Stehenní kost (latinsky: femur nebo os femoris) je nejdelší kost lidského těla, která však snese velké zatížení. I přes svou velikost je poměrně lehká. Jedná se o párovou kost. Tvoří v lidském organismu stehno. Nasedá v kyčelním kloubu tak, že kulovitý čep kosti stehenní zapadá do jamky kloubu kyčelního, jedná se o kloub kulový s omezením. Končí kolenním kloubem.

Stavba stehenní kosti

Jako každá kost je tvořena pojivem – kostní tkání. Skládá se z kostních buněk, bílkovin, solí vápníkufosforu. Ve střední části je vyplněna žlutou dření, ta je rezervou v situacích, kdy dojde k vyčerpání tělesného tuku. Při nedostatku červených krvinek se může žlutá kostní dřeň přeměnit na červenou, která posléze produkuje erytrocyty.

Stavba kosti editovat

  • caput femoris
  • collum femoris
  • trochanter major
  • trochanter minor
  • condylus lateralis
  • condylus medialis
  • další části
 
Femur a jeho základní české a latinské názvosloví. Zdroj[1]
 
Rentgenový snímek - Stehenní kost vyrobená z plastů s uměle vytvořenou 3 fragmentovou zlomeninou a umístěným intramedulárním hřebem. Zdroj[2]

Zlomeniny stehenní kosti editovat

Zlomeniny stehenní kosti se, dle závažnosti, léčí konzervativně nebo chirurgicky pomocí zevní fixace nebo vnitřní fixace. Diagnóza zlomeniny je hlavně radiologická.

Doplňující informace editovat

Existuje podobnost (homologie) lidského a zvířecího femuru.

Femur a jeho zlomeniny, jsou také důležitým cíleným výzkumem oboru medicíny a biomechaniky. Pro praktické potřeby laboratorních výzkumů také existují anatomické modely femuru z umělé hmoty.[3]

Reference editovat

  1. FRYDRÝŠEK, Karel. Biomechanika 1. 1. vyd. Ostrava, Czech Republic,: VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Applied Mechanics, 2019. 461. s. ISBN 978-80-248-4263-9. 
  2. FRYDRÝŠEK, Karel. Biomechanika 1. 1. vyd. Ostrava, Czech Republic,: VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Applied Mechanics, 2019. 461. s. ISBN 978-80-248-4263-9. 
  3. FRYDRÝŠEK, Karel. Biomechanika 1. 1. vyd. Ostrava, Czech Republic,: VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Applied Mechanics, 2019. 461. s. ISBN 978-80-248-4263-9. 

Literatura editovat

ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 3. vyd. Praha: Grada, 2011. 552 s. ISBN 978-80-247-3817-8. 

Externí odkazy editovat