Jindřich František Boblig z Edelstadtu – Další jazyky