Tangentová věta

trigonometrii je tangentová věta tvrzení o rovinných trojúhelnících.

Trojúhelník ABC

Pro každý trojúhelník ABC s vnitřními úhly α, β, γ a stranami a, b, c platí:

Související článkyEditovat