Stagflace

(přesměrováno z Slumpflace)

Stagflace (stagnace + inflace – přejato z anglického stagflation) je kombinace vysoké inflace a současné stagnace ekonomiky – tedy se při vysoké inflaci velikost reálného produktu nemění nebo dokonce klesá (takový jev se někdy nazývá slumpflace, z anglického slump, propad).

Podle klasické ekonomie k stagflaci dochází, pokud se vláda snaží snížit míru nezaměstnanosti pod její přirozenou úroveň, což má za následek jen zvýšení inflace. Vláda na cíl snížit nezaměstnanost rezignuje až v době, kdy se k vysoké nezaměstnanosti přidá i vysoká inflace, tedy když dojde k stagflaci.

Jako příklad se uvádí ekonomika USA v sedmdesátých letech 20. století. Tehdy byla stagflace nový pojem, který byl použit v situaci, kdy docházelo současně ke zvyšování inflace i nezaměstnanosti, a vyvolala krizi keynesiánství.

Externí odkazyEditovat

  •   Slovníkové heslo stagflace ve Wikislovníku