Seznam kulturních památek v Jablonném v Podještědí

Seznam kulturních památek v obci Jablonné v Podještědí v okrese Liberec

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Jablonné v Podještědí v okrese Liberec vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Jablonné v Podještědí editovat

Historické jádro města je městskou památkovou zónou.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Městské opevnění (Q37303430)


 
 
 
Kategorie „City walls of Jablonné v Podještědí “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34360/5-3003
Pam. katalog
MIS
Jablonné v Podještědí 50°46′1,6″ s. š., 14°45′34,44″ v. d. Městské opevnění

Poznámka: Parcely st. 3/1, 3/3, 21/1, 24, 94, 118, 149/1, 150, 151, 165/2, 166, 167, 180, 188, 191, 198, 200/2, 201/2, 305/2, 306/2, 317, 319, 475, 487, 726. Vždy je chráněna pouze část parcely s dochovanými zbytky městských hradeb.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha Panny Marie Immaculaty (Q37303372)


 
 
 
Kategorie „Statue of Immaculata (Jablonné v Podještědí) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29476/5-3004
Pam. katalog
MIS
Jablonné v Podještědí Lidická, při čp. 239
50°45′47,48″ s. š., 14°45′35,28″ v. d.
Socha P. Marie Immaculaty

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Bývalý kostel Narození Panny Marie (Q23426023)


 
 
 
Kategorie „Former church of the Virgin Mary in Jablonné v Podještědí “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31266/5-2999
Pam. katalog
MIS
Jablonné v Podještědí Školní 10, st. 317
50°45′51,55″ s. š., 14°45′39,52″ v. d.
Kostel P. Marie

Poznámka: MonumNetu uvádí "JZ od náměstí", uvedená parcela st. 317 však leží jihovýchodně od náměstí Míru
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Morový sloup (Q12038704)


 
 
 
Kategorie „Plague column in Jablonné v Podještědí “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23851/5-3002
Pam. katalog
MIS
Jablonné v Podještědí náměstí Míru, pp. 1262/1
50°45′54,76″ s. š., 14°45′36,43″ v. d.
Sloup se sochou Krista Salvátora a sochami světců – morový sloup, balustráda

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Náměstí Míru čp. 16 (Q30902624)


 
 
 
Kategorie „Náměstí Míru 16 (Jablonné v Podještědí) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26232/5-3006
Pam. katalog
MIS
Jablonné v Podještědí náměstí Míru 16
50°45′54,14″ s. š., 14°45′38,48″ v. d.
Městský dům. Zděný omítaný dům, patrový, obdélného půdorysu s mansardovou střechou, pod mansardou se nachází průběžný slezský vikýř po celé délce střechy. Dům prošel řadou stavebních fází, jeho počátky lze vysledovat až do 15. století. Dnešní podoba domu je výsledkem přestavby po požáru v roce 1788, zásahů v průběhu 19. století a úpravy čelního průčelí ve 20. letech 20. století.

Památkově chráněno od 20. ledna 1965.
Památková ochrana zrušena 24. června 2017.

Náměstí Míru čp. 161 (Q30902673)


 
 
 
Kategorie „Náměstí Míru 161 (Jablonné v Podještědí) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23365/5-3007
Pam. katalog
MIS
Jablonné v Podještědí náměstí Míru 161, Staroměstská
50°45′54,79″ s. š., 14°45′34,6″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Karoliny Světlé čp. 104 (Q30902714)


 
 
 
Kategorie „Karoliny Světlé 104 (Jablonné v Podještědí) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100082
Pam. katalog
MIS
Jablonné v Podještědí Karoliny Světlé 104
50°45′59,33″ s. š., 14°45′32,87″ v. d.
Venkovský dům, dvojkřídlá vrata.

Památkově chráněno od 25. února 2003.

Karoliny Světlé čp. 93 (Q30902762)


 
 
 
Kategorie „Karoliny Světlé 93 (Jablonné v Podještědí) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32857/5-3010
Pam. katalog
MIS
Jablonné v Podještědí Karoliny Světlé 93, Staroměstská
50°45′59,26″ s. š., 14°45′31,32″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zdislavy z Lemberka čp. 147 (Q30902889)


 
 
 
Kategorie „Zdislavy z Lemberka 147 (Jablonné v Podještědí) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14340/5-3005
Pam. katalog
MIS
Jablonné v Podještědí Zdislavy z Lemberka 147
50°45′57,74″ s. š., 14°45′39,6″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sochy svatého Jana Nepomuckého a svaté Zdislavy (Q37303453)


 
 
 
Kategorie „Statues of Saint John of Nepomuk and Saint Zdislava “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16527/5-3386
Pam. katalog
MIS
Jablonné v Podještědí Dominikánské náměstí, pp. 1262/3
50°45′56,69″ s. š., 14°45′40″ v. d.
Sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Zdislavy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Školní čp. 31 (Q30902806)


 
 
 
Kategorie „Školní 31 (Jablonné v Podještědí) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25110/5-3008
Pam. katalog
MIS
Jablonné v Podještědí Školní 31
50°45′55,51″ s. š., 14°45′41,62″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Klášter dominikánů s bazilikou svatého Vavřince a svaté Zdislavy (Q12029509)


 
 
 
Kategorie „Dominican monastery in Jablonné v Podještědí “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23458/5-2997
Pam. katalog
MIS
Jablonné v Podještědí Klášterní 33
50°45′55,97″ s. š., 14°45′44,27″ v. d.
klášter s kostelem

Poznámka: kostel je národní kulturní památkou
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Vincence (Q37303391)


 
 
 
Kategorie „Statue of Saint Vincent Ferrer (Jablonné v Podještědí) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47269/5-3000
Pam. katalog
MIS
Jablonné v Podještědí Klášterní, u kostela, pp. 2
50°45′54,93″ s. š., 14°45′42,91″ v. d.
Socha sv. Vincence Ferrerského

Poznámka: MonumNet uvádí "u kostela", ale neuvádí u kterého ani adresu. Uvedená parcela pp. 2 leží při jihozápadní stěně baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Zdislavy z Lemberka čp. 322 (Q30902853)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47676/5-3009
Pam. katalog
MIS
Jablonné v Podještědí Zdislavy z Lemberka 322
50°46′4,28″ s. š., 14°45′47,18″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: Památka zanikla, ochrana byla zrušena. Parcelní číslo ani název ulice v MonumNetu neuvedeny. MIS neobsahuje k památce žádné dokumenty. V současné době se dům čp. 322 nachází v ulici Zdislavy z Lemberka.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 1. ledna 1988.  

Sloup se sochou Boha Otce (Q37303410)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47675/5-3001
Pam. katalog
MIS
Jablonné v Podještědí Zdislavy z Lemberka, při čp. 335, pp. 1262/2
50°46′4,04″ s. š., 14°45′50,54″ v. d.
Sloup se sochou Boha Otce

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Lovecký zámeček Pachtů z Rájova (Q10938022)


 
 
 
Kategorie „Lovecký zámeček Pachtů z Rájova “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47223/5-3011
Pam. katalog
MIS
Jablonné v Podještědí Zdislavy z Lemberka 335
50°46′4,22″ s. š., 14°45′51,41″ v. d.
Městský dům - lovecký zámeček Pachtů z Rájova, brána I, II

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Špitální kaple svatého Wolfganga (Q23210477)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint Wolfgang (Jablonné v Podještědí) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46468/5-2998
Pam. katalog
MIS
Jablonné v Podještědí Zdislavy z Lemberka, st. 41
50°46′5,23″ s. š., 14°45′53,27″ v. d.
Špitální kaple sv. Wolfganga (hřbitovní kaple svaté Zdislavy)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámecká editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámecká sýpka (Q38229441)


 
 
 
Kategorie „Granary (Nový Falkenburk) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33776/5-3385
Pam. katalog
MIS
Zámecká mezi čp. 3 a 4, st. 121
50°45′51,22″ s. š., 14°45′8,45″ v. d.
Zámek starý - přestavěno na sýpku

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Nový Falkenburk (Q12041389)


 
 
 
Kategorie „Nový Falkenburk “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30918/5-3384
Pam. katalog
MIS
Zámecká Zámecká 1, 2, 5
50°45′47,89″ s. š., 14°45′15,54″ v. d.
Zámek Nový Falkenburk (nyní dětský domov)
 • zámek čp. 1, ohradní zeď, brány I-IV, kamenné sloupky I-II, st. 118
 • oranžerie čp. 5, st. 120, st. 137
 • čp. 2, strážní domek, st. 127
 • st. 135 a 136 bez staveb
 • zahrada, pp. 1034, 1046, 1054, 1055/1, 1055/2, 1074
 • alej I, pp. 1067
 • alej II, pp. 1041
 • alej III, pp. 1072, též k.ú. Jablonné v Podještědí pp. 1337
 • brána V, pp. 1067
 • oplocení se zděnými sloupky, brána VI, schodiště I-II, bazén, pp. 1054

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Markvartice editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Vodní mlýn (Q30792327)


 
 
 
Kategorie „Markvartice 110 (Jablonné v Podještědí) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50981/5-5790
Pam. katalog
MIS
Markvartice Mlýnská 110
50°45′54,53″ s. š., 14°45′47,87″ v. d.
Vodní mlýn, stodola, louka, zahrada

Poznámka: V RÚIAN není adresa přiřazena k ulici, MonumNet ulici uvádí.
Památkově chráněno od 13. prosince 1996.

Potoční čp. 104 (Q30792220)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16224/5-3014
Pam. katalog
MIS
Markvartice Potoční 104
50°46′9,21″ s. š., 14°46′20,54″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: MonumNet neuvádí název ulice.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha odpočívajícího Krista (Q37819030)


 
 
 
Kategorie „Kristus po bičování (Markvartice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33539/5-3012
Pam. katalog
MIS
Markvartice Potoční, jihovýchodně od čp. 99, pp. 1476
50°46′9,73″ s. š., 14°46′21,68″ v. d.
Socha - Kristus po bičování

Poznámka: MonumNet neuvádí název ulice.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Na Stráni čp. 37 (Q123114746)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
107087
Pam. katalog
MIS
Markvartice Na Stráni 37
50°46′10,69″ s. š., 14°46′30,25″ v. d.
Roubený patrový dům se nachází ve střední části Markvartic při levém břehu Panenského potoka. Stavba pocházející z druhé poloviny 18. století byla částečně upravena v roce 1898. Hodnotný objekt pro poznání stavební tradice Podještědí a Lužických hor.

Poznámka: V RÚIAN není adresa přiřazena k ulici, MonumNet ulici uvádí.
Památkově chráněno od 5. října 2023.

Na Stráni čp. 38 (Q30792256)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34656/5-3015
Pam. katalog
MIS
Markvartice Na Stráni 38
50°46′11,29″ s. š., 14°46′30,94″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: MonumNet neuvádí název ulice
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Vodní mlýn (Q37819052)


 
 
 
Kategorie „Markvartice 44 (Jablonné v Podještědí) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105665
Pam. katalog
MIS
Markvartice Ke Studánce 44
50°46′14,21″ s. š., 14°46′31,41″ v. d.
Vodní mlýn, náhon, odtokový kanál

Poznámka: MonumNet neuvádí název ulice.
Památkově chráněno od 3. července 2015.

Palmův statek (Q30792285)


 
 
 
Kategorie „Palmův statek “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47210/5-3016
Pam. katalog
MIS
Markvartice Liberecká 65
50°46′23,52″ s. š., 14°46′30,34″ v. d.
Zemědělský dvůr Palmův statek (Palmeho dvůr): panský dům čp. 65, ohradní zeď, brána, zahrada.

Poznámka: MonumNet neuvádí název ulice.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37819063)


 
 
 
Kategorie „Boží muka (Markvartice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39264/5-3013
Pam. katalog
MIS
Markvartice Liberecká, proti čp. 65
50°46′25,24″ s. š., 14°46′27,83″ v. d.
Boží muka – sloup s reliéfní výzdobou

Poznámka: MonumNet neuvádí název ulice.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Heřmanice v Podještědí editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Antonína (Q19828945)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint Anthony in Heřmanice v Podještědí “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101494
Pam. katalog
MIS
Heřmanice v Podještědí střed vsi, st. 335
50°47′33,68″ s. š., 14°43′38,53″ v. d.
Kaple sv. Antonína

Památkově chráněno od 14. dubna 2005.

Usedlost čp. 123 (Q30787680)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38804/5-2948
Pam. katalog
MIS
Heřmanice v Podještědí Heřmanice v Podještědí 123
50°47′34,97″ s. š., 14°43′36,89″ v. d.
Venkovská usedlost: dům, stodola.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 73 (Q30787651)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34717/5-2949
Pam. katalog
MIS
Heřmanice v Podještědí Heřmanice v Podještědí 73
50°48′12,51″ s. š., 14°43′3,19″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrad Falkenberk (Q12056235)


 
 
 
Kategorie „Falkenberk “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30799/5-3209
Pam. katalog
MIS
Heřmanice v Podještědí pp. 998/1
50°48′27,43″ s. š., 14°44′58,84″ v. d.
Hrad Falkenberk, zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hradiště Zámecký vrch (Q12020554)


 
 
 
Kategorie „Zámecký vrch Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46268/5-3131
Pam. katalog
MIS
Heřmanice v Podještědí na Zámeckém vrchu, pp. 1461/1 (část)
50°48′29,84″ s. š., 14°42′24,99″ v. d.
výšinné opevněné sídliště - hradiště, archeologické stopy

Poznámka: Původně nesprávně přiřazeno k obci Mařenice v okrese Česká Lípa. Jedná se ovšem o pozůstatky hradu, resp. hrádku, na mapách označovaného jako Zámecký vrch (Schlossberg).
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Lada v Podještědí editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Vojenský hřbitov (Q27555492)


 
 
 
Kategorie „Ukrajinský hřbitov (Lada) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105079
Pam. katalog
MIS
Lada v Podještědí Lada v Podještědí u čp. 24, k. ú. Markvartice v Podještědí pp. 1221/5
50°46′41,06″ s. š., 14°45′2,4″ v. d.
vojenský hřbitov, kamenný židovský náhrobek, pomník z roku 1918, pomník z roku 1921

Památkově chráněno od 25. dubna 2013.

Lvová editovat

Lvová editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Lemberk (Q159971)


 
 
 
Kategorie „Lemberk “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26892/5-3101
Pam. katalog
MIS
Lvová Lvová 1
50°46′39,13″ s. š., 14°47′17,05″ v. d.
Zámek Lemberk:
 • zámek Lemberk čp. 1, st. 1
 • mostek, kašna, st. 1
 • brána, most, věž, st. 2
 • kastelánka, st. 3/1
 • lednice, st. 3/2
 • vodárna, st. 27/2, 33
 • kaple, st. 29
 • lesopark, st. 31/2 a 184 bez staveb, pp. 3, 6, 7/1, 33, 35, 36, 37/1, 37/3, 44/1, 45, 46, 65/1, 66/2, 71, 846–850, 852/4, 855, 858/2, 858/4, 859/2, 945/2, 1001–1006, 1015, 1021, 1023, 1033–1036, 1043–1047, 1050, 1052, 1053, 1054, 1078, 1091, 1141, 1146, 1412, 1414
 • ohradní zeď, pp. 71
 • přístupová cesta, kamenný most, pp. 1034
 • terasa I, pp. 1
 • terasa II, pp. 2
 • altán s pramenem sv. Zdislavy, 1044

Poznámka: národní kulturní památka
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Šatlava (Q37812768)


 
 
 
Kategorie „Lvová če. 1 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45488/5-3103
Pam. katalog
MIS
Lvová Lvová če. 1
50°46′34,35″ s. š., 14°47′20,24″ v. d.
Věznice - šatlava

Poznámka: pův. čp. 16
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sýpka (Q31704299)


 
 
 
Kategorie „Granary (Lemberk) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23782/5-3102
Pam. katalog
MIS
Lvová st. 18, severozápadně od če. 1
50°46′35,05″ s. š., 14°47′18,9″ v. d.
Sýpka

Poznámka: pův. čp. 12. Naproti zámku Lemberk (u malého parkoviště). Původně uvedená adresa "Židovice 12" je chybná. MonumNet uvádí če. 29, to dle RÚIAN neexistuje.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Škola (Q37812802)


 
 
 
Kategorie „Former school (Lvová) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39082/5-3109
Pam. katalog
MIS
Lvová Lvová če. 3 a 4, při zámku Lemberk
50°46′35,77″ s. š., 14°47′17,21″ v. d.
Škola

Poznámka: pův. čp. 3
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Domy če. 7 a 8 (Q37812796)


 
 
 
Kategorie „Lvová Nr. 7 and 8 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16831/5-3110
Pam. katalog
MIS
Lvová Lvová če. 7, 8
50°46′34,44″ s. š., 14°47′16″ v. d.
Venkovský dům - domy če. 7 a 8

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Bývalá kovárna (Q31704353)


 
 
 
Kategorie „Lvová 4 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45345/5-3106
Pam. katalog
MIS
Lvová Lvová 4, cesta k zámku
50°46′33,89″ s. š., 14°47′15,29″ v. d.
Venkovský dům - býv. kovárna

Poznámka: pův. čp. 9
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Bývalá restaurace (Q31704239)


 
 
 
Kategorie „Lvová čp. 3 - former restaurant “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28003/5-3114
Pam. katalog
MIS
Lvová Lvová 3
50°46′33,07″ s. š., 14°47′15,55″ v. d.
Restaurace - bývalá: dům, stáje.

Poznámka: Pův čp. 23
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům če. 5 (Q37812774)


 
 
 
Kategorie „Lvová če. 5 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33622/5-3105
Pam. katalog
MIS
Lvová Lvová če. 5
50°46′33,39″ s. š., 14°47′14,02″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: pův. čp. 5
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Bredovský letohrádek (Q11334900)


 
 
 
Kategorie „Bredovský letohrádek “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22151/5-3113
Pam. katalog
MIS
Lvová Lvová 2
50°46′31,88″ s. š., 14°47′12,31″ v. d.
Bredovský zámeček:
 • letohrádek čp. 2, st. 27/1
 • zahradní domek, st. 27/1
 • st. 26 bez staveb
 • pp. 26/1:
  • ohradní zeď
  • brány I-III
  • zahrada
  • terasy I-II s balustrádou a sochařskou výzdobou
  • kamenný stolek
  • bazén I se sochou chlapce
  • bazén II s nymfou Nereidou, sloupem a orlem
  • bazén III
  • mytologické sochy - Diana, Juno, Jupiter
  • schodiště I-VII
  • sochy ženy I-IX
  • sokly I-V

Poznámka: národní kulturní památka
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Bývalý pivovarský hostinec (Q37812780)


 
 
 
Kategorie „Lvová če. 9 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45105/5-3112
Pam. katalog
MIS
Lvová Lvová če. 9
50°46′36,11″ s. š., 14°47′8,96″ v. d.
Hospoda - býv. pivovarský hostinec

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zemědělský dvůr (Q37812785)


 
 
 
Kategorie „Torzo zemědělského dvora (Lvová)‎ “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45017/5-3107
Pam. katalog
MIS
Lvová Lvová 21
50°46′46,91″ s. š., 14°47′15,37″ v. d.
Zbytky (torzo) zemědělského dvora

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Venkovský dům (Q37812791)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
54601/5-3116
Pam. katalog
MIS
Lvová ?
Jiná obytná stavba - zanikla

Poznámka: Zanikl. Domovní ani parcelní číslo neuvedeny. V MIS neobsaženy žádné dokumenty.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 1. ledna 1988.  

Kněžičky editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům če. 11 (Q38488730)


 
 
 
Kategorie „Dům če. 11 (Lvová-Kněžičky)‎ “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19177/5-3120
Pam. katalog
MIS
Kněžičky Lvová če. 11, osada Kněžičky
50°46′59,29″ s. š., 14°46′17,42″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: pův. čp. 15
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 12 (Q38488757)


 
 
 
Kategorie „Dům čp. 12 (Lvová-Kněžičky)‎ “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21910/5-3121
Pam. katalog
MIS
Kněžičky Lvová 12, osada Kněžičky
50°46′58,95″ s. š., 14°46′26,58″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38488745)


 
 
 
Kategorie „Column shrine in Kněžičky (Jablonné v Podještědí) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22328/5-3047
Pam. katalog
MIS
Kněžičky při silnici z Jablonného, pp. 1387
50°47′7,03″ s. š., 14°45′59,03″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Židovice editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům čp. 47 (Q38492087)


 
 
 
Kategorie „Dům čp. 47 (Lvová-Židovice)‎ “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44974/5-3119
Pam. katalog
MIS
Židovice Lvová čp. 47, osada Židovice
50°47′10,32″ s. š., 14°47′37,13″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38492102)


 
 
 
Kategorie „Boží muka (Lvová-Židovice)‎ “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27384/5-3118
Pam. katalog
MIS
Židovice na křižovatce v osadě Židovice, poblíž domu Lvová čp. 46
50°47′8,98″ s. š., 14°47′32,5″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Petrovice editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nejsvětější Trojice (Q24755297)


 
 
 
Kategorie „Church of Holy Trinity (Petrovice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22678/5-3206
Pam. katalog
MIS
Petrovice v obci, st. 78
50°48′31,25″ s. š., 14°46′3,33″ v. d.
Kostel Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Dům čp. 34 (Q31208418)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27938/5-3207
Pam. katalog
MIS
Petrovice Petrovice 34
50°48′28,24″ s. š., 14°46′0,62″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: Dům vyhořel a prohlášení KP bylo zrušeno. Na jeho základech byla postavena volná replika, ovšem s novým číslem popisným 169. Ta je rovněž zobrazena na snímku.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 3. května 2013.

Kaple (Q38047597)


 
 
 
Kategorie „Petrovice (Jablonné v Podještědí) - kaple “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25659/5-4530
Pam. katalog
MIS
Petrovice vlevo při silnici II/270 na Jablonné, st. 96
50°48′22,75″ s. š., 14°46′4,3″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38047606)


 
 
 
Kategorie „Column shrine in Petrovice (Jablonné v Podještědí) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28045/5-3208
Pam. katalog
MIS
Petrovice vpravo při silnici II/270 na Jablonné, za obcí u zastávky Petrovice, U lípy, pp. 348
50°47′58,45″ s. š., 14°46′1,13″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Postřelná editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Korunováni Panny Marie (Q38050425)


 
 
 
Kategorie „Kaple Korunování Panny Marie (Postřelná) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38587/5-3224
Pam. katalog
MIS
Postřelná náves, st. 169
50°44′15,17″ s. š., 14°45′19,51″ v. d.
Kaple Korunováni P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Odkazy editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat