Umučení svatého Matouše (Caravaggio) – Další jazyky