Seznam integrálů trigonometrických funkcí

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam integrálů (primitivních funkcí) pro integrandy obsahující trigonometrické funkce.

Seznamy integrálů

Předpokládá se nenulová hodnota konstanty c.

Integrály obsahující sinEditovat

Kde c je konstanta:

 
 
 

kde  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrály obsahující cosEditovat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrály obsahující tgEditovat

 
 
 
 
 
 

Integrály obsahující secEditovat

 
 
 

Integrály obsahující cscEditovat

 
 

Integrály obsahující cotgEditovat

 
 
 
 

Integrály obsahující sin a cosEditovat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
také:  
 
 
 
 
 
 
 
 
také:  
také:  
 
 
 
 
také:  
také:  

Integrály obsahující sin a tgEditovat

 
 

Integrály obsahující cos a tgEditovat

 

Integrály obsahující sin a cotgEditovat

 

Integrály obsahující cos a cotgEditovat

 

Integrály obsahující tg a cotgEditovat