Seznam kulturních památek ve Višňové (okres Liberec)

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek v obci Višňová v okrese Liberec vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Višňová editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům čp. 41 (Q31145453)


 
 
 
Kategorie „Višňová 41 (Liberec District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28220/5-4485
Pam. katalog
MIS
Višňová Višňová 41
50°58′7,65″ s. š., 15°1′38,89″ v. d.
Venkovský dům. Dům při okraji intravilánu obce byl patrně postaven v průběhu první poloviny 18. století. Koncem 19. století bylo přistavěno kolmé křídlo. Dobře dochovaný dům s hrázděným patrem a podpůrnou konstrukcí podstávky.

Památkově chráněno od 7. dubna 1966.

Dům čp. 75 (Q31145439)


 
 
 
Kategorie „Višňová 75 (Liberec District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44733/5-4484
Pam. katalog
MIS
Višňová Višňová 75
50°58′0,97″ s. š., 15°1′37,7″ v. d.
Venkovský dům. Rozlehlý objekt s hrázděným patrem byl postaven patrně ve druhé polovině 18. století. Mapa stabilního katastru z roku 1843 zachycuje objekt ve shodné půdorysné stopě. Západní portál vstupu síně nese klenák s tesaným popisným číslem 75.

Památkově chráněno od 7. dubna 1966.

Dům čp. 18 (Q31145448)


 
 
 
Kategorie „Višňová 18 (Liberec District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42024/5-4482
Pam. katalog
MIS
Višňová Višňová 18
50°58′0,53″ s. š., 15°1′33,41″ v. d.
Venkovský dům. Současná podoba roubeného domu s hrázděným patrem vynášeným podstávkou pochází patrně z období mezi druhou polovinou 18. a první polovinou 19. století. Na trojdílmnou dispozici domu navazuje stodola a další samostatně přístupný obytný prostor.

Památkově chráněno od 7. dubna 1966.

Kostel Seslání svatého Ducha (Q21000280)


 
 
 
Kategorie „Church of Holy Spirit (Višňová) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24014/5-4481
Pam. katalog
MIS
Višňová st. 399
50°57′57,53″ s. š., 15°1′15,68″ v. d.
Kostel sv. Ducha (později protestantský). Kostel dokončený v roce 1492 sloužil až do roku 1945 pro evangelické bohoslužby saské části Višňové a evangelíkům z české strany. Vzhledem ke sporům o příslušnost objektu se jeho stavební podoba proměnila až v letech 1802–1803 stavbou nové lodi.

Památkově chráněno od 7. dubna 1966.

Dům čp. 5 (Q31145468)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24834/5-4483
Pam. katalog
MIS
Višňová Višňová 5
50°58′1,64″ s. š., 15°1′24,94″ v. d.
Venkovský dům. V severozápadní části intravilánu obce, v mírném svahu při místní komunikaci. Objekt vznikl patrně již v průběhu 18. století. Mapa stabilního katastru z roku 1843 zachycuje dům ve shodné půdorysné stopě.

Poznámka: Specifikace polohy v MonumNetu („ve středu obce, po levé straně komunikace ve směru na Minkovice“) neodpovídá skutečnosti. Dům stojí asi 70 m severovýchodně od obecního úřadu, vlevo od vedlejší silničky, po níž vede zeleně značená stezka na Pohanské kameny.
Památkově chráněno od 7. dubna 1966.

Andělka editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Anny (Q19602288)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Anne (Andělka) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32873/5-4173
Pam. katalog
MIS
Andělka střed vsi, st. 1/1
51°0′8,44″ s. š., 14°59′35,4″ v. d.
Kostel sv. Anny. Barokní kostel sv. Anny byl postavený v letech 1783–1785 libereckým stavitelem Johannem Josephem Kunzem na místě staršího dřevěného kostela. Ve středu obce, ve svahu nad silnicí vedle hřbitova. Zděná jednolodní orientovaná stavbu obdélného půdorysu s pravoúhle zakončeným presbytářem a zaoblenými nárožími. Sedlová střecha s valbovým zakončením na východní straně je krytá plechem. Západní vstupní průčelí kostela doplňuje předsazená věž čtvercového půdorysu rovněž se zaoblenými nárožími zakončená cibulovitou bání s polygonální lucernou a makovicí s křížem. Po stranách věže se nachází schodišťové přístavky.

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Smírčí kříž (Q36865375)


 
 
 
Kategorie „Andělka - smírčí kříž “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18095/5-4174
Pam. katalog
MIS
Andělka jižně od kostela, pp. 5/1
51°0′8,11″ s. š., 14°59′37,28″ v. d.
Smírčí kříž u silnice ve středu obce, jižně od kostela sv. Anny. Kříž vytvořený po roce 1644 upomíná na vraždu, ke které došlo ve Starém Zavidově. Aktéry této události připomíná i náhrobník Kašpara Kristiana ze Schweinichenu umístěný v márnici na hřbitově. Ten zemřel v souboji ve věku 21 let dne 29. června 1644 při křtinách v rodině Arnošta Sommerfelda. Hrubě opracovaný žulový kříž latinského typu o rozměrech 78 x 88 x 35 cm, bez nápisu.

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Filipovka editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 10 (Q30787375)


 
 
 
Kategorie „Filipovka - usedlost čp. 10 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15558/5-4175
Pam. katalog
MIS
Filipovka Filipovka 10, st. 204 a 205
50°59′15,25″ s. š., 15°1′3,24″ v. d.
Areál venkovské usedlosti z počátku 19. století tvořený obytným domem a unikátní hrázděnou stodolou, v západní části osady. Usedlost je ve stejné parcelní pozici zachycena již na císařském otisku stabilního katastru z roku 1843. Dům se nachází jižně od místní komunikace, která ho odděluje od stodoly.
  • obytná budova čp. 10
  • stodola na parcele st. 204

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Poustka editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
  Usedlost čp. 47 (Q30856655)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
54661/5-4486
Pam. katalog
MIS
Poustka Poustka 47, pp. 10/1
50°57′51,31″ s. š., 15°2′11,11″ v. d.
Venkovská usedlost. Barokní zemědělská usedlost měla obdélný půdorys, skládala se z obytného celku a stáje, v jejíž části byla později vybudována kaple. Roku 1982 byla na katastru evidována již jako zbořeniště.

Poznámka: Památka zanikla. Adresa již není k nalezení. Na snímku je parcela, kde dům stával.
Památkově chráněno od 7. dubna 1966.
Památková ochrana zrušena 1. ledna 1988.  

Předlánce editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrziště (Q38045254)


 
 
 
Kategorie „Tvrziště (Předlánce) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36864/5-4487
Pam. katalog
MIS
Předlánce pp. 289, 295, 296, 297 - návrší nad meandrem Smědé nad domy čp. 69, 35 a 70
50°58′46,82″ s. š., 15°2′2,46″ v. d.
Tvrz - tvrziště, archeologické stopy. Tvrziště v Předláncích na vyvýšené ostrožně nad meandrem řeky Smědé lze časově zařadit do přelomu 13. a 14. století, přičemž lokalita byla dále využívána i v pozdějším období, přinejmenším v průběhu 15. století. Lokalita byla opevněna dvojitým valem. Lokalita se nachází u domu čp. 70, je situována na ostrožně nad řekou Smědou. Ostrožna je oddělena od dalšího zvýšeného terénu úvozovou cestou a je přepažena příkopem. Opevnění snad bylo na exponovaném místě zesíleno dvojitým valem. Horní plocha ostrožny je z velké většiny zatravněna, svahy pak porostlé lesem. S největší pravděpodobností se jednalo o opevněný dvorec, tvrz drobného feudála. V současné době zahrada domu čp. 70.

Památkově chráněno od 7. dubna 1966.

Saň editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hradiště Loučná - Saň (Q38094148)


 
 
 
Kategorie „Hradiště Loučná - Saň “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23595/5-4176
Pam. katalog
MIS
Saň část pp. 988/1 - ostrožna v lese mezi Saní a Loučnou
50°59′22,6″ s. š., 15°0′13,39″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště Loučná - Saň, archeologické stopy. Drobné opevněné sídlo bylo vybudováno v období raného středověku, osídlení je na této lokalitě datováno od 9. do 10. století. Dnešní hradiště je svými rozměry nápadně malé. Areál je obehnán valovým opevněním, dodnes v terénu dostatečně znatelným. Severní, západní a jižní strana malé ostrožny chrání strmé svahy i umělé opevnění. Nejmohutnější opevnění se nachází na východní straně, jelikož ostrožna s hradištěm se nachází pod vrcholem Sedlákovy hory a terén z nejsnáze přístupné strany leží výše než vlastní opevněný areál. Východní val dosahuje výšky asi 2 m a u paty je široký až 10 m. Před tímto Valem byl vyhlouben široký příkop, oddělující ostrožnu od masivu Sedlákovy hory. Opevnění v ostatních úsecích je znatelně menší. Severní val dosahuje výšky 1-1,5 m, jižní jen několik desítek centimetrů. Původní umístění brány snad signalizuje přerušení v jižním valu. Na západní straně se opevnění nedochovalo. V ose západ–východ je jeho délka 34 m, šířka se pohybuje mezi 10 a 18 m. Plochu zaujímá cca 500 m čtverečních.

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Víska editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům čp. 26 (Q30787154)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24165/5-4489
Pam. katalog
MIS
Víska Víska 26
50°56′21,59″ s. š., 15°1′37,36″ v. d.
Venkovský dům. Hrázděný dům, postavený přibližně na přelomu 18. a 19. století, stojí na jižním okraji obce, nedaleko mostu přes řeku Smědou. Patrový dům se zděným přízemím a hrázděným patrem je postavený na obdélném půdorysu, završuje jej sedlová střecha krytá bobrovkami. Stavbě dominují mohutná dřevěná dvoukřídlá vrata zasahující až do patra a umožňující přístup do stodůlky. Západní okapní průčelí rozšiřuje novodobá dřevěná přízemní přístavba s pultovou střechou. Menší zděná přístavba se nachází při severozápadním nároží a je opatřena rovněž pultovou střechou.

Památkově chráněno od 7. dubna 1966.

Dům čp. 35 (Q30787190)


 
 
 
Kategorie „Víska (Višňová) - dům čp. 35 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46740/5-4490
Pam. katalog
MIS
Víska Víska 35
50°56′22,42″ s. š., 15°1′39,08″ v. d.
Venkovský dům. Patrový dům, postavený na přelomu 18. a 19. století, stojí na jižním okraji obce východně od silnice. Dům je štítově orientován, jeho přízemí je zděné, patro hrázděné, střecha sedlová.

Památkově chráněno od 7. dubna 1966.

Dům čp. 70 (Q30787221)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32307/5-4488
Pam. katalog
MIS
Víska Víska 70
50°56′50,38″ s. š., 15°1′45,4″ v. d.
Venkovský dům. Dům tradiční trojdílné dispozice s roubenou obytnou a zděnou hospodářskou části, pochází patrně z přelomu 18. a 19. století. Nachází se na severním okraji obce, východně od silnice do Poustky a Višňové.

Poznámka: Monumnet uváděl jako specifikaci polohy „v jižní části obce“, ve skutečnosti se však čp. 70 nachází v severní části vsi po levé straně silnice směrem od Minkovic.
Památkově chráněno od 7. dubna 1966.

  Dům čp. 36 (Q30787124)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29134/5-4491
Pam. katalog
MIS
Víska Víska 36
50°56′22,78″ s. š., 15°1′38,08″ v. d.
Venkovský dům. Patrové stavení obdélného půdorysu se sedlovou střechou pocházelo z 18.–19. století a bylo hodnotným dokladem starší vrstvy zástavby a vývoje lidové architektury obce. V důsledku poškození povodní v srpnu 2010 byla provedena demolice objektu.

Poznámka: Dům stával na st. 67 (v severním sousedství domu čp. 35), adresa však již pro internetové mapy neexistuje a památka zmizela i z evidence MonumNet. Dům zanikl v souvislosti s povodní v roce 2010. Na snímku dům čp. 35, na travnaté ploše v popředí stával dům čp. 36, zdemolovaný zjevně beze stopy.
Památkově chráněno od 7. dubna 1966.
Památková ochrana zrušena 31. srpna 2010.

Dům če. 1 (Q105076484)


 
 
 
Kategorie „Víska če. 1 (Višňová) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106302
Pam. katalog
MIS
Víska Víska če. 1
50°56′25,72″ s. š., 15°1′36,58″ v. d.
Patrový převážně zděný dům obdélného půdorysu rozšiřuje přístavba přiléhající k západnímu podélnému průčelí. Na roubenou světnici domu navazuje ve vertikálním směru rámová konstrukce patra vynášená nad světnicí podstávkou. Dům če. 1 stojí na nábřežní straně s pravidelnější zástavbou a patrně ve své současné podobě pochází z období po založení Nové Vísky tedy z konce 18. století. V té době šlo patrně o patrový dům s trojdílnou dispozicí zakončený navazující stodolou.

Poznámka: Původní číslo popisné Památkový katalog neuvádí.
Památkově chráněno od 16. listopadu 2018.

Související články editovat

Externí odkazy editovat