Seznam kulturních památek v Liboci

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Liboc v hlavním městě Praze vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Obora Hvězda (Q30205111)


Praha, Liboc, Obora Hvězda II.JPG
 
Kategorie „Obora Hvězda “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Obora Hvězda “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11722/1-1500
Pam. katalog
MIS
Liboc Obora Hvězda 1, 397, 445, 86
50°4′56,97″ s. š., 14°19′57,44″ v. d.
Obora Hvězda (evidována spolu s letohrádkem Hvězda a bojištěm Bílá hora). Obora ohražena v letech 1541–1563. Obrys obory mnohoúhelný. Půdorysná osnova alejí a cest barokního původu z doby před rokem 1723, porušena již před rokem 1841. Památkový katalog neuvádí popis obory ani výčet zahrnutých objektů. Přiřazeny jsou tyto původní zápisy:
 • 1-1500 Bílá Hora a obora Hvězda
 • 1-1501 Bílá Hora - bojiště
 • 1-1502 Obora Hvězda
 • 1-1503 letohrádek Hvězda (čp. 445)
 • 1-1504 Husitská žena - pomník
 • 1-1506 čp. 1 - dům správce. Dům správce (oborníka) – patrová budova klasicistního původu z pozdního 18. století, valbová střecha.
 • 1-1508 čp. 86 - myslivna

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Letohrádek Hvězda (Q30205111)


LetohradekHvezda2.jpg
 
Kategorie „Letohrádek Hvězda “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Letohrádek Hvězda “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11722/1-1500
Pam. katalog
MIS
Liboc Obora Hvězda 445
50°5′0,22″ s. š., 14°19′34,42″ v. d.
Letohrádek Hvězda (evidován společně s oborou Hvězda a bojištěm Bílá hora). Stavba letohrádku na půdorysu pěticípé hvězdy vznikla v 50. letech 16. století. Letohrádek Hvězda postavil v letech 1555–1556 Juan Maria del Pambio a Giov. Luchese.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Vodovodní přivaděč Světluška s čerpací stanicí a vodojemem (Q37460028)


Vodojem.jpg
 
Kategorie „Vodovodní štola Světluška “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vodovodní štola Světluška “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11407/1-2244
Pam. katalog
MIS
Liboc obora Hvězda, asi 200 m jihozápadně od letohrádku Hvězda, pp. 1227/1, 1231, 1232
50°4′53,77″ s. š., 14°19′30,27″ v. d.
Vodovodní přivaděč Světluška (Světlička), s čerpací stanicí a vodojemem. Součást vodovodního systému, který původně vznikl za vlády císaře Rudolfa II v roce 1603 pro zásobování Pražského hradu pitnou vodou. Vstupní objekt i štola. Areál se skládá z nadzemní části - vstupního objektu tzv. Světličky a rozsáhlejší podzemní části jímací štoly a vodojemu. Součástí celého systému by měl být ještě objekt čerpací stanice ležící na soukromém pozemku mimo areál obory Hvězda, tento objekt ani přesný rozsah podzemní sítě není v současné době přesně zachycen. Vstupní objekt vznikl v době působení Josipa Plečnika na Hradě a proto se spekulovalo o jeho autorství. Věžová stavba o průměru 2,4 m na kruhovém základě z režného cihelného zdiva, ukončená nízkou kuželovou, plechem pokrytou stříškou. Vstup do školy je po točitém schodišti s pískovcovými stupni, vlastní štola je v celém rozsahu obezděna tvrdými režnými cihlami stejně jako věžička. Ve stěnách štoly ústí drenážní otvory pro prameny vody z terénu. Od věžičky vede štola východním směrem a na konci se větví. Celková délka štoly je 293 m.

Poznámka: Nadpis zápisu v rejstříku přiřazoval objektu číslo popisné 1232, což je ovšem ve skutečnosti parcelní číslo.
Památkově chráněno od 2. října 1996.

Na Vypichu 13 (Q33324174)


Praha Liboc, vila čp. 288.JPG
 
Kategorie „Na Vypichu 13 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Vypichu 13 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40525/1-1512
Pam. katalog
MIS
Liboc Na Vypichu 288/13
50°5′2,8″ s. š., 14°20′21,6″ v. d.
Areál novorenesanční vily navazující na typy italských renesančních zahradních staveb, postavené roku 1891 stavitelem Josefem Blechou pro R. Kirchnera z Prahy. Přízemní vila na zhruba obdélném půdorysu. Podélný dvoutrakt, v krajních částech předního traktu jsou terasy. V severozápadní části předního traktu je patrová věž.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Zeyerova vila (Q33324144)


Praha, Liboc, Zeyerova vila.jpg
 
Kategorie „Zeyerova vila “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zeyerova vila “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40521/1-1510
Pam. katalog
MIS
Liboc Libocká 261/16
50°5′9,63″ s. š., 14°20′9,97″ v. d.
Předměstská vila z druhé poloviny 19. století. Je spjata s osobností básníka Julia Zeyera, jehož rodičům vila patřila. Později dům získala Anna Lauermannová-Mikschová (1852–1932), která zde hostila významný literární salon. Areál je tvořen vlastní jednopatrovou vilou na obdélném půdorysu v mírném svahu uprostřed zahrady, okolní zahradou a drobným altánem v zahradě. Altán s datací 1878 je umístěn ve svahu severozápadně od vily – drobná zděná stavba na obdélném půdorysu se sedlovou střechou.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Schubertova vila (Q33324151)


Praha, Liboc, Schubertova vila.JPG
 
Kategorie „Schubertova vila (Liboc) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Schubertova vila (Liboc) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40523/1-1511
Pam. katalog
MIS
Liboc Libocká 276/9
50°5′7,72″ s. š., 14°20′6,07″ v. d.
Areál novorenesanční vily s otevřenými lodžiemi a se sgrafitovou výzdobou v těsném sousedství obory Hvězda. Vilu nechal vystavět Eduard Schubert podle projektu Zdenka Schuberta z roku 1871. Sgrafitovou výzdobu navrhl malíř Viktor Schubert. Jednopatrová stavba na nepravidelném půdorysu srostlá s vyšší věží ve východní části dispozice.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Památková ochrana zrušena 23. září 2003 Libocká 36 (Q37460005)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40519/1-1509
Pam. katalog
MIS
Liboc Libocká 251/36, parc. 177, 178
50°5′11,12″ s. š., 14°19′59,84″ v. d.
Zděný přízemní předměstský domek.

Poznámka: Mezi roky 2003 a 2006 vybudována novostavba, které bylo přiděleno číslo popisné i orientační původní budovy.
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.
Památková ochrana zrušena 23. září 2003.

Bývalý hřbitov (Q22330992)


Praha, Liboc, Bývalý libocký hřbitov 12.jpg
 
Kategorie „Liboc cemetery “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Liboc cemetery “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104632
Pam. katalog
MIS
Liboc Libocká, za domem čo. 27, u zdi obory Hvězda, pp. 61/1, 61/2
50°5′8,45″ s. š., 14°19′56,61″ v. d.
Plocha bývalého hřbitova s ohradní zdí, soklem centrálního hřbitovního kříže a s budovou márnice (kaple) je situován v těsném sousedství obory Hvězda. Hřbitov byl užíván v letech 1842–1902. Márnice přiléhá k ohradní zdi obory Hvězda a jižní zdi hřbitova, původní valbová střecha zanikla, krov a krytina chybí. Dnes je patrný omítnutý rub klenby. Sokl centrálního hřbitovního kříže je kamenný, tvořený vlastním vysokým hranolovým soklem odděleným od terénu čtyřmi schodišťovými stupni. Hřbitov je obehnán kamennou ohradní zdí, na jihu přiléhá vyšší ohradní zeď obory Hvězda.

Památkově chráněno od 9. ledna 2012.

Fara (Q33324159)


Praha, Liboc, Fara.JPG
 
Kategorie „Rectory in Liboc “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rectory in Liboc “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40514/1-1507
Pam. katalog
MIS
Liboc Libocká 5/41, pp. 3, 4, 5, 6
50°5′12,44″ s. š., 14°19′44,21″ v. d.
Fara – pozdně barokní soubor při kostele sv. Fabiána a Šebestiána.
 • budova fary čp.5
 • přiléhající hospodářská budova
 • přízemní objekt při bývalé zvonici
 • přízemní objekt severně od bývalé zvonice (snad bývalá márnice)
 • bývalá stodola
 • ohradní zeď s bránami

Novostavba (na části parcel č. 3 a 6) východně od bývalé stodoly a ostatní drobné stavby na pozemcích nejsou předmětem památkové ochrany.
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Kostel svatého Fabiána a Šebestiána (Q12030712)


Praha, Liboc, kostel 02.jpg
 
Kategorie „Church of Saints Fabian and Sebastian (Liboc) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saints Fabian and Sebastian (Liboc) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40513/1-1505
Pam. katalog
MIS
Liboc Libocká, pp. 1, 2
50°5′13,32″ s. š., 14°19′44,59″ v. d.
Kostel sv. Fabiána a Šebestiána. Pozdně klasicistní kostel z let 1842–1844 stavitele Karla Brusta nahradil starší původně románskou stavbu. Jednolodní stavba na půdorysu kříže, orientována presbytářem k západní straně, nad východním vstupem se tyčí věž. Bývalá zvonice přiléhá k areálu fary čp. 5, v nárožním zalomení ohradní zdi, stavba na čtvercovém půdoryse se stanovou střechou.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Bývalá škola (Q33324182)


Praha, Liboc, DSR 02.jpg
 
Kategorie „Škola v Liboci “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Škola v Liboci “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41187/1-1942
Pam. katalog
MIS
Liboc Libocká 6/43
50°5′14,62″ s. š., 14°19′43,37″ v. d.
Bývalá škola. Klasicistní a novorenesanční budova vznikla rozšířením staršího objektu koncem osmdesátých let 19. století. Volně stojící budova sestává z dvoutraktového a jednotraktového křídla, je jednopatrová, na severní straně nad prudce klesajícím svahem s plně odkrytým suterénem. Na domě je drobná pamětní deska někdejšího ředitele školy Jana Zelenky-Hajského.

Památkově chráněno od roku 1987. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Výklenková kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého (Q37459879)


Praha, Libocká, kaplička sv. Jana Nepomuckého.JPG
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Praha-Liboc) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Praha-Liboc) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41476/1-2129
Pam. katalog
MIS
Liboc Libocká 10/64, U stanice, v ohradní zdi, pp. 417/8
50°5′19,4″ s. š., 14°19′37,99″ v. d.
Výklenková kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého z 18. století stávala při západní ohradní zdi areálu statku čp. 10, který byl v roce asi 1983 demolován, kaplička patrně zanikla v letech 1985–1988 též. Její nepřesná kopie pak byla vystavěna na novém místě, v blízkosti Litovického potoka. Socha je originál asi z 2. poloviny 18. století.

Památkově chráněno od roku 1991. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Památková ochrana zrušena 4. září 1980 Libocká 64 (Q37459856)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
53819/1-1943
Pam. katalog
MIS
Liboc Libocká 10/64, parc. 415, 416, 417
50°5′20,51″ s. š., 14°19′33,34″ v. d.
Původně statek čp. 10, po roce 1983 demolován. Zčásti dochována jen kaplička sv. Jana Nepomuckého, její kopie registrována pod novým rejstříkovým číslem.

Poznámka: Dnes novostavby.
Památkově chráněno od roku 1977. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku
Památková ochrana zrušena 4. září 1980.

Pomník Rudé armády (Q37459901)


Evropská, pomník Rudé armády (02).jpg
 
Kategorie „Red Army monument in Liboc “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Red Army monument in Liboc “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40526/1-1513
Pam. katalog
MIS
Liboc Evropská, jižní strana ulice mezi autobusovými zastávkami Dědina, Liboc pp. 1061/81, 1307/1
50°5′35,81″ s. š., 14°18′14,75″ v. d.
Jednoduchý typizovaný hranolový žulový pomník, připomínající osvobození Prahy v roce 1945, byl postaven v roce 1948 (datace na pomníku 23. února 1948) ke třicátému výročí vzniku Rudé armády.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Čertův mlýn (Q33324166)


PR Divoká Šárka - Čertův mlýn.jpg
 
Kategorie „Čertův mlýn (Divoká Šárka) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Čertův mlýn (Divoká Šárka) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40835/1-1711
Pam. katalog
MIS
Liboc Divoká Šárka 39/4
50°6′5,2″ s. š., 14°19′28,36″ v. d.
Čertův mlýn. Areál bývalého vodního mlýna původem pravděpodobně ze 17.–18. století. Později zde byla provozována vyhlášená výletní restaurace v blízkosti přírodního šáreckého divadla.
 • hlavní obytná jižní budova, patrová, zhruba čtvercového půdorysu
 • severní bývalá hospodářská budova, přízemní
 • ohradní zeď s branou a brankou. Ohradní zeď spojuje obě budovy. Ve zdi je na východě prolomena zaklenutá brána hlavního vjezdu. Menší zaklenutá branka se nachází v ohradní zdi severně od hlavní budovy.

Západně od hlavních budov mlýna byl dříve rybník.
Památkově chráněno od roku 1970. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Hradiště Šárka (Q10508203)


23.06.2012_Divoka_Sarka_Czech_(15).JPG
 
Kategorie „Hradiště Šárka “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hradiště Šárka “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40554/1-1530
Pam. katalog
MIS
Liboc Liboc a Vokovice
50°5′56,58″ s. š., 14°19′40,49″ v. d.
Pravěké sídliště a raně středověké hradiště

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Související články editovat

Externí odkazy editovat