Silnice pro motorová vozidla v Česku

Silnice pro motorová vozidla je rychlostní komunikace dálničního typu. Z hlediska nákladů na výstavbu tvoří úspornější variantu dálnic. Nejvyšší dovolená rychlost je 110 km/h, v obci 80 km/h.

Česká dopravní značka IZ 2a „Silnice pro motorová vozidla“

V Česku je zaveden v pravidlech silničního provozu termín „silnice pro motorová vozidla“, vztahující se striktně k těm úsekům pozemních komunikací, které jsou vymezeny dopravními značkami Silnice pro motorová vozidla (IZ 2a a IZ 2b). Číslo silnice se na silnicích pro motorová vozidla vyznačuje modrobílou tabulkou „silnice I. třídy“ stejně jako na ostatních silnicích I. třídy.

Technické parametry

editovat

Silnice pro motorová vozidla mají návrhovou rychlost nejčastěji 100 km/h a stejně jako dálnice nejméně 80 km/h, existují na nich pro každý směr alespoň dva jízdní pruhy a zpravidla všechna křížení jsou mimoúrovňová (ovšem např. v Rakousku jsou pojmem silnice pro motorová vozidla označeny i obyčejné silnice s více pruhy bez dělicího pásu a mimoúrovňových křížení).

Oproti dálnicím však silnice pro motorová vozidla mají některé parametry rozdílné:

 • nemusejí mít levou krajnici[zdroj?]
 • mají o půl metru užší zpevněnou krajnici (odstavný pruh)
 • střední dělicí pás je také o půl metru užší
 • mohou mít větší klesání a stoupání (podélný sklon) než dálnice
 • mají nižší nároky na poloměry křižovatkových větví.

Oproti Silnici pro motorová vozidla je „rychlostní silnice“ pouze inženýrský termín, bez vztahu k pravidlům provozu. Specifickým případem jsou ještě rychlostní místní komunikace, které sice mohou být z hlediska pravidel provozu označeny jako silnice pro motorová vozidla nebo z konstrukčního a dopravního hlediska považovány za rychlostní silnice, ale z hlediska zákona o pozemních komunikacích nejsou silnicemi, nýbrž místními komunikacemi zpravidla I. třídy (například rychlostní části Městského okruhu v Praze).

Silnice pro motorová vozidla v Česku

editovat

Z původních silnic pro motorová vozidla se jedná o úseky:

Zároveň jsou jako SMV vedeny historicky úseky radiál v Brně:

a v Praze bývalé místní rychlostní komunikace:

Nově označené úseky SMV (v provozu):

 • Silnice I/35 Křelov – Olomouc (okružní křižovatka u Globusu) (od prosince 2015)
 • Silnice I/48 Český Těšín (D48) – Chotěbuz (od ledna 2016)
 • Silnice I/20 Nová Hospoda (D4) – Písek (od ledna 2016)
 • Silnice I/26 Plzeň-K Fořtovně – Ejpovice (D5) (od ledna 2016)
 • Silnice I/27 Plzeň-Dobřanská – (D5) – Vysoká u Dobřan (od ledna 2016)[1]
 • Silnice I/37 Hradec Králové – Pardubice (od 12. dubna 2016)[2]
 • Silnice I/48 Český Těšín (D48) – Chotěbuz (od ledna do března a dále od června 2016)
 • I/11 Mokré Lazce – MÚK Rudná (D1) (od října 2023)
 • I/44 Vlachov – Rájec + Postřelmov, obchvat (od 18. srpna 2016)
 • Silnice I/35 okružní křižovatka Hrádek nad Nisou – Liberec, MÚK Hodkovická (včetně příhraničního dvoupruhu)[1] (od dubna 2017)
 • Silnice I/14 Liberec: MÚK I/35 – okružní křižovatka Kunratice (od dubna 2017)
 • I/34 České Budějovice – Lišov, křižovatka Na Klaudě (od 10. června 2019)
 • Silnice I/7 Chomutov – Křimov (od června 2023)

Nově označené úseky SMV (plánované):

Nově vybudované úseky SMV:

 • I/11 Ostrava-Krásné Pole – Poruba (od prosince 2019)
 • I/27 Šlovice – Přeštice (od září 2023)
 • I/68 Nebory – Oldřichovice – Bystřice (od října 2017)
 • I/68 Třanovice – Nebory (od srpna 2023)

Nově budované úseky SMV (ve výstavbě):

 • I/44 Bludov - obchvat (začátek výstavby 2021)
 • I/9 Nový Bor - Svor (začátek výstavby 2022)
 • I/34 Lišov - Vranín (jako dvoupruh) (začátek výstavby 2023)
 • I/35 MÚK Palačov - MÚK Lešná (začátek výstavby 2023)

Označování

editovat

U hlediska správní evidence a provozu se silnice pro motorová vozidla značí podle své kategorie, tedy zpravidla jako silnice I. třídy.

V některých mapách a investičních a inženýrských materiálech bylo zejména před 1. lednem 2016 zvykem tyto silnice značit, jako by šlo o samostatnou kategorii, tj. například R10 (R 10) místo zápisu obvyklého pro běžné silnice I. třídy (I/10). S reformou dálniční sítě od 1. ledna 2016 zůstaly v kategorii I. třídy většinou pouze kratší zbytkové úseky a ty se již většinou značí jako ostatní silnice I. třídy, jejich značení písmenem R ustoupilo a v terénu jsou rozlišeny především dopravní značkou Silnice pro motorová vozidla. Kromě toho je jako silnice pro motorová vozidla značena rychlostní část Městského okruhu, který však podle kategorizace není silnicí, ale místní komunikací.

Reference

editovat
 1. a b forum.ceskedalnice.cz [online]. forum.ceskedalnice.cz [cit. 2016-01-21]. Dostupné online. 
 2. www.rozhlas.cz [online]. www.rozhlas.cz [cit. 2016-04-12]. Dostupné online. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat