Stockholmská úmluva

Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech je právně závazná mezinárodní dohoda, jejímž cílem je eliminace vybraných persistentních organických látek.

Stockholmská úmluva
Logo sekretariátu Stockholmské úmluvy
Logo sekretariátu Stockholmské úmluvy
Typ smlouva OSN
Podepsána 22. květen 2001
Umístění Stockholm, Švédsko
Účinnost 17. květen 2004
Podmínky po devadesáti dnech ratifikace nejméně 50 signatářskými státy
Signatáři 152
Účastníci 180
Depozitář Generální tajemník OSN
Jazyky angličtina, arabština, čínština, francouzština, ruština a španělština
Oficiální web www.pops.int
Smluvní strany Stockholmské úmluvy

Úmluva byla podepsána 22. až 23. května 2001 ve švédském Stockholmu po několika letech vyjednávání pod patronátem Programu OSN pro životní prostředí (UNEP). Dohoda právně zavazuje signatářské země omezit u vybraných látek výrobu, používání a vypouštění do životního prostředí.

Česká republika úmluvu podepsala i ratifikovala. 5. února 2002 byla úmluva schválena parlamentem a 26. srpna 2002 byly do sekretariátu úmluvy oficiálně doručeny ratifikační listiny. Úmluva vstoupila v platnost dne 17. května 2004.

Doposud úmluvu ratifikovalo 179 zemí světa a Evropská unie.[1]

Regulované chemické látkyEditovat

Úmluva se v době podpisu týkala těchto 12 látek a jejich skupin:

V květnu 2009 na 4. konferenci smluvních stran Stockholmské úmluvy v Ženevě bylo na seznam přidáno dalších 9 látek a jejich skupin:[2]

V dubnu 2011 byla na seznam přidána 22. látka[3]:

a v květnu 2013 zatím poslední 23. látka[4][5]:

Látky prověřované v rámci úmluvyEditovat

V současnosti je prověřováno několik dalších chemických látek, které by pro své nebezpečné vlastnosti mohly být zařazeny do režimu regulace v rámci úmluvy. Jedná se především o chlorované parafíny s krátkým řetězcem.[6]

Externí odkazyEditovat

ReferenceEditovat