Wikipedie:Žádost o arbitráž/Egg versus Semenáč/Workshop

Workshop slouží ke shromažďování a rozboru argumentů pro rozhodnutí Arbitrážního výboru. Obsahuje návrhy účastníků řízení, komentáře arbitrů, stran sporu a jiných. Nejprve jsou analyzovány důkazy, následuje rozbor principů, o něž by se mělo opírat rozhodnutí. Hledají se důležitá fakta a možná opatření. Každý editor by měl své návrhy a komentáře podepisovat. Později budou arbitři hlasovat o akceptovatelnosti jednotlivých položek a umístí je případně na stránku Wikipedie:Žádost o arbitráž/Egg versus Semenáč.

Úvodní fázeEditovat

Podněty a žádosti stranEditovat

Cinik jako strana sporuEditovat

1) Vzhledem k charakteru sporu žádám Arbitrážní výbor, aby byl za stranu sporu označem i Cinik. Jelikož na mé výzvy reaguje tak akorát jejich odstraňováním ze své diskuse, žádám arbitrážní výbor, aby rozhodl o tom, že Cinik je stranou sporu, což podle mě nepochybně v reálu je. To, že by měl být Cinik stranou sporu vyjádřil v minulosti i Egg [1] --Semenáč 14:34, 8. 12. 2006 (UTC)

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 1. Tuhle žádost podporuji, fakticky Cinik je velmi významnou stranou tohoto sporu. --Wikimol 10:56, 20. 12. 2006 (UTC)
 2. Vidím to stejně jako Wikimol, Cinik hraje stěžejní roli v některých důkazech. Uznání Cinika jako strany případu ovšem neznamená, že proti němu pak musí být nutně uplatněna nějaká opatření. --Beren 11:08, 20. 12. 2006 (UTC)
 3. Přidávám se k této žádosti. --egg 11:42, 20. 12. 2006 (UTC)
Komentáře ostatních:
 1. Tuto žádost považuju za nesmyslnou. Cinik se může chtít zůčastnit nebo může být někým "obviněn" /třeba i arbitrážní výbor sám může rozhodnout, že ho bude projednávat, víceméně ho obviní/, ale aby byl uznán jako strana sporu, když se ho jako takový nezúčastní je nesmysl. /To samozřejmě nevylučuje případné sankce i proti němu, či vyžádání si stanoviska či informace od něho./
Vyjádření výboru:
Výbor vyhovuje Semenáčově žádosti a přidává Cinika na seznam účastníků sporu. Toto rozhodnutí vyjadřuje názor výboru, že Cinik stranou sporu fakticky je (jak ukazují například důkazy od Berena). Výbor současně prodlužuje termín na předkládání důkazů do 7. ledna 2007.
Schváleno (3 pro, 1 se zdržel, 1 se vyloučil z projednávání). 19:03, 22. 12. 2006 (UTC)

StavEditovat

Žádám, aby Arbcom konečně začal něco dělat. Možná by mohl být plodný alespoň jako Semenáč, který nás obšťastnil dalším dílem nacistické propagandy.

Komentáře arbitrů:
 1. Výbor má koncept analýz a rozhodnutí k této arbitráži, je ještě ho třeba připomínkovat a případně upravit, pak půjde sem. Podrželo se to kvůli všeobecně intenzivním diskusím které následovaly potvrzení Dannyho. --che 16:20, 23. 1. 2007 (UTC)
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:

Takže bude se něco dít?Editovat

Tucet dalších dnů uplynulo, jaká bude výmluva tentokrát? Semenáč si tu zatím Pod reálnou lípou ukládá zápisy o fiktivních schůzkách, odkazuje na Rosťovy hanopisy a celkově s má skvěle. A co dělá arbcom? Dramatická Dannyho kandidatura už skončila, žádná další dramata nejsou, ale výsledky se pořád tak nějak neukazují. Cinik 19:07, 5. 2. 2007 (UTC)

Komentáře arbitrů:
 1. Dnešní výmluva je: "Výbor hlasuje o rozhodnutích v případu Cinik vs. Zp. Návrh rozhodnutí u tohoto případu jsem v uplynulých dnech prošel a přijde mi v podstatě hotový. Myslím ale, že než ho vystrčíme sem, chtělo by to ještě zkouknout některá navržená opatření." --che 14:57, 6. 2. 2007 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Tato arbitráž už běží 2,5 měsíce, Zp skoro 3 měsíce (a opravdu nechápu, co je na této záležitosti složitého) a Danny_B skoro 3,5 měsíce. Jediný, u koho je patrný pokrok, je Zp. Při vší úctě, tohle není rychlost, kterou bych si představoval a kterou by bylo reálné očekávat. Cinik 15:11, 6. 2. 2007 (UTC)
Komentáře ostatních:

Další důkazEditovat

Navrhuji přidat k důkazům Semenáčovy nesmyslné zásahy do článku misionář. Nejprve vandalizoval vkládáním nepravdivé informace, poté odkazoval na "související článek" misionářská poloha - který ovšem s článkem zjevně dostatečně nesouvisí. Předpokládám ovšem, že analýza tohoto důkazu nezabere další měsíc poskytující Semenáčovi další prostor k řádění. Cinik 11:18, 8. 3. 2007 (UTC)

Komentáře arbitrů:
 1. Přidávání misionářské polohy k misionáři celkem zapadá do Semenáčova tradičního pracovního postupu, jak si jej pamatuji z ostatních důkazů. Další rozšiřování důkazů by tedy ke známým informacím nic nového nepřidalo a celou arbitráž by to jen zbytečně prodloužilo. --che 12:22, 8. 3. 2007 (UTC)
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:


ŠablonaEditovat

{blablabla}

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:

Analýza důkazůEditovat

Sem vkládejte jednotlivé důkazy (s diffy) a detailní analýzou

ŠablonaEditovat

1) {Text s analýzou důkazu}

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:

Navržená dočasná opatřeníEditovat

ŠablonaEditovat

1) {Text navrženého dočasného opatření}

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:

Obecná diskuseEditovat

ŠablonaEditovat

1) {Námět do diskuse}

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:

Navržená závěrečná rozhodnutíEditovat

PrincipyEditovat

Editační válkyEditovat

1) Od uživatelů se očekává, že se budou vyhýbat editačním válkám (edit wars) a respektovat pravidlo tří revertů. Nežádoucí je také úmyslné se pohybování na hraně pravidla tří revertů a využívání revertů jako standardního mechanismu pro editování článků nebo jako nástroj pro vedení boje s ostatními wikipedisty.

Schváleno (4 pro, 1 se vyloučil z projednávání. 15:32, 18. 3. 2007 (UTC))
Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:


Agresívní editace z jednoho úhlu pohleduEditovat

2) Uživatelům agresívně prosazujícím neúměrné zastoupení jednoho úhlu pohledu může být zakázáno editovat dotčené články, v extrémních případech celý web.

Schváleno (4 pro, 1 se vyloučil z projednávání. 15:32, 18. 3. 2007 (UTC))
Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:
 1. celý web mu zakázat asi nebude možno (hm asi cs.wiki), ovšem uvažoval bych perspektivně stejnak o nějakém metasouboru mediawiki, kde se různé eklatantní přestupky budou zanášet a budou pak moci být převzaty i jinými projekty. -jkb- (cs.source) 15:10, 22. 2. 2007 (UTC)
  "Celým webem" se v tomto kontextu skutečně není myšlen World Wide Web, ale web cs.wikipedia.org :-) Zavádět nějaké bany napříč projekty vzhledem ke značné míře jejich autonomie asi nemá smysl. Pokud činnost některých problémových uživatelů přesahuje jeden projekt, myslím že na to přijde řeč a v relevantních případech to je i vzato v úvahu. --che 15:38, 22. 2. 2007 (UTC)

Wikipedie není anarchieEditovat

3) Wikipedie je svobodná a otevřená, a to především za účelem budování encyklopedie – svobodu nutnou k tvorbě článků je třeba vždy hájit. Pokud je však cílem jednání jen budit pohoršení, propagovat hnutí potlačující svobodu jiných nebo projevovat potenciálně kriminální aktivity, projekt to jen poškozuje a podobné aktivity je tudíž třeba omezit.

Schváleno (4 pro, 1 se vyloučil z projednávání. 15:32, 18. 3. 2007 (UTC))
Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:


Uživatelský prostorEditovat

4) Uživatelské stránky nejsou vlastnictvím uživatele, ale patří k Wikipedii. Ačkoli je zvykem, že do nich ostatní uživatelé nezasahují, komunita může rozhodnout o nevhodnosti určitého obsahu. Vůli komunity v této oblasti aplikují správci a jejich námitky by měly být respektovány.

Schváleno (4 pro, 1 se vyloučil z projednávání. 20:46, 19. 3. 2007 (UTC))
Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:

Žádné právní výhrůžkyEditovat

5) Vyhrožovat ostatním uživatelům právními kroky, ať už uskutečněnými, či nikoliv, je na Wikipedii zakázáno. Pokud už pře vznikne, je zakázáno pokoušet se ji na Wikipedii vnést, zahlcovat s ní stránky a poutat pozornost komunity, neboť to může rovněž poškodit projekt a wikipedisty (v extrémním případě rozšířením žaloby na další uživatele, kteří se přikloní k názoru druhé strany). V zájmu ochrany projektu je řešit takové situace v soukromé komunikaci.

Schváleno (4 pro, 1 se vyloučil z projednávání. 15:32, 18. 3. 2007 (UTC))
Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:

ŠablonaEditovat

n) {Text navrženého principu, o který se má posuzování případu opírat}

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:

Konstatování nálezůEditovat

Semenáč vedl editační válkyEditovat

1) Semenáč mnohokrát zahajoval editační války v článcích Zpochybňování holocaustu a Řeholnice. Většinou přitom využil právě tří revertů.

Schváleno (4 pro, 1 se vyloučil z projednávání. 15:32, 18. 3. 2007 (UTC))
Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 1. Semenáč vedl editační války, ale Cinik je vedl častěji. Semenáč často dosáhl právě tří revertů, Cinik tuto hranici dokonce překračoval. --Semenáč 12:35, 27. 2. 2007 (UTC)
Komentáře ostatních:

Semenáč agresívně prosazoval POVEditovat

2) Semenáč se nesnažil dát svému úhlu pohledu prostor odpovídající jeho menšinovosti ale představit jej jako fakt (viz články Der Ewige Jude [2] a Der Giftpilz [3]), v některých případech tento extrémní POV v článcích dokonce prosazoval revertováním [4] [5].

Schváleno (4 pro, 1 se vyloučil z projednávání. 15:32, 18. 3. 2007 (UTC))
Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 1. Přidáváná kategorie dokumentrání filmy, do níž je film řazen na německé Wikipedii opravdu není agresivní prosazovaní extrémního POV. Pokud se navíc kouknete na heslo Der Giftpilz, tak zjistíte, že Semenáč do hesla nezanášel faktografické chyby, tak jak to činil Tlusťa. --Semenáč 12:38, 27. 2. 2007 (UTC)
Komentáře ostatních:

Semenáč editoval ve zlé vůliEditovat

3) Semenáč sám deklaroval úmysl škodit (nejmarkantněji v [6]).

Schváleno (4 pro, 1 se vyloučil z projednávání. 15:32, 18. 3. 2007 (UTC))
Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 1. Komentáře při hlasech pro jsem vysvětlil již v důkazech (všímal si jich Výbor vůbec?). Navíc i při nejširším možném výkladu by se jednalo o snahu uškodit někomu (škození je také hlas proti), aby nezískal nějakou funkci (hlasem pro, že, ctěný Výbore), ne o snahu škodit projektu. --Semenáč 12:42, 27. 2. 2007 (UTC)
  No z toho je možné si vybrat, že jste buďto tehdy mluvil pravdu a chtěl škodit nebo jste chtěl mást, lhal a zhoršoval svou pověst v očích jiných (výsledkem je účinnější provokování - druzí tváří v tvář takovým prohlášením už nemůžou předpokládat dobrou vůli). Lhaní v editacích za účelem zmatení ostatních (zvláště je-li schopno dále poškodit jejich vztah vůči vám) považuju také za editování ve zlé vůli. --Beren 23:52, 27. 2. 2007 (UTC)
  Kavalír Kaviár dále vyvracel Berenovu argumentaci poukazem na to, že Beren v minulosti použil loutkový účet Moonglum. Vzniklou diskusi jsem přesunul na Wikipedie:Pod lípou (v rohu)#Berenův účet Moonglum, chcete-li v ní pokračovat, čiňte tak prosím tamtéž. Děkuji. --che 13:05, 8. 3. 2007 (UTC)
Komentáře ostatních:

Narušování WikipedieEditovat

4) Semenáč podnikal akce, o nichž se dalo předpokládat, že vyvolají odpor, a rozdmýcháním konfliktů [7] [8] narušoval Wikipedii.

Neschváleno (1 pro, 1 proti, 2 se zdrželi hlasování, 1 se vyloučil z projednávání. 15:32, 18. 3. 2007 (UTC))
Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:
 1. Nesouhlasím s uvedením vyznamení pro Víta Zvánovce jako příkladu narušování projektu. Na pozdější činnost tohoto bývalého správce můžeme pohlížet různě, ale pokud se vyznamenání týkalo jeho zásluh o českou Wikipedii v jejích počátcích, nelze takovéto vyznamenání mít za bezdůvodné. --Dezidor 16:17, 22. 2. 2007 (UTC)
  Nejde o to, zda si onen zmíněný wikipedista vyznamenání zasloužil či ne. Jde o to, za jakých okolností arbitrovaný Semenáč toto vyznamenání na stránku onoho wikipedisty vložil. A to byla provokace. -jkb- (cs.source) 16:21, 22. 2. 2007 (UTC)
  Udělení vyznamenání je buďto správné vždy a od každého nebo nikdy a od nikoho. --Semenáč 12:45, 27. 2. 2007 (UTC)
  Bezdůvodné to samozřejmě nebylo, skutečností ovšem je že pravděpodobné důsledky toho když Vítu Zvánovcovi udělíte "železnou hvězdu" a pak o ni povedete revertovací válku se dají poměrně snadno odhadnout. To v kontextu dalších veselostí okolo naznačuje závěr, že důvodem byla snaha dělat bordel. --che 15:23, 7. 3. 2007 (UTC)
 2. S redirectem u uživatele Upravenec (odpustím v této si narážku, která mě v této situaci napadla) jsem to vysvětlil již v důkazech. Byl jsem začátečník. --Semenáč 12:45, 27. 2. 2007 (UTC)
  Na tomto vysvětlení je poněkud podivné, že problémy pokračovaly, i když jste začátečníkem být přestal. --che 15:23, 7. 3. 2007 (UTC)

Narušování Wikipedie (alternativní návrh)Editovat

4a) Semenáč podnikal akce, o nichž se dalo předpokládat, že vyvolají odpor, a těmito provokacemi [9] [10] narušoval Wikipedii.

Schváleno (4 pro, 1 se vyloučil z projednávání. 15:32, 18. 3. 2007 (UTC))
Komentáře arbitrů:
 1. Reformulace předchozího bodu --che 15:32, 18. 3. 2007 (UTC)
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:

Cinik právně vyhrožoval SemenáčoviEditovat

5) Cinik právně vyhrožoval Semenáčovi trestním oznámením na diskusní stránce [11] a v mailu. Semenáč e-mail zveřejnil na Wikipedii. Cinik později uvedl, že výhrůžku nerealizoval ani nehodlá realizovat.

Schváleno (4 pro, 1 se vyloučil z projednávání. 15:32, 18. 3. 2007 (UTC))
Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:


ŠablonaEditovat

n) {Text tvrzení dokumentujícího důležitý aspekt případu s citováním důkazů, o které se opírá}

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:

Navržená opatřeníEditovat

Poznámka: Všechna opatření vztahující se k nějakému časovému úseku, například ban na X měsíců nebo zákaz revertování na Y měsíců, běží zároveň pokud není uvedeno jinak.

Zákaz Semenáčovi editovat stránky s nacistickou a křesťanskou tématikouEditovat

1) Semenáčovi je zakázáno editovat články, které se týkají fašismu nacismu či křesťanství. Konstruktivní připomínky však může psát do diskusních stránek příslušných článků.

Pokud Semenáč založí nebo edituje článek zabývající se zmíněným tématem, smí změnu kterýkoliv uživatel revertovat (takový revert se nepočítá mezi 3 reverty ve smyslu Pravidla tří revertů) a kterýkoliv správce může Semenáče zablokovat na kratší dobu nepřesahující jeden týden. Správci jsou oprávněni určit, co patří mezi fašistickou nacistickou a křesťanskou tématiku.

Tento zákaz trvá 6 měsíců. Je prodloužen o délku každého zákazu editace, který je Semenáčovi uložen v jeho průběhu.

Schváleno (4 pro, 1 se vyloučil z projednávání. 15:32, 18. 3. 2007 (UTC))
Komentáře arbitrů:
 1. Dezidor má pravdu, proto jsem v návrhu nahradil jsem pojem fašismus pojmem nacismus. Dále bych zvážil, jestli omezení nerozšířit i na články týkající se holocaustu. --Petr Adámek 17:24, 22. 2. 2007 (UTC)
 2. Souhlasím s Cinikem v tom že holocaust a neonacismus se dá zahrnout pod nacismus, v oblasti judaismu jako takového se Semenáč pokud vím neangažoval. Pokud se rozhodne testovat i jiné obory než pokrývá toto opatření, dává správcům značně široký prostor navržená všeobecná podmínka. --che 21:12, 22. 2. 2007 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Rozšířil bych to i na holocaust, židovství, antisemitismus, neonacismus, fašismus, neofašismus a podobně. Aby měli správci při tom posuzování prostor. --egg 20:52, 22. 2. 2007 (UTC)
 2. I já bych to rozšířil o židovství. Holocaust a neonacismus jsou IMHO již jednoznačně zahrnuty v nacismu, antisemitismus by souvisel s židovstvím. Cinik 20:57, 22. 2. 2007 (UTC)
 3. To snad nemyslíte vážně. Celá evropská civilizace se týká křesťanství a v moderních dějinách se nelze vyhnout tématu nacismu a druhé světové války. Velká řada osobností jsou Židé či je nějak s židovství spjata. --Semenáč 12:47, 27. 2. 2007 (UTC)
Komentáře ostatních:
 1. Se Semenáčem nikdy neměl nikdo problém při editacích hesel týkajících se fašismu (ani nevím, zda nějaká vůbec někdy editovat), ale spory o obsah se vedly u hesel týkajících se nacismu. --Dezidor 16:04, 22. 2. 2007 (UTC)
  Nu ale jistě bude možno dopídit se nejen marginálních rozdílů mezi fašismem a nacismem, ovšem to je zde zcela akademický problém: Semenáčovi o toto nikdy nešlo, a ten svůj hákový kříž či zcela nevhodný šplk si přidá kam prostě chce, ať to již odpovídá (velmi zřídka) či neodpovídá (velmi často) akademicko-vědeckým poznatkům. -jkb- (cs.source) 16:13, 22. 2. 2007 (UTC)
  To není "pouze akademický problém", je to zaměňování dvou zcela rozdílných pojmů. --Dezidor 16:28, 22. 2. 2007 (UTC)
 2. Jsem pro rozšíření tak jak je navrhováno v Komentářích stran, předejde se tím dalšímu trollování a planým diskusím (viz předchozí odstavce). --Tlusťa 13:07, 27. 2. 2007 (UTC)

Omezení revertů SemenáčeEditovat

2) Semenáčovi je povolen pouze 1 revert na článek v průběhu 24 hodin, jehož důvod musí předem popsat v diskusi nebo shrnutí editace. Každý nepopsaný nebo další revert správci posuzují, jako by šlo o porušení Pravidla tří revertů a mohou Semenáče zablokovat na kratší dobu délky maximálně 24 hodin.

Toto omezení trvá 1 rok. Je prodlouženo o délku každého zákazu editace, který je Semenáčovi uložen v jeho průběhu.

Schváleno (4 pro, 1 se vyloučil z projednávání. 15:32, 18. 3. 2007 (UTC))
Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 1. Tohle by mi samo o sobě nevadilo, ale pokud nebudou omezeny reverty i pro Cinika (viz důkazy k jeho činnosti), je to zjevná nespravedlnost a šikana vůči mě. --Semenáč 12:50, 27. 2. 2007 (UTC)
Komentáře ostatních:

Omezení revertů Semenáče (alternativní návrh spolu s následujícím)Editovat

2a) Semenáčovi je zakázáno revertovat. Každý revert správci posuzují, jako by šlo o porušení Pravidla tří revertů a mohou Semenáče zablokovat na kratší dobu délky maximálně 24 hodin.

Toto omezení trvá 1 rok. Je prodlouženo o délku každého zákazu editace, který je Semenáčovi uložen v jeho průběhu.

Neschváleno (1 pro, 3 proti, 1 se vyloučil z projednávání. 15:32, 18. 3. 2007 (UTC))
Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 1. To mi připadá moc přísné. Vzhledem k tomu, že za revert je možné považovat i kombinaci vrácení stavu některé z dřívějších editací s dalšími úpravami, mohlo by to vést k tomu, že by Semenáč ztratil vůbec právo dělat takové editace. Když člověk dělá druhý revert, uvědomí si, že se děje něco nedobrého. Ale u prvního si ani nemusí uvědomit, že o revert jde. Příklad: někdo upraví velikost obrázku třeba na 300px, protože se mu líbí. Druhý člověk upravuje článek a mimo jiné automaticky nastaví zruší velikosti obrázků, protože u thumbů nejsou třeba. Dá se to interpetovat jako revert. --Beren 17:35, 7. 3. 2007 (UTC)
Komentáře ostatních:

Omezení revertů Cinika (alternativní návrh spolu s předchozím)Editovat

2b) Cinikovi je zakázáno revertovat Semenáčovy editace. Za revert se editace považuje, pokud odstraňuje obsah Semenáčovy editace, bez ohledu na případné další drobné změny, nebo nesouvisející editace jiných wikipedistů. Každý takový revert správci posuzují, jako by šlo o porušení Pravidla tří revertů a mohou Cinika zablokovat na kratší dobu délky maximálně 24 hodin.

Toto omezení trvá 1 rok. Je prodlouženo o délku každého zákazu editace, který je Cinikovi uložen v jeho průběhu.

Neschváleno (2 proti, 2 se zdrželi hlasování, 1 se vyloučil z projednávání. 15:32, 18. 3. 2007 (UTC))
Komentáře arbitrů:
 1. Opatření by mělo být podepřeno nějakými nálezy. Pokud se vám v důkazech podařilo najít nějaké doklady o zhoubnosti Cinikových revertů, které by ospravedlňovaly takovéto opatření, prosím navrhněte i přislusný nález. Jak jsem tak zběžně procházel důkazy mám dojem že Semenáčovy editace by bez Cinika revertoval kdokoli jiný. --che 18:07, 7. 3. 2007 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Nesouhlasím ze stejného důvodu jako u 2a) a navíc by mě zajímalo, jestli byly brány v potaz texty, které Cinik revertoval (a jejich přijatelnost z hlediska projektu), a zda bylo bráno v potaz, kdo byl iniciátorem válek, zmíněných v důkazech. Mám pocit, že se tyto okolnosti na navrženém opatření vůbec neodrážejí. --Beren 17:43, 7. 3. 2007 (UTC)
  Primární motivací není nějaký trest, ale ochrana projektu. Atmosféře na Wikipedii by prospělo, kdyby ty texty revertoval kdokoli jiný než Cinik. Když jsou zcela nepřijatelné, jistě by tak někdo učinil. Jinak třeba tohle [12] sice lze v kontextu ostatního cháp jako provokaci, ale není to "zjevný vandalismus". --Wikimol 18:28, 7. 3. 2007 (UTC)
  Jistě nejde o vandalismus, spíše o deformaci článku ve směru (neo)nacistických představ, navíc snadno zjistíte, že následný revert nepřišel ode mne... :o) Cinik 19:26, 7. 3. 2007 (UTC)
 2. Tento návrh je IMHO absurdní a já s ním naprosto nesouhlasím. Trvám na tom, že jsem u Semenáče revertoval pouze pokusy přeměnit wikipedii na (neo)nacistickou propagandu a další jeho naprosto nepřijatelné zásahy do článků, které jsem nejen já označil za vandalismus (viz řeholnice a následný ŽOK). Dělal jsem pouze to, co je dle mého povinností každého wikipedisty a nevidím absolutně žádný důvod, proč by z toho mělo vzejít jakékoliv podobné omezení. --Cinik 18:49, 7. 3. 2007 (CET)
Komentáře ostatních:

Všeobecná podmínka pro SemenáčeEditovat

3) Vzhledem k editování ve zlé vůli a provokacím různého typu se Semenáčovi natrvalo ukládá všeobecná podmínka. Pokud libovolní tři správci v závažném a dobře zdůvodněném případě usoudí, že Semenáč je odpovědný za narušování chodu Wikipedie, mohou pro něj stanovit restriktivní opatření dle svého uvážení a to až do výše všeobecného zákazu editace na jeden rok. Každé takové opatření je třeba zdokumentovat a vysvětlit na konci stránky Wikipedie:Žádost o arbitráž/Egg versus Semenáč.

Pokud uběhne jeden rok, v němž nebylo nutno aplikovat ani neběželo jakékoliv opatření dle této podmínky nebo opatření dle sekce vynucování při opakovaném porušování zákazů, pak tato všeobecná podmínka automaticky vyprší.

Neschváleno (4 se zdrželi hlasování, 1 se vyloučil z projednávání. 15:32, 18. 3. 2007 (UTC))
Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 1. Nesouhlasím. Opatření mě nechrání před zvůli tří správců, která by pak nebyla odvolatelná. Pokud ale tato hrůza projde, tak žádám: 1. Aby do oněch třech správců nutných pro opatření nebyl počítán Tlusťa a v případě znovuzvolení Egg a Beren. 2. Aby bylo nutno pro platnost opatření v případě, že dva ze oněch správců budou tvořit Miraceti, Vrba či Chmee2 ještě dalších dvou správců. --Semenáč 12:57, 27. 2. 2007 (UTC)
 2. Myslím, že Semenáčově námitce by se dalo částečně vyjít vstříc úpravou "libovolní tři správci" na "libovolní tři správci, kteří nepatřili mezi strany tohoto případu". --Beren 15:23, 7. 3. 2007 (UTC)
 3. Já se Semenáčem osobní problém nemám, pouze mi vadila jeho činnost narušující Wikipedii, což jsem jako správce musel řešit. Považoval jsem to za svého druhu povinnost. Pokud to bude dělat někdo jiný, bude mi líp. Jenže Cinik má naprostou pravdu, že když z toho vyloučíte všechny, kteří se předtím starali, bude mít Semenáč pré. Navíc tím pro příště odradíte správce, aby se angažovali, protože by z toho pro ně mohl vzejít zákaz. Ten by byl podle mě smysluplný jen v případě, že by této možnosti někdo z nich užíval nevhodně. A takový nález tu nevidím. --egg 19:08, 7. 3. 2007 (UTC)
Komentáře ostatních:
 1. Doplnění k Berenovu návrhu: Osobně bych navrhoval zařadit i Tlusťu, protože tam mám z jeho i ze Semenáčových editací dojem, že mezi nima existuje oboustranný osobní problém a tato arbitráž či cokoliv jiného tyto dva asi jen těžko usmíří. --Dezidor 18:24, 7. 3. 2007 (UTC)
  se Semenáčem musí mít problém každý správce, který nehraje mrtvého brouka a pokouší se dělat to, co správce dělat má. Takže podobný vylučovací postup povede k vyloučení všech správců ochotných se Semenáčem zabývat. Což je pěkná kravina. Cinik 18:30, 7. 3. 2007 (UTC)
  Nebavil jsem se o ochotě se zabývat Semenáčem či kýmkoliv jiným, ale o tom, že pociťuji vzájemný osobní problém u obou dvou. --Dezidor 18:38, 7. 3. 2007 (UTC)

Všeobecná podmínka pro Semenáče (alternativní návrh)Editovat

3a) Vzhledem k editování ve zlé vůli a provokacím různého typu se Semenáčovi natrvalo ukládá všeobecná podmínka. Pokud libovolní tři správci v závažném a dobře zdůvodněném případě usoudí, že Semenáč je odpovědný za narušování chodu Wikipedie, mohou pro něj stanovit restriktivní opatření dle svého uvážení s dobou trvání až jeden rok. Takovým opatřením může být např. zákaz editace článků s určitou tématikou, všeobecný zákaz editace, povinnost svá tvrzení vždy podložit relevantním zdrojem, apod. Každé takové opatření je třeba zdokumentovat a vysvětlit na konci stránky Wikipedie:Žádost o arbitráž/Egg versus Semenáč.

Pokud uběhne jeden rok, v němž nebylo nutno aplikovat ani neběželo jakékoliv opatření dle této podmínky nebo opatření dle sekce vynucování při opakovaném porušování zákazů, pak tato všeobecná podmínka automaticky vyprší.

Schváleno (4 pro, 1 se vyloučil z projednávání. 15:32, 18. 3. 2007 (UTC))
Komentáře arbitrů:
 1. Toto je alternativní návrh, který uvádí navíc demonstrativní výčet opatření, která je možné uplatnit. --Petr Adámek 21:27, 22. 2. 2007 (UTC)
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:

Všeobecná podmínka pro Semenáče (alternativní návrh II.)Editovat

3b) Vzhledem k editování ve zlé vůli a provokacím různého typu se Semenáčovi ukládá všeobecná podmínka na dobu neurčitou. Pokud libovolní tři správci, kteří nebyli stranou této arbitráže, v závažném a dobře zdůvodněném případě usoudí, že Semenáč je odpovědný za narušování chodu Wikipedie, mohou pro něj stanovit restriktivní opatření dle svého uvážení s dobou trvání až jeden rok. Takovým opatřením může být např. zákaz editace článků s určitou tématikou, všeobecný zákaz editace, povinnost svá tvrzení vždy podložit relevantním zdrojem, apod. Každé takové opatření je třeba zdokumentovat a vysvětlit na konci stránky Wikipedie:Žádost o arbitráž/Egg versus Semenáč.

Pokud uběhne jeden rok, v němž nebylo nutno aplikovat ani neběželo jakékoliv opatření dle této podmínky nebo opatření dle sekce vynucování při opakovaném porušování zákazů, pak tato všeobecná podmínka automaticky vyprší.

Neschváleno (4 proti, 1 se vyloučil z projednávání. 15:32, 18. 3. 2007 (UTC))
Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 1. Obměna předchozího, s upřesněním, že nemají rozhodovat správci účastnící se této arbitráže. --Wikimol 17:08, 7. 3. 2007 (UTC)
 2. :o) Nejsem proti, jen mám takový matný a neurčitý pocit, že jako strana se této arbitráže neúčastní žádný správce. Takže mi to připadá na tak Vážnou věc, jako je arbitráž, jako poněkud nedůstojné šaškování, které rozhodně neuklidní situaci. Cinik 17:12, 7. 3. 2007 (UTC)
Komentáře ostatních:

Opatření v případě Cinikových právních výhrůžekEditovat

4) Bude-li Cinik vyhrožovat jinému uživateli Wikipedie právními kroky, může být kterýmkoliv správcem zablokován na dobu zaručující vyřešení případného sporu mimo Wikipedii. Zablokování může být zrušeno ihned v případě, že se obě strany shodnou, že spor byl ukončen. Toto opatření lze zrušit nejdříve po roce jeho neporušování na základě žádosti arbitrážnímu výboru.

Schváleno (3 pro, 1 se zdržel hlasování, 1 se vyloučil z projednávání. 15:32, 18. 3. 2007 (UTC))
Komentáře arbitrů:
 1. Musím říci, že se mi toto opatření jeví jako docela přísné, ale ať o tom přemýšlím sebevíc, nenapadá mne žádná vhodnější alternativa. Právní výhrůžky na stránkách Wikipedie nic dobrého nepřinášejí (viz Wikipedie:Žádné právní výhrůžky) a vedou pouze k další eskalaci sporů. Pokud se spor dostane tak daleko, že jeho účastníci sáhnou k právním krokům, měli by tak činit soukromě mimo stránky Wikipedie. Cinik sice deklaroval, že se dalších právních výhrůžek dopouštět nehodlá [13], na druhé straně ovšem před necelým rokem nepovažoval vyhrožování podáním trestního oznámení za právní výhrůžku [14]. Pokud se jeho postoj od té doby změnil a mohli bychom předpokládat, že se v budoucnu jakýmkoliv přímým i nepřímým právním výhrůžkám bude opravdu vyhýbat, toto navržené opatření by zřejmě nebylo nutné. --Petr Adámek 16:08, 22. 2. 2007 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Nepovažoval jsem a nepovažuji trestní oznámení za právní krok, nicméně smířil jsem se tím, že tento rozumný postoj komunita nehodlá sdílet. Má deklarace se proto týká i tohoto. Cinik 20:47, 22. 2. 2007 (UTC)
 2. Petře, pokud bychom předpokládali, že se Cinik bude výhrůžkám vyhýbat, toto opatření by ho nijak neomezilo. --egg 20:50, 22. 2. 2007 (UTC)
Komentáře ostatních:
 1. Souhlas s Eggem. Cinik již řekl, že už nic takového dělat nehodlá, takže pokud své slovo dodrží, nic se dít nebude. --Dezidor 18:28, 7. 3. 2007 (UTC)

Navržené metody vynucováníEditovat

Vynucování při opakovaném porušování zákazůEditovat

1) Pokud počet všech zablokování Semenáče na kratší dobu přesáhne 5, maximální délka dalšího bloku uvedeného jako na kratší dobu se zvyšuje na jeden rok.

Schváleno (4 pro, 1 se vyloučil z projednávání. 15:32, 18. 3. 2007 (UTC))
Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:


ŠablonaEditovat

n) {Text opatření, která se budou aplikovat v případě nerespektování pravidel některou ze stran.}

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:

UzavřeníEditovat

Protože už proběhlo hlasování o jednotlivých nálezech a opatřeních, vznáším návrh na uzavření případu. O něm bude výbor hlasovat nejdříve za 24 hodin, které jsou zároveň poslední lhůtou pro uplatnění námitek. --che 20:49, 19. 3. 2007 (UTC)

Schváleno (4 pro, 1 se vyloučil z projednávání; 18:27, 25. 3. 2007 (UTC))
Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních: