Státní poznávací značky v Bosně a Hercegovině

Registrační značky, které se používají v Bosně a Hercegovině, se do jisté míry liší od značek z jiných zemí Evropy.

Současná registrační značka

Dříve byly používány značky, kde se použité dvojice písmen lišily podle administrativní jednotky:

Toto dělení však bylo později zrušeno, vzhledem k tomu, že auta z Republiky srbské se stávala často terčem výtržníků ve FBiH a naopak; současná podoba čísla, která je zavedena od roku 2000, neumožňuje rozeznat, kde je auto přihlášeno.

Registrační značky tvoří tři číslice, následované náhodně vybraným písmenem (takovým, které je stejné jak v latince, tak i cyrilici) a pak je na značce ještě jedno trojčíslí. (například 123-M-456)