Azidy

chemická sloučenina obsahující azidový aniont nebo azidovou skupinu

Azidy jsou soli kyseliny azidovodíkové (azoimidu), obsahují azidový aniont N3.

Nejdůležitějším azidem je azid sodný NaN3, ze kterého se připravují ostatní azidy. Azid sodný je poměrně stálý, dá se bez rozkladu tavit. Právě azid sodný je zodpovědný za exploze airbagů v automobilech. Azidy alkalických kovů a kovů alkalických zemin se chovají podobně, naproti tomu azidy těžkých kovů velmi snadno vybuchují (např. azid olovnatý Pb(N3)2, který se používá jako náplň do rozbušek).

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat