Chlorované uhlovodíky

Chlorované uhlovodíky jsou deriváty (halogenderiváty) uhlovodíků, ve kterých jsou některé nebo všechny atomy vodíku nahrazeny atomy chloru. Jsou toxické, patří mezi skleníkové plyny a poškozují ozónovou vrstvu.

Chlorfluorované uhlovodíkyEditovat

Jako chlor-fluorované uhlovodíky, známé jako freony, se označují chlorderiváty uhlovodíků, které obsahují navíc fluor. Dříve se používaly jako chladiva a hasiva, ovšem kvůli tomu, že ničí ozónovou vrstvu, se od jejich používání upouští.

PříkladyEditovat

Chlorfluorované uhlovodíkyEditovat