Katedrála Krista Spasitele (Moskva) – Další jazyky