Vláda Kazimíra Badeniho

Vláda Kazimíra Badeniho byla předlitavská vláda, úřadující od 30. září 1895 do 30. listopadu 1897. Po pádu vlády Alfreda Windischgrätze ji během období úřednické vlády Ericha Kielmansegga sestavil Kazimír Felix Badeni. Záhy po svém nástupu prosadil v říšské radě potřebnou reformu volebního práva, jež spočívala v zavedení páté volební kurie s všeobecným volebním právem a kterou císař potvrdil 14. června 1896.[1]

Ministerský předseda Kazimír Felix Badeni

Badeni to dokázal mimo jiné díky podpoře mladočechů, s nimiž za odměnu začal vyjednávat o jazykových nařízeních. Pro svůj návrh zrovnoprávnění češtiny a němčiny nejen ve vnějším, ale také ve vnitřním úředním styku v Čechách a na Moravě, ovšem nezískal podporu ani v parlamentu, ani ve vládě. Doufal, že pro svůj návrh nalezne oporu u císaře Františka Josefa I., a tak demonstrativně podal demisi, kterou císař podle jeho očekávání skutečně nepřijal. Následně došlo v poslanecké sněmovně říšské rady k přeskupení sil a vytvoření širokého uskupení (Polský klub, mladočeši, německá katolická lidová strana aj.), která Badeniho podpořila. Když pak však Badeni jazyková nařízení vydal, zahájila německá opozice v parlamentu obstrukce, které brzy přerostly v invektivy a rvačky na parlamentní půdě. Tyto okolnosti Badeniho přivedly k podání demise 28. listopadu 1897. Tentokrát ji císař přijal a za několik dní jmenoval novou vládu Paula Gautsche, která měla situaci uklidnit.[2]

Složení vlády editovat

Resort Ministr Nástup do funkce Konec funkce
ministerský předseda Kazimír Felix Badeni 30. září 1895 30. listopadu 1897
ministr zemědělství Johann Ledebur-Wicheln 30. září 1895 30. listopadu 1897
ministr obchodu Hugo Glanz von Eicha 30. září 1895 30. listopadu 1897
ministr kultu a vyučování Paul Gautsch von Frankenthurn 30. září 1895 30. listopadu 1897
ministr financí Leo von Bilinski[3] 30. září 1895 30. listopadu 1897
ministr vnitra Kazimír Felix Badeni 30. září 1895 30. listopadu 1897
ministr spravedlnosti Johann Nepomuk Gleispach 30. září 1895 30. listopadu 1897
ministr zeměbrany Zeno Welsersheimb 30. září 1895 30. listopadu 1897
ministr železnic Emil von Guttenberg 17. ledna 1896 30. listopadu 1897
ministr pro haličské záležitosti Edward Rittner[4][5] ??? 30. listopadu 1897
společní ministři Rakouska-Uherska:
* ministr zahraničí Agenor Gołuchowski 30. září 1895 30. listopadu 1897
* ministr války Edmund von Krieghammer 30. září 1895 30. listopadu 1897
* ministr financí Benjámin Kállay 30. září 1895 30. listopadu 1897

Reference editovat

  1. URBAN, Otto. Česká společnost 1848–1918. Praha: Svoboda, 1982. S. 446–451. 
  2. Urban (1982), s. 456–461.
  3. Dočasně i ministrem pro haličské záležitosti.
  4. V pramenech někdy chybně uváděn jako Eduard Ritter.
  5. kol. aut.: Československé dějiny v datech. Praha: Svoboda, 1987. ISBN 80-7239-178-X. S. 588.