Kyčelní kloub

Kyčelní kloub je spojení kosti stehenní a pánve. Jedná se o kloub párový. V lidském těle jde o druhý největší kloub, po kloubu kolením. Kyčelní kloub umožňuje lokomoční pohyb člověka.

Kyčelní kloub
Kyčelní kloub
Kyčelní kloub
Latinsky articulatio coxae
MeSH A01.378.610.400
Gray 333

Kyčelní kloub je jednoduchý synoviální kloub - jednoduchý proto, že je složen pouze ze dvou částí. Dle tvaru styčných ploch patří mezi klouby kulovité, stejně jako například kloub ramenní. Kloubní hlavici tvoří hlavice kosti stehenní (caput femoris) a kloubní jamka acetabulum kosti pánevní. Acetabulum je místem, kde se stýkají kost stydká, kyčelní a sedací, jejichž srůstem pánevní kost vznikla. Hlavice kosti stehenní je s acetabulem spojena tenkým vazem, ligamentum capitis femoris, jenž je pozůstatkem po cévě, která při vývoji přiváděla živiny do kloubní hlavice.

Hlavice stehenní kosti zapadá do jamky kyčelního kloubu a je pokryta chrupavkou, která umožňuje klouzavý pohyb v jamce. Kyčelní kloub patří díky silným vazům (lig. pubofemorale, iliofemorale a ischiofemorale) k nejpevnějším v lidském těle. Má také největší rozsah pohybu na dolní končetině.

Jako prevence degenerativních změn kyčle (koxartróz) je důležitá zejména chůze, plavání, fyziologická váha a svalová rovnováha flexorů a extenzorů kyčle (m. illiopsoas vs. gluteální svaly).

Pohyby v kyčelním kloubu jsou: flexe, extenze, abdukce, addukce, vnitřní a vnější rotace a cirkumdukce.