Seznam ministrů války Rakouska-Uherska

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam ministrů války Rakouska-Uherska, který obsahuje chronologický přehled všech členů společných ministrů Rakouska-Uherska působících v čele tohoto úřadu (včetně správců, tedy osob provizorně pověřených řízením ministerstva) po celé období existence tohoto státního útvaru, tedy od rakousko-uherského vyrovnání roku 1867 až do zániku Rakouska-Uherska v roce 1918.[1]

Šlo o jiné portfolio, než zastávali ministři zeměbrany Předlitavska, kteří zodpovídali za ozbrojené síly pouze v jedné ze dvou polovin habsburského soustátí.

Ministři války Rakouska-Uherska 1867-1918 editovat

# Jméno Fotografie Strana Vláda[2] Funkční období Poznámky
1 Franz von John  
vláda Ferdinanda von Beusta
vláda Karla von Auersperga
21. prosince 1867[3]18. ledna 1868
2 Franz Kuhn von Kuhnenfeld  
vláda Karla von Auersperga
vláda Leopolda Hasnera
vláda Alfreda von Potockého
vláda Karla von Hohenwarta
vláda Ludwiga von Holzgethana
vláda Adolfa von Auersperga
18. ledna 186814. června 1874
3 Alexander von Koller  
vláda Adolfa von Auersperga
14. června 187421. června 1876
4 Artur M. von Bylandt-Rheidt  
vláda Adolfa von Auersperga
vláda Karla von Stremayra
vláda Eduarda Taaffeho
21. června 187616. března 1888
5 Ferdinand von Bauer  
vláda Eduarda Taaffeho
16. března 188824. července 1893
6 Rudolf von Merkl
vláda Eduarda Taaffeho
24. července 189323. září 1893 Správce
7 Edmund von Krieghammer  
vláda Eduarda Taaffeho
vláda Alfreda Windischgrätze
vláda Ericha Kielmansegga
vláda Kazimíra Badeniho
první vláda Paula Gautsche
vláda Franze Thuna
vláda Manfreda Clary-Aldringena
první vláda Ernesta von Koerbera
23. září 189317. prosince 1902
8 Heinrich von Pitreich  
první vláda Ernesta von Koerbera
druhá vláda Paula Gautsche
vláda Konrada Hohenloheho
vláda Maxe Becka
17. prosince 190224. října 1906
9 Franz Xaver von Schönaich  
vláda Maxe Becka
vláda Richarda Bienertha
třetí vláda Paula Gautsche
24. října 190620. září 1911
10 Moritz von Auffenberg  
třetí vláda Paula Gautsche
vláda Karla Stürgkha
20. září 19119. prosince 1912
11 Alexander von Krobatin  
vláda Karla Stürgkha
druhá vláda Ernesta von Koerbera
vláda Heinricha Clam-Martinice
9. prosince 191210. dubna 1917
12 Rudolf Stöger-Steiner von Steinstätten  
vláda Heinricha Clam-Martinice
vláda Ernsta Seidlera
vláda Maxe Hussarka
vláda Heinricha Lammasche
10. dubna 19172. listopadu 1918

* Poznámka: V pramenech a databázích mírně kolísá přesná datace počátku a konce funkčního období jednotlivých ministrů. Zde všechny údaje dle publikace kol. aut.: Československé dějiny v datech, Praha 1987.

Reference editovat

  1. kol. aut.: Československé dějiny v datech. Praha: Svoboda, 1987. ISBN 80-7239-178-X. S. 583–584. 
  2. Současně úřadující vláda Předlitavska. Uvedena jen pro orientaci, společní ministři války Rakouska-Uherska nebyli členy předlitavských vlád a nebyli vůči nim v žádném souvisejícím ústavním poměru.
  3. Ve funkci již od 6. září 1866, tedy ještě jako ministr války Rakouského císařství

Související články editovat