Slovotvorba

Slovotvorba je nauka o tvoření slov, obohacování slovní zásoby. Popisuje způsoby tvoření slov, slovotvornou stavbu slova a slovotvorné vztahy k jiným slovům.

K tomu dochází následovně:

  • Tvořením nových slov:[1]
  • Tvořením sousloví: skok o tyči, Poslanecká sněmovna, obchodní dům.
  • Přejímáním slov z cizích jazyků: sporožiro, magistrála, rifle, film, play off, internet.
  • Překládáním slov z cizích jazyků (kalkování): obiectum - předmět, skyscraper - mrakodrap.
  • Přenášením slovního významu: buď metaforicky (hvězda na obloze: filmová hvězda) nebo metonymií (poštovní známka: známka ve škole).

ReferenceEditovat

  1. ČERMÁK, František. Lexikon a sémantika. Praha: NLN, 2010. S. 185-187. 

LiteraturaEditovat

  • NOVOTNÝ, Jiří a kolektiv. Mluvnice češtiny pro střední školy. Praha: Fortuna, 1992. ISBN 80-85298-32-5.