Toxafen je insekticid, který byl využíván od 40. let 20. století především na bavlníkových polích.

Obecný strukturní vzorec

Chemicky se jedná o chlorovaný 2,2-dimethyl-3-methylidenbicyklo[2.2.1]heptan.

V České republice nebyl vyráběn a v roce 1986 bylo jeho používání v Československu oficiálně zakázáno. Toxafen poškozuje imunitní, hormonální a reprodukční systém a je klasifikován jako potenciální karcinogen (skupiny 2B dle IARC).

V letech 19631987 byl do Československa dovážen jako součást přípravku Melipax, který se užíval na postřikování porosty jetele, řepky a vojtěšky.

Mezinárodně je regulován Stockholmskou úmluvou.

Jiné názvyEditovat

  • Alltox
  • Camphechlor
  • Camphechlor
  • Chlorinated camphene
  • Camphochlor

Externí odkazyEditovat