Válka za nezávislost Švédska

Válka za nezávislost Švédska (švéd.:Befrielsekriget) se odehrávala v letech 1521-1523. Švédský šlechtic Gustav Eriksson Vasa sesedil v občanské válce regenta Švédska dánského krále Kristiána II.. V roce 1522 se na stranu Švédska přidalo hanzovní město Lübeck. Po dobytí Stockholmu roku 1523 bylo Švédsko fakticky osvobozeno a později v září 1523 bylo osvobozeno i Finsko. Smlouvou z Malmö z 1. září 1524 se Švédsko odtrhlo z Kalmerské unie.

Válka za nezávislost Švédska
trvání: 1521 - 1523
místo: Skandinávie
výsledek: Nezávislost Švédska a rozpad Kalmarské unie
strany
  Dánsko   Švédsko
  Lübeck
velitelé
Kristián II. Dánský Gustav I. Vasa

Gustav Vasa byl 6. června 1523 korunován králem Švédska ve městě Strängnäs. Od roku 1983 je 6. červen také národním dnem Švédska, a dříve byl dnem vyvěšování vlajek.

BitvyEditovat

Dánsko-švédské války