Svislice

topografický směr
(přesměrováno z Vertikála)
Na tento článek je přesměrováno heslo vertikála. O dalších významech pojednává článek Vertikála (rozcestník).
Možná hledáte: Svislice, speciální znak v textu a na počítačové klávesnici.

Svislice či vertikála je přímka, rovnoběžná s působením zemské gravitace v daném místě. Svislice na různých místech Země nejsou tedy obecně rovnoběžné. Nejjednodušší prostředek, jak ji zjistit, je olovnice. Průsečík svislice s myšlenou oblohou nahoře je zenit (nadhlavník), protilehlý průsečík dole je nadir. Rovina kolmá na svislici je horizontála, která se určuje vodováhou.

Starověká římská olovnice

Geometrický a fyzikální pohled editovat

Kdyby byla Země dokonalá koule s hladkým povrchem, mířila by (geometrická) svislice přesně do středu Země a horizontála by byla tečná rovina k jejímu povrchu. Ve fyzikální skutečnosti je to složitější. Předně je tíha, kterou indikuje olovnice, vektorový součet gravitační síly a (daleko menší) odstředivé síly, která působí proti ní. Vzhledem ke zploštění Země nejsou tyto síly přesně rovnoběžné a směr tíhy se od geometrické svislice odchyluje až o 0,2°. Země dále není homogenní a její povrch není hladký, takže například přítomnost hor může působení gravitace odklonit až o desítky úhlových vteřin. Konečně podléhá i gravitační pole Země drobným změnám v čase, které studuje geodynamika.

 
V kartézských souřadnicích svislici obvykle představuje osa y

V rovině editovat

Pokud je kresba, graf apod. umístěna vodorovně (např. leží na stole), zobrazuje se svislý směr obvykle jako směr vedoucí od pozorovatele resp. k pozorovateli, v kartézských souřadnicích označovaný jako osa y.

Význam pojmu v typografii editovat

V typografii je svislice | grafém a typografický znak.

  • V básnickém textu se svislicí v prozódii označuje přerývka čili cézura, tzn. předěl mezi slovy spadající dovnitř stopy ve verši.
  • V řadě programovacích jazyků, zejména těch ovlivněných syntaxí jazyka C, označuje operátor logického či bitového součtu.
  • Unixový shell jej používá jako symbol umožňující napojení výstupu z jednoho programu na vstup jiného.

Význam pojmu v matematice editovat

  • V matematice je typografický znak svislice užíván párově (podobnou formou jako závorky) k vyjádření absolutní hodnoty. Zápis |x| s x mezi svislicemi použil poprvé v roce 1841 Karl Weierstrass.
  • Svislicemi se obvykle značí také mohutnost množiny:  .

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Vertical and horizontal na anglické Wikipedii a Lotrichtung na německé Wikipedii.

Literatura editovat

  • Brennan, David A.; Esplen, Matthew F.; Gray, Jeremy J. (1998), Geometry. Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 0-521-59787-0
  • Ottův slovník naučný, heslo Svislice. Sv. 24, str. 442

Související články editovat

Externí odkazy editovat