Přepodobný

titul pravoslavných svatých

Prepodobnyj (církevněslovansky, řecky Όσιος, slovensky prepodobný, česky ctihodný či přepodobný) je u řeckokatolíků a pravoslavných označení svatého, který se vyznačoval svatým a asketickým životem.

Ikona předpodobného Mojžíše Uherského

Charakteristika editovat

Pražská pravoslavná eparchie je ve svém kalendáři uvádí zkratkou přep. a uvádí, že počeštěného přepodobný se používá nejčastěji u svatých, kteří žili mnišským životem – pro svaté žijící ve světě se užívá výraz spravedlivý. Nejčastěji se překládá jako ctihodný či veledůstojný, což však podle textu na webu pražské eparchie neodpovídá významu původního řeckého slova osios a církevněslovanského prepodobnyj. Výraz podle M. Švancary odkazuje k podobnosti prvotního člověka s Bohem podle knihy Genesis (1:26, člověk je stvořen k obrazu a podobě Boha).[1] Někdy je tato podobnost vztahována též ke Kristu.[zdroj?]

Český nezávislý web Orthodoxia.cz titul překládá slovem ctihodný a spojuje jej s řeckým slovem hosios = zbožný, božský, posvátný, nábožný, které souvisí se slovesem hosio = světit, zasvětit, posvětit, očistit, smířit. Uvádí, že se používá jako světecký titul mnichů a poustevníků a upozorňuje, že se liší od titulu ctihodný užívaného římskokatolickou církví pro jeden z předstupňů svatořečení. Podle tohoto slovníku církevněslovanské slovo podobnyj v tomto případě významově navazuje na „náležet, připadat, příslušet“ a potažmo „uctivost, vzdávání cti“, nikoliv na „podobu, podobnost“, a překládání slovem přepodobný je problematické a sporné. Světský titul „vaše prepodobije“ se také překládá „vaše ctihodnosti“.[2]

Titulem přepodobný jsou označováni mimo jiné i někteří z prvních slovanských světců, např. Mojžíš Uherský, Anton a Teodosius Pečerský a jiní.

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Prepodobný na slovenské Wikipedii.

  1. Zkratky uvedené v kalendáři Archivováno 4. 7. 2007 na Wayback Machine., Pravoslavný církevní kalendář Archivováno 8. 1. 2014 na Wayback Machine., Pražská pravoslavná eparchie, zpracoval hypodiákon Maxim (M. Švancara), misijní odd. ÚMR
  2. Malý slovníček pravoslavných teologických pojmů a názvosloví, poslední úprava 15. 12. 2012, Křesťanská orthodoxie, stránka o pravoslaví, vydává Pravoslavné publikační dílo, sdružení nezávislých redaktorů a vydavatelů, autoři slovníčku a jeho hesel neuvedeni

Související články editovat