Seznam integrálů trigonometrických funkcí

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam integrálů (primitivních funkcí) pro integrandy obsahující trigonometrické funkce.

Seznamy integrálů

Předpokládá se nenulová hodnota konstanty c.

Integrály obsahující sin editovat

Kde c je konstanta:

 
 
 

kde  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrály obsahující cos editovat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrály obsahující tg editovat

 
 
 
 
 
 

Integrály obsahující sec editovat

 
 
 

Integrály obsahující csc editovat

 
 

Integrály obsahující cotg editovat

 
 
 
 

Integrály obsahující sin a cos editovat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
také:  
 
 
 
 
 
 
 
 
také:  
také:  
 
 
 
 
také:  
také:  

Integrály obsahující sin a tg editovat

 
 

Integrály obsahující cos a tg editovat

 

Integrály obsahující sin a cotg editovat

 

Integrály obsahující cos a cotg editovat

 

Integrály obsahující tg a cotg editovat