Srbský despotát

historický stát

Srbský despotát (srbsky Српска деспотовина – Srpska despotovina) byl v první polovině 15. století středověký srbský státní útvar. Ačkoli se bitva na Kosově poli z roku 1389 obecně považuje za konec středověkého Srbska, tak tento despotát, nástupce Srbské říše a moravského Srbska, přežil dalších sedmdesát let a předtím, než byl roku 1459 dobyt osmanskými Turky, zažil kulturní a politickou renesanci. I po dobytí nadále existoval v exilu v Uhersku až do poloviny 16. století. Pavle Bakić byl posledním srbským despotou, který byl uznán jak osmanskou, tak habsburskou říší.

Srbský despotát
 Српска деспотовина 
Srpska despotovina
 Moravské Srbsko
 Brankovićovo Srbsko
 Zeta v době Balšićů
14021439
14391459
Osmanská říše 
Smederevský sandžak 
Bělehradský banát 
Zeta v době Crnojevićů 
Benátská Albánie 
Státní znak
znak
geografie
Mapa
Stav v roce 1422
obyvatelstvo
státní útvar
Osmanská říšeOsmanská říše Osmanská říše (vazalství)
státní útvary a území
předcházející:
Moravské Srbsko Moravské Srbsko
Brankovićovo Srbsko Brankovićovo Srbsko
Zeta v době Balšićů Zeta v době Balšićů
následující:
Osmanská říše Osmanská říše
Smederevský sandžak Smederevský sandžak
Bělehradský banát Bělehradský banát
Zeta v době Crnojevićů Zeta v době Crnojevićů
Benátská Albánie Benátská Albánie

Externí odkazyEditovat