Moteto či motet (snad z latinského movere, hýbat se, anebo starofrancouzského mot, slovo, výrok) je označení několika skladebných forem sborové hudby, které se používaly v různých obdobích dějin hudby.

Dějiny

editovat

Výraz se objevil ve 13. století jako označení pro raná díla používající kontrapunkt založený na repetitivním opakování základního hlasu zvaného cantus firmus. Charakteristickým znakem moteta je jeho vícetextovost. Každý z hlasů měl jiný text, a to dokonce i v různých jazycích.

V období renesance byl cantus firmus opuštěn a jako moteta se označují rozsáhlejší polyfonní kompozice obvykle na duchovní texty. Moteto tedy tehdy bylo duchovním protikladem světského madrigalu, s nímž jinak sdílelo podobný hudební charakter.

V barokní Francii kromě toho vzniká rozdělení na petits motets s doprovodem jen bassa continua a grands motets s orchestrálním doprovodem. Od konce baroka je označení skladeb jako motet již jen výjimečné, většinou jde o rozsáhlejší vokálně instrumentální díla na duchovní témata, často s latinským textem.

Barokní moteta

editovat

Marc-Antoine Charpentier složil více než 200 motet.

Lullyho moteta

editovat

Grands motets

Petits motets

 • Anima Christi
 • Ave Coeli
 • Dixit Dominus
 • Domine Salvum Regem
 • Exaudi Deus
 • Laudate Pueri
 • O Dulcissime
 • Omnes Gentes
 • O Sapientia
 • Regina Coeli
 • Salve Regina

Bachova moteta

editovat

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat