009, 23:09 (UTC)
Komentáře stran:
 1. OK. O tom ale nemusel být spor, na tom jsme se mohli dohodnout rovnou. —Guy Peters 23. 4. 2009, 21:16 (UTC)
Komentáře ostatních:
 1. Myslím, že podobně, jako arbitrážní výbor omezil Cinika v užívání civilního jména wikipedisty Z, je na místě opačné opatření vůči vysoce kontroverznímu označování z druhé strany. Věřím, že kolegové arbitři se i v tomto případě vysloví pro. Doufám, že předložení návrhu tohoto opatření je možné bez předkládání dalších důkazů, jelikož jde o věc obecně známou, nicméně na vyžádání případné důkazy předložím. Děkuji. Jako arbitr vyloučený z projednávání Okino 11. 4. 2009, 08:59 (UTC)
A co povinnost respektovat Cinikovu přezdívku /s I/? --Nolanus C 5. 5. 2009, 14:17 (UTC)

Označování wikipedistůEditovat

8a) Wikipedista Z (nyní Guy Peters) je povinen označovat jiné wikipedisty způsobem, jaký na české Wikipedii sami používají nebo se kterým výslovně souhlasí, přičemž nebude povinen zohledňovat grafické ozdoby typu hvězdiček, pomlček ani úmyslného psaní malého písmene na začátku přezdívky. Případné porušení tohoto opatření, opakované navzdory upozornění, je považováno za osobní útok.

Komentáře arbitrů:
 1. Souhlasím. Označovat schválně wikipedisty jinak, než si přejí, lze považovat minimálně za krajně nezdvořilé.
 2. Souhlasím. V podstatě viz shora, týkající se Cinika, nicméně stihl se dotknout i Ládina.--Yopie 3. 6. 2009, 16:49 (UTC)
 3. Souhlasím.--Mirek256 5. 6. 2009, 18:25 (UTC)
 4. Souhlasím, jak psal GP, vizte výše. --Martin Kozák 8. 6. 2009, 23:09 (UTC)
Komentáře stran:
 1. OK, vizte výše. —Guy Peters 23. 4. 2009, 21:17 (UTC)
Komentáře ostatních:
 1. Návrh vychází z podmínky, která byla součástí dohody Vrba - Z a kterou je třeba uložit skutečně závazným způsobem. Je možné (a snad i vhodné) vytvořit i třetí, komplexní návrh, který by oba návrhy ohledně označování (Cinika a Z) sloučil, přičemž se domnívám, že k tomu je dobrý důvod. Předkládá Okino 15. 4. 2009, 22:58 (UTC)

Zrušení zákazu editace wikipedisty ZEditovat

n) Vzhledem k rozhodnutí komunity v žádosti o komentář Má být wikipedistovi Z povoleno editovat wikipedii? Arbitrážní výbor ruší platnost zákazu editace wikipedisty Z (nyní Guy Peters).

Komentáře arbitrů:
 1. Zdržuji se. Osobně bych spíše preferoval princip pozastavení platnosti. --Reaperman 3. 6. 2009, 15:27 (UTC) Souhlasím. Změna hlasu, aby nedošlo k tomu, že ArbCom nevyhoví vůli komunity, nepovolí editovat a ještě přidá další podmínky. --Reaperman 9. 6. 2009, 09:40 (UTC)
 2. Nesouhlasím Komunita rozhodovala s ohledem na dohodu s Vrbou, kterou Z (nyní Guy Peters) výslovně vypověděl.--Yopie 3. 6. 2009, 16:53 (UTC)
  Bylo by dobré naučit se rozlišovat, která právní skutečnost má učinky ex tunc a která ex nunc. —Guy Peters 16. 6. 2009, 20:29 (UTC)
 3. Zdržuji se. zde opravdu nevím, já bych byl na jednu stranu rád, aby Z psal články.--Mirek256 5. 6. 2009, 18:28 (UTC)
 4. Souhlasím, ale podílet se na oddělování zákazu editace, zablokování a kdo ví čeho ještě nebudu. Z principu tedy těžko mohu nesouhlasit nebo souhlasit. Tvrdím, že na problém takto vůbec pohlížet nelze. Nesouhlasil-li bych, ale pak bych totéž tvrdil o předchozích rozhodnutích AC a to je zbytečné. --Martin Kozák 8. 6. 2009, 23:09 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Kolikrát ještě se o tom bude opakovaně rozhodovat? —Guy Peters 23. 4. 2009, 21:18 (UTC)
Komentáře ostatních:
 1. Komunita se na tom - nikoli bezvýhradně, ale konsenzuálně - shodla. Předkládá Okino 15. 4. 2009, 22:58 (UTC)
 2. Dodal bych že v době kdy měla za to že Z bude respektovat podmínky které si dohodl s Vrbou. --che 16. 4. 2009, 12:02 (UTC)
 3. Po pohledu na Wikipedie:Žádost o komentář/Podmínky návratu wikipedisty Z prosím výbor aby při hlasování o tomto opatření zohlednil i tuto žádost o komentář a to jak Z k jejím výsledkům přistupuje. --che 5. 5. 2009, 21:06 (UTC)
 4. @Yopie: To by ovšem nemělo být důvodem pro držení zákazu, ale povolení editování za oněch podmínek domluvených s Vrbou. --Dezidor 22. 6. 2009, 10:00 (UTC)

Opatření pro případ osobních útoků wikipedisty ZEditovat

Dosavadní opatření 2 se nahrazuje textem:

2a) Dopustí-li se wikipedista Z (nyní Guy Peters) osobního útoku vůči jinému wikipedistovi, kterýkoliv správce ho zablokuje na kratší dobu nepřesahující jeden týden. Opatření se uplatní bez ohledu na faktickou přesnost útočného tvrzení a bez ohledu na případnou předchozí historii sporu (tzv. vyprovokovanost).

Opatření bude platné jeden rok od vypršení zákazu přispívat do české Wikipedie. Toto opatření se týká i osobních útoků mimo Wikipedii, pokud budou zjevně zasahovat do života na Wikipedii, bude na ně Z z Wikipedie odkazovat nebo budou zjevným obcházením tohoto zákazu.

Komentáře arbitrů:
 1. Zdržuji se. Dávám přednost druhé variantě vzhledem k tomu, že v příměru k rozhodnutí komunity jiného wikipedistu za osobní útoky zablokovat dlouhodobě, působí toto opatření spíše jako ochrana uživatele před blokováním za osobní útoky. --Reaperman 3. 6. 2009, 15:27 (UTC)
 2. Zdržuji se. Dávám přednost druhé variantě.--Yopie 3. 6. 2009, 16:55 (UTC)
 3. Zdržuji se. zde nevím.--Mirek256 5. 6. 2009, 18:30 (UTC)
 4. Nesouhlasím proto, že jsem obecně a ve vztahu ke všem uživatelům silně proti tomu, aby správci byli omezování v opatřeních která podnikají. Pokud od správců chceme odpovědnost, je třeba jim k tomu dát příslušné prostředky. Pokud jim je nedáme, je to pokrytectví ze strany komunity. S ním mohu souhlasit jen těžko. --Martin Kozák 8. 6. 2009, 23:09 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Naprosto nesouhlasím s dikcí. Týden není žádná krátká doba, ale střední. Formulace je některým správcům nejasná, protože ten týden vykládají jako optimum, nikoliv jako maximum. Neexistuje nic takového jako "česká Wikipedie". Text: "budou zjevným obcházením tohoto zákazu" je zcela nejasný. Požaduji celý návrh opatření přeformulovat. —Guy Peters 23. 4. 2009, 21:21 (UTC)
Komentáře ostatních:
 1. Jde o stávající opatření doplněné o větu týkající se útoků mimo Wikipedii, což je ustanovení, které bylo rovněž zohledněno v podmínkách v dohodě Vrba - Z. Jako jednu ze dvou variant předkládá Okino 15. 4. 2009, 22:58 (UTC)

Opatření pro případ osobních útoků wikipedisty Z (varianta)Editovat

Metoda vynucování 1 se ruší a dosavadní opatření 2 se nahrazuje textem:

2b) Wikipedistovi Z (nyní Guy Peters) se výslovně a natrvalo zakazuje dopouštět se osobních útoků vůči jiným wikipedistům. Dopustí-li se Z osobního útoku vůči jinému wikipedistovi, může být zablokován na dobu nepřesahující dvojnásobek předchozího takového bloku, poprvé nejdéle na týden. Bloky v trvání do jednoho měsíce může provést kterýkoli správce, k blokům v trvání do jednoho roku je nutná shoda alespoň tří takových správců. Uplynul-li alespoň rok od posledního osobního útoku wikipedisty Z, je iniciální maximální délka bloku opět týden.

Opatření se uplatní bez ohledu na faktickou přesnost útočného tvrzení a bez ohledu na případnou předchozí historii sporu (tzv. vyprovokovanost). Toto opatření se týká i osobních útoků mimo Wikipedii, pokud budou zjevně zasahovat do života na Wikipedii, bude na ně Z z Wikipedie odkazovat nebo budou zjevným obcházením tohoto zákazu.

Komentáře arbitrů:
 1. Souhlasím. Osobní útoky na Wikipedii nepatří a nelze je dost dobře tolerovat, obzvláště pak u wikipedisty, který se jich dopouštěl opakovaně. Zdvojnásobování bloku je v současnosti v těchto případech chápáno jako běžná praxe. --Reaperman 3. 6. 2009, 15:27 (UTC)
 2. Souhlasím. Jsme komunita a osobní útoky zde nemají místo.--Yopie 3. 6. 2009, 16:49 (UTC)
 3. Souhlasím. jako Yopie.--Mirek256 5. 6. 2009, 18:31 (UTC)
 4. Souhlasím, to, že osobní útoky jsou nebo nejsou zakázány všem (jako že jsou) ještě neznamená, že to nemůže být výslovně uloženo. To se přece nevylučuje. Takto obecně by navíc měly pravomoce správců máme-li po nich chtít odpovědnopst vypadat. A to skutečně obecně, nejen ve vztahu ke GP. --Martin Kozák 8. 6. 2009, 23:09 (UTC)
  Uložíte mi rovněž povinnost dodržovat zákony? —Guy Peters 16. 6. 2009, 20:32 (UTC)
Komentáře stran:
 1. S tím naprosto nesouhlasím. Osobní útoky jsou zakázány všem; je nesmyslné mi to ukládat výslovně. Zdvojnásobování trestu je nelidské. Jurisdikce správce by měla končit týdnem. —Guy Peters 23. 4. 2009, 21:24 (UTC)
Komentáře ostatních:
 1. Tento návrh vychází ze tří zdrojů: ze stávajícího znění opatření, z podmínek dohody Vrba - Z a ze znění Opatření pro případ osobních útoků Cinika. Vzhledem k tomu, že v obou případech, byť se v mnohém zcela jistě liší, vidím i řadu paralel a zvláště ten fakt, že podstatná část sporů, která vedla k problémům Z a Cinika, byla spuštěná jejich vzájemnými spory a vzájemným napadáním, myslím, že by bylo jen správné, kdyby byly uložené podmínky v obou případech stejné. Jako jednu ze dvou variant předkládá Okino 15. 4. 2009, 22:58 (UTC)
 2. Nesouhlas. Formulace se zde používá pro vytváření wikipedistů druhé kategorie. V praxi vypadá interpretace tako:
  • "může být zablokován na dobu nepřesahující dvojnásobek předchozího takového bloku" = je zablokován na dvojnásobek předchozího bloku
  • "poprvé nejdéle na týden" = poprvé na týden
  • "Opatření se uplatní bez ohledu na faktickou přesnost útočného tvrzení a bez ohledu na případnou předchozí historii sporu (tzv. vyprovokovanost)" = pokud někdo soustavně provokuje na hranici, nebo těsně za hranicemi pravidel a vyprovokuje tím odsouzeného wikipedistu k něčemu, co lze interpretovat jako osobní útok, nebude potrestán
  Znění zcela programově a účelově vytváří platformu pro šikanování a ústrky odsouzeného wikipedisty. Z neznámého důvodu se zavádí dvojí metr a zcela znevýhodnuje jednu stranu sporu. Prohřešky odsouzeného wikipedisty jsou posuzovány jinak a trestány drastickými, exponenciálně se zvyšujícím tresty a záměrně není vůbec brán v potaz spor samotný, ani role druhé strany v tomto sporu.
  V takovém případě stačí mít na české wikipedii jednoho nebo dva nepřátele a nelze se proti šikaně bránit jinak, než dobrovolně odejít nebo být soustavně zablokován. --Pastorius 24. 4. 2009, 08:31 (UTC)
  Upozorním na to, že existuje alespoň jeden Pastoriovi známý příklad, že spojení "může být zablokován na dvojnásobek" se skutečně bere jako "může být", nikoli jako "automaticky bude". Rovněž není pravda, že se dotyčný nemůže bránit - může se bránit prostřednictvím správců a prostředků řešení konfliktů, rozhodně se nemůže bránit osobními útoky (na Wikipedii rozhodně není nejlepší obranou útok). Otázka "vyprovokovanosti" vychází opět ze znění doporučení WP:NPA, kde se píše např. "Nedopouštějte se osobních útoků vůči ostatním editorům; to platí za všech okolností." Okino 24. 4. 2009, 09:55 (UTC)
Okino, jsem rád, že jste si dal tu práci a našel tzv. výjimku potvrzující pravidlo. Pokud se podíváte na to, co zlovolný správce vyhodnotil jako osobní útok, zjistíte, že zbytek vašeho příspěvku se nemá o co opřít. Mercy mě potrestal za to, že jsem na volební stránce kandidáta na správce ohodnotil tohoto kandidáta slovy: "Vy totiž současně svá správcovská práva zneužíváte na různé vylomeniny. Největší potíž je v tom, že zároveň jste málo vnímavá a chápavá k tomu, abyste byla vůbec schopna pochopit výhrady vašich kritiků.". Prosím, abyste mi ukázal, kde je v této větě byť jen náznak osobního útoku. Vy skutečnosti se jednalo o flagrantní porušení práva vůbec diskovat o kvalitách nebo nekvalitách správce. V následující diskusi, kterou si jistě také se zájmem přečtete, se to poměrně jasně ukázalo. Právě toto zablokování dokazuje zoufalou neschopnost nebo všehoschopnost některých správců. Právě za tohoto stavu "politické" kultury jsou navrhovaná opatření likvidační a právě proto s nimi nesouhlasím. O možnostech obrany vím hodně a vím, že v případě konfliktu se správcem je jejich efektivita nulová. --Pastorius 26. 4. 2009, 18:40 (UTC)
Musím souhlasit s Pastoriem, ten blok v tomto případě vůbec neměl být udělen. --Cinik 26. 4. 2009, 19:03 (UTC)
Taky si myslím, že to, že občas se nějaký správce zachová lidsky, neznamená, že to pravidlo není špatně. Rozhodující je obvyklá praxe, nikoliv výjimky, a to i kdyby jich bylo více než jedna.
Co se týká doporučovaného řešení konfliktů, tak vyjednávání je pouhá methodika. Mediace nefunguje, protože ji buď Wikimol svévolně ukončí, nebo je příliš formalisována: Wikipedie:Žádost o mediaci/Guy Peters vs. Ioannes Pragensis. Někteří wikipedisté mne od ní dokonce zrazují: "pro mne jen těžko pochopitelné, že tolik spoléháte na institucionální řešení (např. na tzv. dohodu s Vrbou, arbitráž, mediaci a já nevím, co ještě na wiki máme k eventuelnímu použití)". No, jak špatně funguje arbitrage, víme všichni. Místo řešení sporů je to kádrování "arbitrovaného", jak předvádí Che, nebo ArbCom šmahem žádosti o vyřešení sporu odmítne nebo zamítne, protože si žádost opovážil podat wikipedista II. kategorie. —Guy Peters 26. 4. 2009, 19:11 (UTC)
Vaše poslední reakce mi s dovolením nedává smysl - obhajujete snad právo na vyprovokované osobní útoky tím, že podle Vás nefungují postupy řešení konfliktů? Pohybujeme se totiž v diskusi o oprávněnosti osobních útoků, nikoli v obecné diskusi o čemkoli, co nás napadne. Děkuji za odpověď. Okino 26. 4. 2009, 19:15 (UTC)
Já reagoval na Vaši debatu s Pastoriem. Nemohu za to, že tato přeformalisovaná struktura postů je krajně matoucí. Měl jsem na mysli tento Váš výrok: "Rovněž není pravda, že se dotyčný nemůže bránit - může se bránit prostřednictvím správců a prostředků řešení konfliktů". Už to dává smysl? —Guy Peters 26. 4. 2009, 19:35 (UTC)

Povinnost odstranit osobní útokyEditovat

n) Wikipedista Z (nyní Guy Peters) je povinen na požádání na Wikipedii nebo mimo ni odstranit přesně označený vlastní text, který je osobním útokem na žadatele či skupinu wikipedistů, jejímž je žadatel členem, včetně přesně označeného hanlivého textu o žadateli. V případě, že tak bez zbytečného odkladu neučiní, pohlíží se na to jako na nový případ osobního útoku.

Komentáře arbitrů:
 1. Souhlasím. Vychází z dohody s Vrbou. --Reaperman 3. 6. 2009, 15:27 (UTC)
 2. Zdržuji se. Dávám přednost jiné variantě.--Yopie 3. 6. 2009, 16:56 (UTC)
 3. Souhlasím.--Mirek256 5. 6. 2009, 18:34 (UTC)
 4. Osobně se domnívám, že toto je zcela dostatečná podmínka navíc vycházející z dohody s Vrbou. Jak vyplynulo ze žádostí o komentář, komunita však toho názoru není a tak tedy bohužel souhlasit nemohu. --Martin Kozák 8. 6. 2009, 23:09 (UTC)
  Upozorňuji, že pokud někdo souhlasí s přísnějším opatřením, pak je logické hlasovat i pro mírnější opatření v témže duchu. Pokud se totiž schválí obě, pak podle pravidel platí to přísnější. Viz Wikipedie:Arbitrážní_proces#Wikipedie:Arbitrážní_proces#, poslední odstavec. Pokud se ale nevyužívají pravidla a každý hlasuje jen pro opatření, které přesně vyhovuje tomu, co chce, pak to obvykle dopadne tak, že se neschválí nic, ačkoliv by se jinak všichni shodli, že je lepší mírnější opatření než žádné. --Beren 8. 6. 2009, 23:44 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Souhlas, o tom není spor. —Guy Peters 23. 4. 2009, 21:24 (UTC)
 2. Nesouhlas, je v rozporu s pravidly. Tato povinnost je logická, plyne z pravidel i v případě, že žádá někdo jiný, než dotčený. --Cinik 25. 4. 2009, 18:25 (UTC)
Komentáře ostatních:
 1. Vychází zcela ze znění dohody Vrba - Z a stanovuje sankci za její nedodržení stejnou jako u osobních útoků. Jako jednu ze dvou variant předkládá Okino 15. 4. 2009, 22:58 (UTC)

Povinnost odstranit osobní útoky (varianta)Editovat

n) Wikipedista Z (nyní Guy Peters) je povinen na požádání na Wikipedii nebo mimo ni odstranit označený vlastní text, který je osobním útokem na jiného wikipedistu či skupinu wikipedistů. Žádost může podat dotčený wikipedista nebo osoba jím pověřená. V případě, že tak bez zbytečného odkladu neučiní, pohlíží se na to jako na nový případ osobního útoku.

Komentáře arbitrů:
 1. Souhlasím. Lze chápat jako rozšíření předchozího bodu s tím, že dotčený wikipedista se může věnovat psaní Wikipedie, místo nutnosti hledat v blogu útoky na svou osobu a přenechat to někomu jinému. --Reaperman 3. 6. 2009, 15:27 (UTC)
 2. Nesouhlasím, viz výše. --Martin Kozák 8. 6. 2009, 23:09 (UTC)
 3. Souhlasím.--Yopie 10. 6. 2009, 23:36 (UTC)
 4. Souhlasím. jako Reaperman --Mirek256 11. 6. 2009, 19:34 (UTC)
Komentáře stran:
 1. A nemohl byste to, co ode mne chcete, psát jen jednou? Snad máte vlastní názor na optimum, ne? —Guy Peters 23. 4. 2009, 21:26 (UTC)


Komentáře ostatních:
 1. Opatření odstraňuje některé vady, které někteří wikipedisté kritizovali na dohodnutých podmínkách mezi Z a Vrbou, zejména povinnost "přesného určení osobního útoku", která byla oběťmi osobních útoků vnímána jako ponižující, zvláště, když třeba v minulosti již takové určení provedli. Nedaří se mi nyní najít příslušný dif, ale mám takový dojem, že k tomu, že si oprávněný žadatel může určit svého zástupce, se vstřícně vyslovil v nějaké diskusi i sám Guy Peters, nicméně i zde jde o několikanásobný názor členů komunity. Jako jednu ze dvou variant předkládá Okino 15. 4. 2009, 22:58 (UTC)

Povinnost odstranit osobní útokyEditovat

n) Wikipedista Z (nyní Guy Peters) do měsíce od přijetí tohoto opatření odstraní bez vyzvání osobní útoky, které uložil na svůj blog, zejména ty, na které byl upozorněn v předchozích arbitrážích nebo stížnostmi jiných wikipedistů. Wikipedista Z si zvolí jednoho člena arbitrážního výboru, se kterým bude konzultovat, které osobní útoky je třeba odstranit. Vzhledem k citlivosti komunikace, jejímž zveřejněním by byly osobní útoky dále šířeny, bude tato komunikace neveřejná a zpřístupní se pouze celému arbitrážnímu výboru, pokud nebude zadání opatření wikipedistou Z splněno. Pokud po vypršení lhůty nevydá arbitr vybraný jako konzultant osvědčení o přiměřeném naplnění této povinnosti, začne automaticky platit úplný zákaz editace pro wikipedistu Z až do doby, než bude zadání opatření splněno.

Komentáře arbitrů:
 1. Nesouhlasím. Odstranění všech útoků, které byly vloženy na blog, nemusí být reálné už třeba kvůli tomu, že někteří wikipedisté vyjádřili nesouhlas s tím, aby o nich bylo cokoli odstraňováno. ArbCom také není úřadem, který by měl mimo arbitrážní řízení hodnotit, co na blogu už může být chápáno jako osobní útok, a co ještě ne. --Reaperman 3. 6. 2009, 15:27 (UTC)
 2. Nesouhlasím. Jako Reaperman.--Mirek256 5. 6. 2009, 18:33 (UTC)
 3. Souhlasím, vychází to z vůle komunity vyjádřené v žádostech o komentář. Systém Wikipedie je nastaven tak, že komunita je autoritativnější než AC a AC tedy nemůže jít proti jejímu stanovisku. K otázce o zaplacení hodin a dnů které tu GP stráví: inu, nikdo. GP osobní útoky na svůj blog zdarma umístil, bude je tedy asi třeba zdarma stáhnout. Otázka zda AC něco takového uložit může nebo nemůže je irelevantní jelikož tento požadavek vychází z vůle komunity vyjádřené v žádosti o komentář. Pokud s tím má GP problém, je to především jeho věc. Nemusí s požadavkem souhlasit, pak ale nemůže očekávat, že mu komunita vyjde vstříc. Volba je pouze na něm. Psát blog který komunitu a její členy napadá mu přece nikdo nezakazuje. --Martin Kozák 8. 6. 2009, 23:09 (UTC)
 4. Souhlasím. viz Martin Kozák.--Yopie 10. 6. 2009, 23:36 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Absolutně nepřijatelné. Kdo mi zaplatí tu hodiny a dny, které tím strávím? Okino? Nic takového nemá podkladu v žádném pravidle ani žádném předchozím rozhodnutí ArbComu. Je to totální excess z pravomoci ArbComu; nic takového mi uložit nemůže. —Guy Peters 23. 4. 2009, 21:28 (UTC)
  Dovolím si stručný dotaz: Kdo zaplatí Cinikovi nebo Ioannovi nebo možná i mně, když už jsem se stal stranou, ty "hodiny a dny", které bychom museli strávit tím, abychom označili aspoň ty zcela zjevné útoky, které na Vašem webu jsou, a požádali Vás o jejich odstranění? Připomínám, že na Wikipedii je povinností osobní útoky nečinit, nikoli je po učinění na požádání odstranit. Děkuji za odpověď. Okino 23. 4. 2009, 21:35 (UTC)
  Jestli jste si nevšiml, tak nemluvíte o wikipedii, ale o mém soukromém blogu, do kterého Vám vůbec nic není. Na svém blogu si mohu dělat, co chci, včetně osobních útoků, pokud neporušuji zákony.
  Ten, kdo něco chce, holt tomu musí věnovat svůj čas. To je princip vždycky a všude. —Guy Peters 23. 4. 2009, 21:38 (UTC)
  K tomu stačí dodat jen upozornění na WP:NPA. Okino 23. 4. 2009, 21:47 (UTC)
  To si děláte legraci?! Ten Cheův osobní názor tam pořád ještě je a tváří se jako závazné pravidlo. Vyzývám Vás, abyste ho osobně odstranil, protože tam byl vpašován v rozporu s pravidly wiki. —Guy Peters 23. 4. 2009, 21:51 (UTC)
  To si děláte legraci Vy, ne? :-) Víte, jak se diskutuje o pravidlech a doporučeních? Tím, že se ke změně hledá konsenzus. Poslední pokus o zrušení této změny konsenzus nenašel. Můžete to zkusit znovu, ale já Vám rozhodně nápomocen nebudu, nepodporuji a nebudu podporovat myšlenku, že když se někomu zakážou osobní útoky na Wikipedii, bude zcela beztrestně útočit jinde. Okino 23. 4. 2009, 21:54 (UTC)
  Ne, nedělám. Protiprávně "přijaté" pravidlo se nikdy pravidlem nestane. Tato vada se nemůže nijak zhojit. Konsensus je jasný: Text před Cheovou pirátskou změnou. Nyní je tam pouze Cheův osobní názor.
  Váš názor je v kontextu jiných jazykových versí naprosto ojedinělý. Jakým právem si osobujete rozhodovat o mém osobním životě? Co je Vám vůbec do něj? —Guy Peters 23. 4. 2009, 22:00 (UTC)
  Svoboda Vašeho osobního života končí tam, kde začínáte útočit na ostatní wikipedisty, pokud chcete pracovat na Wikipedii. A o pravidlech se diskutuje v diskusích u pravidel, nikoli tady. Okino 23. 4. 2009, 22:05 (UTC)
  Tento Váš ojedinělý názor nikde jinde nesdílejí. Budete pátrat o tom, zda Vás nepomlouvám po hospodách? Po seminářích? Jaký bude trest?
  Asi bych měl přistoupit k WP:BB, ale obávám se, že za nynější vypjaté situace, kterou ArbCom vyvolal, by to vedlo jen k editační válce. A to mi za to nestojí. —Guy Peters 23. 4. 2009, 22:16 (UTC)
Komentáře ostatních:
 1. Připouštím, že tento text je nejspornější, jelikož je bezprcedentní. Nicméně vedla k tomu podle mého situace i bezprecedentní situace, kdy Z neposlechl tehdy platné rozhodnutí arbitrážního výboru, jež mělo zaručit, že se nemůže zúčastnit práce na Wikipedii, pokud bude pokračovat v osobních útocích. Lhůta byla nastavena na rok navzdory mému názoru, nicméně ani mnou předpokládaná kratší lhůta by nebyla naplněna, takže to nehraje roli. Arbitrážní výbor se vyslovil, že podmínky pro zrušení tohoto rozhodnutí nebyly splněny, je možné, že měl na mysli především formální stránku. Já se sice zaujatě, ale přesto s čistým svědomím domnívám, že k takovému závěru měl právo i z hlediska obsahového (když to teď tvrdím, mám uloženou sám pro sebe jako důkaz, který nehodlám kvůli Cinikovi dále šířit, kopii myslím nesporného a dosud neodstraněného osobního útoku vůči Cinikovi z února t.r. z Petersova blogu). Všichni, kdo věc sledují, si mohli všimnout, že Cinik své osobní útoky na svém blogu jako gesto dobré vůle dobrovolně odstranil, ačkoli mu obnovení nebo uložení zákazu editace bezprostředně nehrozilo. Je mi líto, že na Petersově blogu zůstává množství osobních útoků i v tuto chvíli. Proto předkládám tento návrh, v první řadě k diskusi a případným úpravám. Předpokládám, že jeho zněním bude zaskočen i arbitrážní výbor, protože nevím, jestli a jak se chystal na požadavek této podmínky od některých uživatelů reagovat. Jsem si vědom toho, že pro přijetí této podmínky nebyl nalezen většinový konsenzus. Na druhou stranu se pro ni (pro jasnost: včetně mne) vyslovila skupina uživatelů, kteří byli podle svého názoru oběťmi osobních útoků, které jsou nyní bez jakéhokoli ohledu na ně dohodou Vrba - Z a poté komunitou "promíjeny" rušením platných rozhodnutí. Z toho důvodu si myslím, že jejich menšinový hlas by měl být alespoň jasně formulován - a případně arbitrážním výborem vyslyšen, nebo odmítnut. Předkládá Okino 15. 4. 2009, 22:58 (UTC)
  Odstranil některé, jiné ponechal. Mám vyrobit seznam? Nechce se mi v těch urážkách hrabat. —Guy Peters 23. 4. 2009, 21:31 (UTC)
 2. K technickým obtížím odstraňování, hodinám a dnům práce, a megabytům textu bych poznamenal, že jméno "V.. Z......." G.P. ze svého blogu vyeditoval (viz např. archiv 2005), takže odstranit něco z blogu zjevně lze. --Wikimol 24. 4. 2009, 06:35 (UTC)
 3. K tvrzení, že Okinův názor (že nelze útočit mimo Wikiepdii) "je v kontextu jiných jazykových versí naprosto ojedinělý": anglické pravidlo en:WP:NPA#Off-wiki attacks říká, že sice nelze regulovat chování mimo Wikipedii, ale že se k útokům mimo WP přihlíží při posuzování chování jejich původce na WP, např. jako pomůcka při rozhodování, zda u dotyčného lze předpokládat dobrou vůli.--Ioannes Pragensis 25. 4. 2009, 18:46 (UTC)
  Což je něco úplně jiného. Děkuji, že jste potvrdil mou informaci. —Guy Peters 25. 4. 2009, 21:41 (UTC)
 4. Co se týče znění doporučení, souhlasím s GP, že pravidla wiki by neměla řešit věci, které se podnikají mimo její rámec. Nicméně když už pravidlo takové je a chci na wikipedii působit, musím jej akceptovat (ačkoliv se mi nelíbí jako spousta dalších věcí). Druhá možnost je hlasovat o změně. Do té doby nemá smysl si stěžovat. --bab_dz 22. 6. 2009, 21:19 (UTC)

Omluva za osobní útokyEditovat

n) Wikipedista Z (nyní Guy Peters) se do týdne od přijetí tohoto opatření omluví wikipedistům, které v minulých letech urážel. Omluvu zveřejní na svém blogu, kde osobní útoky publikoval, takovým způsobem, aby byla snadno nalezitelná i u archivních článků.

Komentáře arbitrů:
 1. Nesouhlasím. Taková omluva, kdy si dotyčný nepřipouští chybu, je celkem k ničemu a ve svém principu to může vést k omluvě typu: „Omlouvám se, že jsem o Vás řekl ***, neměl jsem to říkat nahlas.“ Navíc nic nebrání, aby Guy Peters vyhověl liteře rozhodnutí a krátce na to omluvu ze svého blogu opět odstranil. Nicméně bych osobně uvítal, pokud by dotyčný k nějaké formě omluvy přistoupil. --Reaperman 3. 6. 2009, 15:27 (UTC)
 2. Souhlasím. Jde alespoň o malé zadostiučinění napadeným.--Yopie 3. 6. 2009, 16:49 (UTC)
 3. Nesouhlasím. Opravdu je k ničemu, spíš znovu spory rozvíří.--Mirek256 5. 6. 2009, 18:35 (UTC)
 4. Nesouhlasím. Což neznamená, že to není záležitost elementární slušnosti. Závěry nechť učiní každý sám. --Martin Kozák 8. 6. 2009, 23:09 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Váš požadavek považuji za výsměch odpůrci s cílem jej ponížit. Dokud zde bude strana navrhovatele vracet refaktorisované osobní útoky vůči odpůrci[2], urážlivě mu tykat[3], tak není k jakékoliv omluvě naprosto žádný důvod. Nejprve si udělejte pořádek na své straně a teprve pak chtějte něco od odpůrce. —Guy Peters 25. 4. 2009, 07:27 (UTC)
Komentáře ostatních:
 1. Takové opatření je bezprecedentní a už si představuju ty reakce (neupřímná omluva je nanicatp.). Ale, má řadu výhod
  Napadaným poskytuje určitou satisfakci - která si myslím je ve skutečnosti důležitější, než "smazání osobních útoků", které mi přijde alespoň z části výrazenm takové satisfakce.
  Je to technicky snadné a rychlé, narozdíl od přepisování archivu - stačí vydat článek a přidat odkaz na něj do levého menu.
  V rámci celé situace by i takto stanovená omluva byla samozřejmě dobrovolná.
  Wikimol 24. 4. 2009, 07:21 (UTC)
 2. Nešlo by o upřímnou omluvu, spíše vidím jako cíl arbitrážního řízení najít mantinely pro spolupráci budoucí. --Dezidor 10. 6. 2009, 23:48 (UTC)

Povinnost odstranit osobní útoky (další varianta)Editovat

n) Wikipedista Z (nyní Guy Peters) do měsíce od přijetí tohoto rozhodnutí odstraní nebo přepíše označené vlastní texty, které jsou osobními útoky na jiného wikipedistu či skupinu wikipedistů. Texty označí buď pověřená osoba zastupující napadené wikipedisty kolektivně. Osobními útoky dotčený wikipedista, který by se zastupováním pověřenou osobou nesouhlasil, svůj nesouhlas vyjádří do týdne od přijetí tohoto rozhodnutí, a texty, které požaduje odstranit, přesně označí přímo wikipedistovi Z.


Komentáře arbitrů:
 1. Zdržuji se. Zjevně se jedná o variantu předchozích návrhů, nicměně ji považuji za nepříliš dobře konstruovanou a poměrně dost byrokratickou vyžadující zvolení zastupující skupiny, odvolávání se proti zastupování touto skupinou, ... --Reaperman 3. 6. 2009, 15:27 (UTC)
 2. Zdržuji se. --Martin Kozák 8. 6. 2009, 23:09 (UTC)
 3. Zdržuji se. --Yopie 10. 6. 2009, 23:36 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Hm. A kdo to bude dělat? Už vidím ty davy dobrovolníků, jak se hlásí. Vzhledem k tomu, že sám navrhovatel si jasně uvědomuje, že nikdo, je to jen takové zbytečné plácnutí do vody.
 2. K matoucímu Wikimolovu vyjádření: Kommunita rozhodla, že se vrátit smím. Nyní jde toliko o upřesnění podmínek, za nichž to bude. —Guy Peters 25. 4. 2009, 17:30 (UTC)
Komentáře ostatních:
 1. Tohle opatření stanoví jakéhosi "kolektivního správce" nároků na odstraňování osobních útoků. Poškození by mu mohli jen obecně sdělit, co chtějí smazat, a celý blog by pak hromadně prošel jen jeden člověk. Šetřilo by to práci. Princip, že by si každý napadený měl blog znovu podrobně přečíst, a udělat jakési výpisky, je psycholgicky dost nešťastný - předpokládám, že leckdo se přitom spíš ještě nasere. Takhle by napadení nemuseli aktivně dělat nic. Otázkou ovšem je, jestli by se našel dobrovolník, kterému by návrat G.P. stál za to, ten archiv blogu prošel. --Wikimol 24. 4. 2009, 07:21 (UTC)
 2. Ta týdení lhůta pro odmítnutí se nechat zastupovat je nesmyslná, mnoho lidí Wikipedii (či její části) tak často nesleduje. Zastoupení by mělo vznikat na něčí přání, ne na základě toho, že se k věci nevyjádří. Navíc je otázkou, kdo je vlatně pak "osobními útoky dotčený wikipedista". --Dezidor 25. 4. 2009, 17:21 (UTC)

Zákaz užívání loutkových účtůEditovat

n) Z (nyní Guy Peters) smí editovat pouze ze svého hlavního účtu, kterým je účet Guy Peters a nesmí využívat loutkových účtů. Takový účet může být okamžitě zablokován na neurčito a veškerá porušení pravidel či nařízení ArbComu jsou hodnocena, jako by byla provedena z hlavního účtu.

Komentáře arbitrů:
 1. Souhlasím. Uživatel již v minulosti užíval loutkových účtů. Nařízení zároveň výslovně znemožňuje se touto metodou vyhýbat rozhodnutím ArbComu. --Reaperman 3. 6. 2009, 15:27 (UTC)
 2. Souhlasím. Loutkovými účty by obcházel zákaz editace.--Yopie 3. 6. 2009, 16:49 (UTC)
 3. Souhlasím. zde jasný souhlas.--Mirek256 5. 6. 2009, 18:36 (UTC)
 4. Nesouhlasím, pokud je uživatel zablokovaný/zabanovaný (řikejme si tomu jak chceme), co jsem si za ta léta tady všiml, platí v praxi — protože správci jsou naštěstí lidé a ne úředníci — logicky pro jakýkoliv jeho účet. (Příkladem byl například Slimák.) Pokud budeme vědět, že je to on, není co řešit. Pokud nebudeme vědět, že je to on, také není co řešit protože na něj ani toto ustanovení nemůžeme vztáhnout. K čemu pak ale takové ustanovení je? --Martin Kozák 9. 6. 2009, 09:03 (UTC)
  Smysl ustanovení je jednoznačný. Zatímco normálně uživatelé smí užívat loutkových účtů, ale nesmějí jich zneužívat, ustanovení říká, Guy Peters nesmí loutkových účtů ani užívat, v opačném případě, když se na to přijde, bude takový účet zablokován i kdyby nedělal závadné editace a Guy Peters bude odkázán na editování pod svým hlavním účtem. V ostatních věcech opatření jen artikuluje dosavadní praxi. --Beren 9. 6. 2009, 18:33 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Nechápu, co znamená zmatený výrok: "nesmí využívat loutkových účtů". Co s nimi mám dělat? Mám je zdarma převést na Berena? Navíc mé jiné účty měly vždy tu výhodu, že nebyly předmětem wikistalkingu a jiné chicany, dokud se neprozradilo, že patří mně. —Guy Peters 16. 6. 2009, 20:39 (UTC)
Co jsem pochopil, tak navržené opatření hovoří v tom smyslu, že Výbor zakazuje editaci z nich, postoupení jinému uživateli nenařizuje, ale převoditelnost nevylučuje. Jen je trochu nešťastné psát o zákazu využívání, jelikož pod tím lze chápat třeba i účty založené k alternativnímu sledování článků, což předpokládám navrhovatel zakázat nechtěl. --Dezidor 16. 6. 2009, 21:36 (UTC)
Komentáře ostatních:
 1. Ta druhá část souvětí je tam opravdu navíc. --Dezidor 10. 6. 2009, 23:45 (UTC)

Navržené metody vynucováníEditovat

ŠablonaEditovat

n) {Text opatření, která se budou aplikovat v případě nerespektování pravidel některou ze stran.}

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:

Návrh na uzavřeníEditovat

Jelikož všechny body už byly projednány, a návrh na uzavření dosud nebyl podán zpravodajem případu, podávám tímto návrh na uzavření. --Reaperman 6. 7. 2009, 16:51 (UTC)

Poněkud neformální uzavření, které je potřeba aspoň dodatečně odůvodnit. Mirek256 vyjádřil svou vůli dokonce necelou půlhodinu před podáním návrhu na uzavření. Formálně by měl hlasovat až 24 hodin po podání, nicméně od podání návrhu nepadla jediná námitka, která by mohla jeho hlas ovlivnit, takže lze tento požadavek považovat za pouhou formalitu a uznat jeho hlas. Reaperman hlasoval přesně podle pravidel. Yopie sice nehlasoval, ale jeho vůle je vyjádřena tím, že případ bez námitek uzavřel. Martin Kozák nehlasoval, zbytek arbitrů se prohlásil za podjaté. Takže:

Schváleno (3 pro, 0 proti, 1 nehlasoval, 2 se z případu omluvili) --Beren 16. 7. 2009, 22:26 (UTC) (vyhodnoceno ex post)

Komentáře arbitrů:
 1. Arbitráž by se měla uzavřít, jestli nikdo není proti.--Mirek256 6. 7. 2009, 16:27 (UTC)
  Mirku, prosím, dohlasuj zbývající jeden návrh, prosím.--Yopie 6. 7. 2009, 22:13 (UTC)
 2. Souhlasím Jako navrhovatel. --Reaperman 7. 7. 2009, 18:46 (UTC)
Komentáře stran:
Komentáře ostatních: