Československá samostatná obrněná brigáda – Další jazyky