Seznam ministrů zeměbrany Předlitavska

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam ministrů zeměbrany Předlitavska (fakticky ministr obrany Předlitavska, se zodpovědností za zvláštní předlitavské ozbrojené síly – zeměbranu), který obsahuje chronologický přehled všech členů vlád Předlitavska působících v čele tohoto úřadu (včetně správců, tedy osob provizorně pověřených řízením ministerstva) po celé období existence tohoto státního útvaru, tedy od rakousko-uherského vyrovnání roku 1867 (respektive od ustavení tohoto rezortu koncem prosince 1867) až do zániku Rakouska-Uherska v roce 1918.[1]

Šlo o jiné portfolio než zastávali ministři války Rakouska-Uherska, kteří zodpovídali za společné ozbrojené síly obou částí habsburského soustátí.

Ministři zeměbrany Předlitavska 1867–1918 editovat

# Jméno Fotografie Strana Vláda Funkční období Poznámky
1 Eduard Taaffe  
vláda Karla von Auersperga
30. prosince 18671. února 1870 Správce.
2 Johann von Wagner  
vláda Leopolda Hasnera
1. února 187012. dubna 1870
3 Eduard Taaffe  
vláda Alfreda von Potockého
13. dubna 18705. května 1870 Správce.
4 Victor Widmann-Sedlnitzky  
vláda Alfreda von Potockého
5. května 187028. června 1870
5 Alfred Potocki  
vláda Alfreda von Potockého
28. června 18704. února 1871 Správce.
6 Heinrich von Scholl  
vláda Karla von Hohenwarta
vláda Ludwiga von Holzgethana
5. února 187122. listopadu 1871
7 Julius von Horst  
vláda Adolfa von Auersperga
vláda Karla von Stremayra
vláda Eduarda Taaffeho
26. listopadu 187126. června 1880 Do 21. 4. 1873 správce.
8 Zeno Welsersheimb  
vláda Eduarda Taaffeho
vláda Alfreda Windischgrätze
vláda Ericha Kielmansegga
vláda Kazimíra Badeniho
první vláda Paula Gautsche
vláda Franze Thuna
vláda Manfreda Clary-Aldringena
první vláda Ernesta von Koerbera
druhá vláda Paula Gautsche
26. června 18809. dubna 1905
9 Franz von Schönaich  
druhá vláda Paula Gautsche
vláda Konrada Hohenloheho
vláda Maxe Becka
9. dubna 190524. října 1906
10 Julius von Latscher  
vláda Maxe Becka
24. října 190612. ledna 1907
11 Friedrich von Georgi  
vláda Maxe Becka
vláda Richarda Bienertha
třetí vláda Paula Gautsche
vláda Karla Stürgkha
druhá vláda Ernesta von Koerbera
vláda Heinricha Clam-Martinice
12. ledna 190722. června 1917
12 Karl von Czapp
vláda Ernsta Seidlera
vláda Maxe Hussarka
23. června 191725. října 1918
13 Friedrich von Lehne
vláda Heinricha Lammasche
25. října 191830. října 1918 Správce.

* Poznámka: V pramenech a databázích mírně kolísá přesná datace počátku a konce funkčního období jednotlivých vlád. Zde všechny údaje dle publikace kol. aut.: Československé dějiny v datech, Praha 1987.


Související články editovat

Reference editovat

  1. kol. aut.: Československé dějiny v datech. Praha: Svoboda, 1987. ISBN 80-7239-178-X. S. 586–593.