Seznam titulů svatých v Pravoslaví

titul používaný pro světce v některé pravoslavné církvi
(přesměrováno z Tituly svatých v Pravoslaví)

Pravoslavné církve označují světce různými tituly, které mají ustálenou formu. Kromě těchto titulů je v pravoslaví běžné i přípustné označení dotyčných osob prostým svatý/svatá či v kombinaci s daným titulem.[1]

Svatý Jan Šanghajský a Sanfranciský, divotvorce
 
Svatý Jan Tobolský, Osvětitel Sibiře
 
Svatá Xenie Petrohradská, jurodivá
 
Svatý Silván z Athosu, ctihodný a Bohonosný otec
 • Teolog: Má klasický význam, ale pouze tři svatí mají označení Teolog: Jan Teolog, Řehoř Teolog a Symeon Nový teolog.
 • Vyznavač: ten, kdo trpěl pro víru, ale nebyl přímo umučen
 • Osvětitel: světec, který jako první přinesl víru do národa nebo regionu nebo který tam vykonal hlavní evangelizační dílo
 • Rovný apoštolům: ten, jehož dílo velmi pomohlo budování Církve, např. prostřednictvím rozsáhlé misionářské práce
 • Blázen pro Krista: světec známý pro svou zdánlivou, ale svatou šílenost
 • Bohonosný otec: titul udělený jednomu ze svatých otců
 • Velkomučedník: ten, kdo byl umučen pro víru a podstoupil mučení
 • Léčitel: světec, který používal Boží moc k léčení nemocí a zranění
 • Hierovyznavač: vyznavač, který je zároveň duchovním
 • Hieromučedník: mučedník, který je zároveň duchovním
 • Mučedník: ten, kdo zemřel pro víru
 • Milosrdný: ten, kdo je známý charitativní činností, zejména vůči chudým
 • Myronosníci: první svědkové Ježíšova vzkříšení
 • Myroblyt či myrotočník, jev kdy se tryskající myrha nebo proudění myrhy z ostatků světce či ikon objevuje v podobě svatého a sladce vonícího (a často zázračného) oleje
 • Novomučedník: mučedník často nesoucí stejné jméno jako starší mučedník, ale obvykle novější v historii církve
 • Strastotěrpěc: ten, kdo čelil své smrti způsobem podobným Kristu
 • Prorok: starozákonní světec, který očekával Krista
 • Protomučedník, také prvomučedník: první mučedník v daném regionu (v případě Štěpána Protomučedníka první mučedník celé církve)
 • Správně věřící: epiteton používaný pro svaté světské panovníky
 • Spravedlivý: svatá osoba podle Staré smlouvy (starozákonní Izrael), ale někdy se také používá pro vdané světce období Nového zákona (církev)
 • Lékař-nezištník: světec, který použil Boží moc k uzdravení nemocí a zranění bez poplatku
 • Ctihodný (také přepodobný): mnišský světec
 • Ctihodný-mučedník: mnich umučený pro víru
 • Panna mučednice: žena mučednice žijící v celibátu
 • Divotvorce: světec proslulý prováděním zázraků

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku List of Eastern Orthodox saint titles na anglické Wikipedii.

 1. Orthodox Holiness - The Titles Of The Saints [online]. orthodoxengland.org.uk [cit. 2023-07-11]. Dostupné online. (anglicky) 

Související články

editovat