Grafém

nejmenší jednotka písemné soustavy jazyka

V lingvistice a typografii je grafém nejmenší, dále už nedělitelná jednotka psaného jazyka. Grafémy zahrnují písmena abecedy, znaky či piktogramy znakového písma, číslice a interpunkční a jiná znaménka.

Pokud jazyk používá fonetický pravopis, je u něj grafém totožný s fonémem (jako u chorvatštiny či esperanta, zčásti i v češtině), pokud ale jazyk používá nefonetický pravopis (zčásti v češtině, velmi výrazný je tento jev v angličtině) nebo také spřežkový pravopis (polština), může být jeden foném zapisován dvěma (takovému znaku se říká digraf), třemi (trigraf) i více grafémy. Tomuto jevu obecně se říká spřežka. Například v anglickém slově ship (loď) se vyskytují čtyři grafémy (písmena s, h, i a p), nicméně vyslovují se pouze tři fonémy, protože písmena sh jsou v angličtině digrafem pro hlásku š.

Grafém a glyf Editovat

Související informace naleznete také v článku Glyf.

Někdy se rozlišují termíny grafém a glyf:

  • grafém je každý znak, který nese určitý význam, např. hlásku, slabiku nebo celé slovo (sousloví)
  • glyf je potom jeho konkrétní realizace.

Podle toho jsou A, a nebo a různé glyfy pro jeden grafém.

Externí odkazy Editovat