Seznam vratislavských knížat

seznam na projektech Wikimedia

Vratislavské knížectví vzniklo roku 1177 rozdělením slezského údělu a získal ho Boleslav I. Vysoký, zakladatel dolnoslezské větve piastovského rodu. Piastovci vládli Vratislavsku přes 150 let, za tu dobu se vyčlenilo a zase včlenilo mnoho různých knížectvích. Největšího rozsahu a významnosti dosáhlo za vlády Jindřicha I. Bradatého a jeho syna Jindřicha II. Pobožného. Po vymření Piastovců připadlo knížectví českému králi, který pak držel titul vratislavského knížete až do jeho odstoupení Pruskému království v roce 1742. Od té doby se titul nepoužívá.

Znak Vratislavska
Znak Vratislavska

Piastovci (11731335) editovat

# Jméno Portrét Narození Úmrtí Vláda Poznámky
1. Boleslav I. Vysoký   1127 8. prosinec 1201 [1] 11771201 Syn Vladislava II. Vyhnance. Mezi lety 1163–1177 vládl se svým bratrem Měškem Křivonohým spojenému slezskému knížectví.
2. Jindřich I. Bradatý   okolo 1165–70 19. březen 1238 [2] 12011238 Syn Boleslava I. Také polský kníže-senior.
3. Jindřich II. Pobožný   okolo 1196–1207 9. duben 1241 [3] 12381241 Syn Jindřicha II. Také polský kníže-senior. Padl v bitvě u Lehnice.
- Anna Lehnická   okolo 1201–04 23. červen 1265 12411242 Dcera českého krále Přemysla Otakara I. Krátká regentská vláda.
4. Boleslav II. Lysý   okolo 1220–25 26. prosinec 1278 12411248 Syn Jindřicha II. Roku 1248 si rozdělil Vratislavsko s bratrem Jindřichem III. a stal se lehnickým (lehnicko-hlohovským) knížetem.
4. Měšek Lubušský   kolem 1223–27 1242 12411242 Syn Jindřicha II.
5. Jindřich III. Bílý   okolo 1227–30 3. prosinec 1266 [4] 12481266 Syn Jindřicha II.
5. Vladislav Slezský   okolo 1237 24. či 27. duben 1270 [5] 12481270 Syn Jindřicha II. Spoluvládce Jindřicha III. Také arcibiskup salcburský, biskup pasovský a vratislavský, probošt vyšehradský a kancléř český.
- Přemysl Otakar II.   kolem 1233 26. srpen 1278 12701273 Král český, vévoda rakouský, štýrský a korutanský, markrabě moravský. Po smrti Vladislava Vratislavského regentem mladého Jindřicha IV.
6. Jindřich IV. Probus   kolem 1257–58 23. červen 1290 12661290 Syn Jindřicha III. Také krakovský kníže.
7. Jindřich V. Tlustý   okolo 1245–50 22. únor 1296 12901296 Syn Boleslava II. Také kníže javorský a lehnický.
- Boleslav I. Surový   okolo 1252–56 9. listopad 1301 12961301 Regent a strýc Boleslava III. Javořsko-svídnický kníže.
- Jindřich I. z Vrbna   ? 23. září 1319 13011302 Regent. Vratislavský kníže-biskup.
- Václav II.   27. září 1271 21. červen 1305 13021305 Regent. Český a polský král.
8. Boleslav III. Marnotratný   23. březen 1291 21. květen 1352 12961311 Syn Jindřicha V.
9. Jindřich VI. Dobrý   18. březen 1294 24. listopad 1335 [6] 13111335 Poslední Piastovec na vratislavském stolci. Poté vládli v letech 1335–1742 Vratislavsku čeští králové (viz Seznam českých panovníků).

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Książęta wrocławscy na polské Wikipedii.

  1. ŽÁČEK, Rudolf. Dějiny Slezska v datech. Praha: Libri, 2004. 546 s. ISBN 978-80-7277-172-1. S. 38. Dále jen Dějiny Slezska v datech. 
  2. Dějiny Slezska v datech, s. 44
  3. Dějiny Slezska v datech, s. 45
  4. Dějiny Slezska v datech, s. 48
  5. Dějiny Slezska v datech, s. 49
  6. FUKALA, Radek. Slezsko. Neznámá země Koruny české. Knížecí a stavovské Slezsko do roku 1740. České Budějovice: Veduta, 2007. 344 s. ISBN 978-80-86829-23-4. S. 78.