Urabá je malý záliv Karibského moře při severním pobřeží Kolumbie. Je považován za součást Dariénského zálivu, představuje krajní jihozápadní výběžek Karibského moře. Objevil jej španělský mořeplavec Rodrigo de Bastidas společně s Juanem de la Cosa v roce 1502. Největším městem na pobřeží zálivu je Turbo.

Záliv Urabá

Rozkládá se jižně od Panamské šije na tektonickém rozhraní Severoamerického a Jihoamerického kontinentu. Do zálivu se vlévá řeka Atrato, jejímž údolí předěl kontinentů pokračuje do vnitrozemí Kolumbie. Záliv se do vnitrozemí zařezává přibližně v délce 80 kilometrů, široký je přitom méně než 25 km.

Vodní plocha zálivu Urabá hraje roli v projektech možného dobudování Panamericany; např. jedna ze studií navrhuje vytvořit novou trajektovou linku z Kolumbie do nově zbudovaného přístavu v Panamě a prodloužit existující silnici, což by dokončilo Panamericanu bez porušení ekologických zájmů. Trajekt by překonáním zálivu Urabá z kolumbijského Turba do nového panamského přístavu (třeba Carreto) spojil oba konce silnice.

Externí odkazyEditovat