Tíha

síla, kterou působí těleso v gravitačním poli na podložku nebo závěs

Tíha je fyzikální veličina vyjadřující sílu, kterou působí těleso v gravitačním poli na podložku nebo závěs. Tíha je výsledkem gravitační síly a setrvačné síly tělesa. Tíha na Zemi je dána intenzitou gravitačního pole Země a odstředivou silou způsobenou zemskou rotací a působí ve svislém směru.

Tíha nezahrnuje další síly, které na těleso působí, jako je v případě Země působení gravitace Měsíce nebo síla popsaná Archimédovým zákonem.

Značka: G, Fg

Jednotka SI: newton, N

Další jednotky: viz Síla

Výpočet:

Těleso, které nemá tíhu, je ve stavu beztíže.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat