Tanky druhé světové války

seznam na projektech Wikimedia
(přesměrováno z Střední tank)

Po prvním užití tanků v první světové válce bylo zřejmé, že byl zkonstruován nový prostředek, který bude hrát v příštích ozbrojených konfliktech velkou úlohu. Světové velmoci i některé průmyslově rozvinuté země proto začaly s výrobou vlastních tanků, přičemž koncepce výroby a užití byla odlišná – každý stát hledal svoji vlastní cestu. Do počátku druhé světové války došlo k technickému zdokonalení těchto strojů, které měly s tanky z první světové války již málo společného.

Sovětský střední tank T-34/85
Německý těžký tank Tiger
Americký střední tank M4 Sherman

Typy tanků Editovat

První moderní tank – francouzský Renault FT-17 – vznikl již roku 1917 a tato koncepce se stala základem pro výrobu těchto dalších obrněných prostředků. Francie byla v počátku meziválečného období i na čele výroby co do počtu kusů. Její obranná doktrína rozdělovala tanky do dvou skupin – pěchotní tanky a jezdecké tanky. Pěchotní tanky, které byly silně pancéřované, pomalé a jejichž výzbroj byla určena k ničení nepřátelské pěchoty, kulometných hnízd a děl, byly zařazovány do pěších divizí pro účely podpory pěchoty. Jezdecké tanky, jež byly rychlé, lehké, avšak méně pancéřované, byly určeny pro boj s nepřátelskými tanky, rychlý průnik na území nepřítele a vedení protiútoku. Mírně odlišná byla meziválečná britská doktrína, která dělila stroje dle způsobu nasazení na tzv. lehké tanky (Light tanks), křižníky (Cruiser) a pěchotní tanky (Infantry tanks). Tuto doktrínu převzaly na čas i USA. Jiná byla situace v Německu, které nemělo mít v důsledku Versailleské smlouvy žádný tank. Po nástupu Adolfa Hitlera k moci začala výroba lehkých tanků PzKpfw I a PzKpfw II, měly sloužit jako cvičné a přechodné tanky do doby, než budou vyvinuty tanky pro skutečné bojové použití PzKpfw III a PzKpfw IV. PzKpfw III byl plánován jako hlavní bitevní tank a PzKpfw IV jako těžký podpůrný tank. V SSSR byly v 30. letech tanky rozděleny do tří skupin. První skupinou byl pěchotní tank, druhou skupinou průlomový tank určený k vyčistění oblasti boje a třetí skupinou rychlý tank pro operační manévry bleskové války. Ve čtyřicátých letech 20. století se specifikace tanků ustálila na třech hlavních typech: lehkém tanku, středním tanku a těžkém tanku. Vzhledem k tomu, že neexistovala žádná nadnárodní kategorizace, specifikace tanků byla poplatná představám jednotlivých zemí o použití té které zbraně. U všech armád byl však patrný vývoj, posun chápání dané kategorie a snaha po zjednodušení terminologie. A tak se např. stalo, že americký těžký tank M26 Pershing či sovětský těžký tank IS-1, byly hmotnostně lehčí, než německý střední tank Panther, přičemž ve srovnávání dalších typů by se dalo pokračovat.

Lehké tanky Editovat

Související informace naleznete také v článku Lehký tank.

Lehké tanky znamenaly pro armády možnost masové produkce malých, rychlých a lehkých vozidel s možností levné výroby. Tyto tanky byly v počátku 2. světové války dost rozšířené a tvořily tak velkou část útočících jednotek, tak byly používány k průzkumu bojiště. Specifickými druhy lehkých tanků byly tančíky, které většinou postrádaly otočnou věž, či plovoucí tanky. Úloha lehkých tanků v průběhu války postupně klesala a obrněnce byly většinou používány jen k plnění podružných úkolů.

Střední tanky Editovat

Střední tanky byly v předválečných doktrínách označovány většinou jako podpůrné prostředky pěchoty, které měly ničit cíle, znemožňující její pohyb (pěchotu nepřítele, kanóny, minomety, kulometná hnízda). Postupně však přejímaly úkoly lehkých tanků a staly se z nich univerzální tanky pro boj s tanky, dělostřelectvem i s pěchotou protivníka.

Těžké tanky Editovat

Těžké tanky měly v předválečných doktrínách sloužit zejména k průlomu fronty, kde měly ničit obranu protivníka. Předválečná tanková monstra, která měla i několik věží s kanóny a kulomety, však byla vystřídána stroji stejné konstrukce jako střední tanky, ovšem se silnější výzbrojí, pancéřováním i motorem. V průběhu války se ukázalo, že se těžké tanky hodí výborně zejména k obranným bojům, protože na úspěšné rozvíjení útočných operací neměly zpravidla dostatečnou rychlost a dojezd.

Tanky podle zemí Editovat

Německo Editovat

SSSR Editovat

Velká Británie Editovat

USA Editovat

Francie Editovat

Itálie Editovat

Japonsko Editovat

Maďarsko Editovat

Polsko Editovat

Kanada Editovat

Austrálie Editovat

Československo Editovat

Československé tanky v druhé světové válce Editovat

 
Československý tank LT-35

Československo bylo před druhou světovou válkou významným producentem zbraní obecně, což se týkalo i tanků. Československé tanky se vyvážely do mnoha zemí světa, přičemž některé typy byly určeny pouze pro export (např. LLT (LT-40), LTH aj.), tanky LT-35 a LT-38 bojovaly zejména v řadách německé a slovenské armády. Vzhledem k tomu, že čs. tanky byly exportovány před válkou i během ní do mnoha evropských zemí (Rumunsko, Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko), objevovaly se na různých evropských bojištích druhé světové války.

Užití tanků Editovat

 
Renault FT-17 – tank z konce první světové války, který poznamenal koncepci tanků druhé světové války

V předválečném období se koncepce užití tanků v jednotlivých státech značně lišily. Většina zemí považovala tank jako podpůrný prostředek v boji, ovšem v SSSR, v Německu a ve Velké Británii vznikly koncepty „bleskové války“, které se ve válečných časech ukázaly jako rozhodující. Velká Británie se však vrátila zpět k tradičním metodám boje tanků, v SSSR se koncept „bleskové války“ zhroutil kvůli rozsáhlým čistkám, které postihly důstojnický sbor. Sovětské nezávislé tankové brigády byly rozpuštěny a tanky byly rozděleny do pěších divizí. V Německu se strategie bleskové války (blitzkrieg) rozvíjela díky Heinzi Guderianovi, který ji přivedl téměř k dokonalosti. Užití tanků v invazi do Polska a v bitvě o Francii, v nichž hrály velkou roli i československé obrněnce, teorii bleskové války potvrdily. Dalším bojištěm s širokým užitím tankům byla severoafrická poušť, kde došlo nejprve ke klasickým střetům britských a italských tanků. Po neúspěšných bojích Italů zasáhl do konfliktu Erwin Rommel, který se svým Afrika-Korpsem začal Brity porážet a donutil je ke změně představy o užití tanků v moderním boji. Tuto techniku pak převzaly USA, které před válkou neměly žádnou koncepci užití tanků.

22. června 1941 byl zahájen německý útok na SSSRoperace Barbarossa. I v jejím případě Němci použili osvědčený Blitzkrieg, při kterém však narazili na sovětské stroje T-34 a KV-1, které měly hrát důležitou roli v dalším rozvoji tanků všech bojujících armád. Zpočátku měli Sověti smůlu, že nedokázali své tanky efektivně využít a že tyto stroje byly zpočátku poruchové, chyběly jim vysílačky, vázl přísun pohonných hmot. Němci si však uvědomili, že proti nim stojí moderní tanky a začali pracovat na vývoji tanků Tiger a Panther. Pozadu nechtěli zůstat ani Britové a Američané, jejichž předválečné stroje byly z hlediska výzbroje a pancéřování většinou nevalné. Britové začali postupně vyrábět nové typy Cromwell, Comet I a Centurion, Američané zase tanky M4 Sherman či M26 Pershing. Předválečné tanky s nedostatečným pancéřováním a se slabými kanóny ráže 37 či 50 mm se tak začaly dostávat do role podružných bojových prostředků a rozběhla se výroba strojů, které měly minimálně 75mm kanón. Během války docházelo k určitému hledání optimálního stroje, které každá válčící země pojala po svém. Na jedné straně tu byly těžké tanky (přes 40 tun), které měly 85 mm či dokonce 122mm kanón – stroje výrobně i provozně náročné, vyráběné v menších množstvích. Na straně druhé střední tanky (kolem 30 tun) s kanóny ráže 75 – 85 mm, které bylo možno vyrábět masově za nižších nákladů. Ve druhé světové válce nakonec zvítězila koncepce vyššího počtu středních tanků, kdy převaha lehčích T-34 na východní frontě a M4 Shermanů na západní frontě likvidovala těžké německé stroje vyráběné v menších počtech. Armády si postupně osvojovaly německou metodu „bleskové války“, která se nejzřetelněji projevila při operaci Bagration a při Viselsko-oderské operaci, která předcházela bitvě o Berlín. Tehdy i americké noviny New York Times oznamovaly, že „ruská ofenzíva se rozvíjí s bleskovou rychlostí, před níž blednou německá tažení 1939 v Polsku a 1940 ve Francii“. Ve druhé světové válce došlo k technickému i technologickému posunutí ve výrobě tanků i v taktice boje, která poznamenala další vývoj v této oblasti.

Galerie Editovat

Odkazy Editovat

Související články Editovat

Externí odkazy Editovat