Wikipedie:Článek týdne/2017/11

název
Mantela zlatá
obrázek
Soubor:Golden Mantella (Mantella aurantiaca), Torotorofotsy marshes, Madagascar (13726828353).jpg
orientace (obrázku; na výšku / na šířku)
šířka (obrázku; obvykle stačí výchozí)
popisek (obrázku)
Mantela zlatá v oblasti Torotorofotsy
anotace

Mantela zlatá (Mantella aurantiaca), známá též jako mantela žlutá, je žába patřící do čeledi mantelovití (Mantellidae) a rodu mantela (Mantella). Její odborné druhové jméno pochází z latinského aurantiacus znamenajícího zlatý. Druh se vyskytuje na malém území ve středovýchodních částech Madagaskaru. Nejlépe prostudovaná je oblast Torotorofotsy. Je horským druhem, který lze nalézt v nadmořské výšce 920−960 m. Dává přednost vlhkým oblastem s původními lesy, nevadí jí ani ty sekundární a lze ji často spatřit i v lesích pandánových.

Je malým, zavalitým druhem žáby vzhledem připomínajícím pralesničku. Dosahuje velikosti 19 až 24 mm u samců a maximálně 31 mm u samic. Zbarvení druhu je žluté, oranžové až červené a ukazuje jím predátorům svoji jedovatost. Kůže obsahuje některé alkaloidy získávané z potravy. Mezi oblíbenou potravu patří termiti, mravencovití či octomilky. Mantela zlatá je hlavně denní živočich. Žije ve skupinkách, v nichž je obvykle dvakrát více samců než samic. Dorozumívá se nejen hlasem, ale také zrakem nebo čichem. Na rozdíl od ostatních mantel není její kvákání intenzivní a skládá se z několika vysokých krátkých cvrlikavých zvuků o délce 50 až 60 ms, které se třikrát opakují. Rozmnožování začíná u mantel zlatých v období dešťů. Samice klade vejce na vlhkou zem, kde je samec oplodní. Déšť je poté spláchne do menších vodních toků, v nichž se z nich rychle vyvíjejí pulci. Pohlavní dospělosti dosahují po dvanácti až čtrnácti měsících života a délka života činí až osm let.

Mezinárodní svaz ochrany přírody hodnotí mantelu zlatou jako kriticky ohrožený druh. Nebezpečí představuje především ztráta přirozeného prostředí a v některých areálech lov pro obchodní účely. Druh byl zapsán do druhé přílohy Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin. Pro zachování je důležitá ochrana oblastí jeho výskytu. Mantelu zlatou lze snadno chovat v zajetí.


nominace (NČ / DČ / české / ostatní)
rok (formát: RRRR)
týden (formát: TT)
poznámka (k návrhu)

návrh
+0Komentář Navrhl/a: OJJ, Diskuse 2. 1. 2017, 10:58 (CET)
recenze ({{čt/ano| --~~~~}} / {{čt/ne| --~~~~}} / {{čt/komentář| --~~~~}})
  1. +1Ano --Bazi (diskuse) 5. 3. 2017, 23:43 (CET)