Fulminát rtuťnatý

chemická sloučenina
(přesměrováno z Třaskavá rtuť)

Fulminát rtuťnatý Hg(CNO)2, triviálně nazývaný třaskavá rtuť je vysoce citlivá třaskavina, velmi často používaná pro výrobu rozbušek.

Fulminát rtuťnatý
Mikroskopické foto fulminátu rtuťnatého
Mikroskopické foto fulminátu rtuťnatého
Obecné
Systematický názevFulminát rtuťnatý
Triviální názevtřaskavá rtuť
Anglický názevMercury(II) fulminate
Německý názevKnallquecksilber
Sumární vzorecHg(CNO)2
Vzhlednašedlé krystalky nebo prášek
Identifikace
Registrační číslo CAS628-86-4
PubChem11022444
ChEBI39152
Vlastnosti
Molární hmotnost284,624 g/mol
Teplota rozkladunad 50 °C (explozivně)
Hustota4,43 g/cm3
Rozpustnost ve voděmálo
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
čpavek
Rozpustnost v nepolárních
rozpouštědlech
pyridin
Bezpečnost
Výbušný
Výbušný (E)
Toxický
Toxický (T)
Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí (N)
R-větyR3, R23/24/25, R33, R50/53
S-věty(S1/2), S13, S28, S45, S60, S61
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Fyzikálně chemické vlastnosti

editovat

Fulminát rtuťnatý tvoří obvykle bílý nebo šedý prášek, lze jej ale také připravit krystalický. Sypná hustota práškové látky se pohybuje mezi 1,3 - 1,8 g/cm3, krystalický vykazuje hustotu 4,43 g/cm3.

Ve vodě je prakticky nerozpustný, dobře se rozpouští v amoniaku a pyridinu.

Chemicky čistá látka je za normální teploty stabilní, explozivní rozklad nastává při teplotách nad 50 °C. Vlhký reaguje snadno s různými kovy jako je hliník, hořčík nebo zinek a působí jejich rychlou korozi. Proto se zásadně nepoužívá v rozbuškách s hliníkovým obalem. Typickým obalovým materiálem je měď nebo mosaz. Podle barvy kovového obalu lze tedy usuzovat na náplň rozbušky. Hliníkové (stříbrný kovový obal) rozbušky jsou povětšinou azidové a červené (barva mědi) nebo zlaté (mosaz) obsahují fulminát.

Pyrotechnické vlastnosti a využití

editovat

Jako výbušnina vykazuje tyto základní vlastnosti:

Energie výbuchu 427 kcal/kg
Detonační rychlost 5 000 m/s
Objem spalných plynů 243 l/kg
Teplota vzbuchu 210 °C
Citlivost k nárazu 0,18 kgm/cm3

Suchá třaskavá rtuť je velmi citlivá na inicializaci plamenem, statickou elektřinu, nárazy a tření. Její příprava a manipulace s ní je jako u všech třaskavin velmi nebezpečná.

Pyrotechnické využití třaskavé rtuti se omezuje prakticky pouze na výrobu rozbušek, které slouží k inicializaci výbuchu většího množství klasické trhaviny s vysokým trhacím účinkem a větší stabilitou. Dříve se pro výrobu rozbušek používal samotný fulminát rtuti nebo jeho směs s chlorečnanem draselným KClO3 a sulfidem antimonitým Sb2S3

V současné době se rozbušky vyrábějí převážně z astrylových směsí, v nichž je třaskavá rtuť kombinována s azidy stříbra a olova. Snaha omezit množství fulminátu rtuti v pyrotechnice je motivována jednak jeho poměrně velkou cenou, ale především z důvodu vysoké toxicity rtuti a jejích sloučenin.

Většina rozbušek dnes již neobsahuje fulminát rtuťnatý ale azid olovnatý. Nakládání s fulminátem rtuťnatým se podřizuje obecným pravidlům po práci s třaskavinami. Především je nutno zcela eliminovat blízký kontakt s prsty a pracovat s gramovými množstvími.

Externí odkazy

editovat