Vokální hudba

hudba pro zpěv sólo nebo sbor

Vokální hudba je hudba určená pouze ke zpěvu bez použití hudebních nástrojů, je tedy úplným protikladem k instrumentální hudbě. Těleso, které vokální hudbu interpretuje, se nazývá pěvecký sbor. Pěvecký sbor je řízen sbormistrem.

Pokud je zpěv doprovázen hudebními nástroji, jedná se o hudbu vokálně-instrumentální. Vícehlasé vokální skladby bez doprovodu hudebních nástrojů se nazývají a cappella.

Evropská umělá hudba editovat

Duchovní vokální hudba editovat

Mezi jednohlasé formy duchovní vokální hudby patří zejména gregoriánský chorál a zpěv žalmů. Mezi vícehlasé pak zejména duchovní písně, chorál, moteto a mše.

Duchovní zpěv s doprovodem editovat

S doprovodem mohou být zpívány tyto již výše uvedené mše a moteta, výhradně s instrumentálním doprovodem pak oratoria a kantáty.

Světská vokální hudba editovat

Ve světské hudbě se prosadila vokální hudba ve středověku ve formě sborových zpěvů, zejména madrigalu.

Světská vokálně instrumentální hudba editovat

Ve světské hudbě se zpěv uplatnil nejvíce v kantátách a operních áriích, zpěv je také základním stavebním kamenem populární hudby.

Evropská lidová hudba editovat

V lidové hudbě se zpěv uplatňuje velmi často, většinou tvoří hlavní melodickou linku, bývá též doprovázen hudebními nástroji.

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Vokalmusik na německé Wikipedii.

Externí odkazy editovat