Trauma (medicína)

poškození způsobené tělu jako přímý či nepřímý důsledek vnější síly

Trauma (z řeckého τράυμα – rána, zranění, úraz, 2. pád traumatu, podle řečtiny) v lékařství označuje náhlou zevní událost, která vede k narušení celistvosti a neporušenosti organismu (rány, zlomeniny, popáleniny). Mnohočetné trauma (polytrauma) vede zpravidla k šoku. Lékařský chirurgický obor, jenž se traumaty zabývá, se nazývá traumatologie neboli úrazové lékařství.

Polytrauma je postižení nejméně dvou orgánových systémů, z nichž alespoň jeden ohrožuje pacienta na životě. Nejčastější příčinou polytraumat jsou války, katastrofy a dopravní nehody.[1]

Reference editovat

  1. FRYDRÝŠEK, Karel; PLEVA, Leopold et al. Biomechanika 2. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Ústav medicíny katastrof, 2021 (v tisku). 

Externí odkazy editovat