Seznam vratislavských knížat

seznam na projektech Wikimedia

Vratislavské knížectví vzniklo roku 1177 rozdělením slezského údělu a získal ho Boleslav I. Vysoký, zakladatel dolnoslezské větve piastovského rodu. Piastovci vládli Vratislavsku přes 150 let, za tu dobu se vyčlenilo a zase včlenilo mnoho různých knížectvích. Největšího rozsahu a významnosti dosáhlo za vlády Jindřicha I. Bradatého a jeho syna Jindřicha II. Pobožného. Po vymření Piastovců připadlo knížectví českému králi, který pak držel titul vratislavského knížete až do jeho odstoupení Pruskému království v roce 1742. Od té doby se titul nepoužívá.

Znak Vratislavska
Znak Vratislavska

Piastovci (11731335)Editovat

# Jméno Portrét Narození Úmrtí Vláda Poznámky
1. Boleslav I. Vysoký   1127 8. prosinec 1201 [1] 11771201 Syn Vladislava II. Vyhnance. Mezi lety 1163-1177 vládl se svým bratrem Měškem Křivonohým spojenému slezskému knížectví.
2. Jindřich I. Bradatý   okolo 1165-70 19. březen 1238 [2] 12011238 Syn Boleslava I. Také polský kníže-senior.
3. Jindřich II. Pobožný   okolo 1196-1207 9. duben 1241 [3] 12381241 Syn Jindřicha II. Také polský kníže-senior. Padl v bitvě u Lehnice.
- Anna Lehnická   okolo 1201-04 23. červen 1265 12411242 Dcera českého krále Přemysla Otakara I. Krátká regentská vláda.
4. Boleslav II. Lysý   okolo 1220-25 26. prosinec 1278 12411248 Syn Jindřicha II. Roku 1248 si rozdělil Vratislavsko s bratrem Jindřichem III. a stal se lehnickým (lehnicko-hlohovským) knížetem.
4. Měšek Lubušský   kolem 1223-27 1242 12411242 Syn Jindřicha II.
5. Jindřich III. Bílý   okolo 1227-30 3. prosinec 1266 [4] 12481266 Syn Jindřicha II.
5. Vladislav Slezský   okolo 1237 24. či 27. duben 1270 [5] 12481270 Syn Jindřicha II. Spoluvládce Jindřicha III. Také arcibiskup salcburský, biskup pasovský a vratislavský, probošt vyšehradský a kancléř český.
- Přemysl Otakar II.   kolem 1233 26. srpen 1278 12701273 Král český, vévoda rakouský, štýrský a korutanský, markrabě moravský. Po smrti Vladislava Vratislavského regentem mladého Jindřicha IV.
6. Jindřich IV. Probus   kolem 1257-58 23. červen 1290 12661290 Syn Jindřicha III. Také krakovský kníže.
7. Jindřich V. Tlustý   okolo 1245-50 22. únor 1296 12901296 Syn Boleslava II. Také kníže javorský a lehnický.
- Boleslav I. Surový   okolo 1252-56 9. listopad 1301 12961301 Regent a strýc Boleslava III. Javořsko-svídnický kníže.
- Jindřich I. z Vrbna   ? 23. září 1319 13011302 Regent. Vratislavský kníže-biskup.
- Václav II.   27. září 1271 21. červen 1305 13021305 Regent. Český a polský král.
8. Boleslav III. Marnotratný   23. březen 1291 21. květen 1352 12961311 Syn Jindřicha V.
9. Jindřich VI. Dobrý   18. březen 1294 24. listopad 1335 [6] 13111335 Poslední Piastovec na vratislavském stolci. Poté vládli v letech 1335–1742 Vratislavsku čeští králové (viz Seznam českých panovníků).

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Książęta wrocławscy na polské Wikipedii.

  1. ŽÁČEK, Rudolf. Dějiny Slezska v datech. Praha: Libri, 2004. 546 s. ISBN 978-80-7277-172-1. S. 38. Dále jen Dějiny Slezska v datech. 
  2. Dějiny Slezska v datech, s. 44
  3. Dějiny Slezska v datech, s. 45
  4. Dějiny Slezska v datech, s. 48
  5. Dějiny Slezska v datech, s. 49
  6. FUKALA, Radek. Slezsko. Neznámá země Koruny české. Knížecí a stavovské Slezsko do roku 1740. České Budějovice: Veduta, 2007. 344 s. ISBN 978-80-86829-23-4. S. 78.