Kalk je lingvistický pojem, označující výraz vzniklý buď jako doslovný překlad cizího výrazu (kalky lexikální), nebo výraz podle cizí předlohy konstituovaný (kalky sémantické a frazeologické). Kalky gramatické se vyznačují tím, že každý morfém zdrojového jazyka je přeložen morfémem cílového jazyka, např. česky mrakodrap a německy Wolkenkratzer, z anglického sky-scraper (sky nebe, scraper škrabač od scrape škrábat). Příkladem kalku je také např. české slovo předmět, které je doslovným překladem latinského obiectum – „co se staví před“ (smysly),[1] „co je předhozeno“ (smyslům).[2][3]

Hybridní kalk je kalk, v němž jsou přeloženy jen některé morfémy, a alespoň jeden morfém pochází z cílového jazyka, příkladem je pravděpodobně slovo Vánoce (z něm. Weihnachten).[4] Tvorba kalků, kalkování, je jedním z druhů obohacování slovní zásoby.

Podstatou sémantického kalku je přenesení významu českého slova podle cizího vzoru, např. myš, ve významu ovladač počítače, z angličtiny.

Příkladem frazeologických kalků je např. spojení udělat (něčemu) konec – z něm. Ende machen; o to jde - z něm. es geht um, běžný účet - z italského conto corrente,[5] nebo mějte hezký den, či vemte místo - z anglického have a nice day a take a seat.

ReferenceEditovat

  1. Josef Holub, Stanislav Lyer: Stručný etymologický slovník jazyka českého. Praha: SPN 1992. Str. 314.
  2. Jiří Rejzek: Český etymologický slovník. Leda, Voznice 2004. Str. 419.
  3. Jiří Rejzek: Český etymologický slovník. Leda, Voznice 2004. Str. 393
  4. Encyklopedický slovník češtiny. Praha, NLN 2002. Str. 210.
  5. ČERMÁK, František. Lexikon a sémantika. Praha: NLN, 2010. S. 214. 

LiteraturaEditovat

  • Encyklopedický slovník češtiny. Praha, NLN 2002.

Externí odkazyEditovat